Aktualności

20-03-2018 - Projekt „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli - Gmina Jerzmanowice-Przeginia”
Projekt „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli - Gmina Jerzmanowice-Przeginia”

W Gminie Jerzmanowice-Przeginia realizowany jest projekt pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli - Gmina Jerzmanowice-Przeginia”. Projektem zostały objęty Zespół Szkół w Jerzmanowicach (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Zespół Szkół w Przegini (szkoła podstawowa i gimnazjum), łącznie 488 uczniów oraz 19 nauczycieli. Wartość projektu wynosi 882 181,25 zł.

dowiedz się więcej
19-03-2018 - 26/03/2018 - Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
26/03/2018 - Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 26 marca 2018r. o godz. 16.20 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
19-03-2018 - 26/03/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego
26/03/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 26 marca 2018r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia,  sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
19-03-2018 - 22/03/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
22/03/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 22 marca 2017r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
15-03-2018 - Badania mammograficzne w Gminie Jerzmanowice–Przeginia
Badania mammograficzne w Gminie Jerzmanowice–Przeginia

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Jerzmanowice - Przeginia na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Badania wykonywane będą w dniu 28 maja 2018 roku w godz.  09.00 - 17.00 w Jerzmanowicach – na placu przy Urzędzie Gminy.

Rejestracja telefoniczna: 58 767 34 44.

dowiedz się więcej
15-03-2018 - Zmiana terminu wyjazdu na stok narciarski Kompleks „BESKID” w Spytkowicach.
Zmiana terminu wyjazdu na stok narciarski Kompleks „BESKID” w Spytkowicach.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi wyjazd na stok narciarski zostaje przełożony na poniedziałek tj. 19 marzec 2018 rok. Zmienia się również godzina wyjazdu o godzinę wcześniej tj. 6.00.

dowiedz się więcej
14-03-2018 - "Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróźnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski.
"Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróźnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski.

Gmina Jerzmanowice Przeginia jest jedną z gmin, na terenie których Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego realizuje bardzo ciekawy i cenny dla przyrody oraz lokalnego społeczeństwa projekt "Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróźnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
124
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec