Świetlica "Nadzieja"

Dane kontaktowe:
Świetlica "Nadzieja" Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach
Jerzmanowice ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 3898282
swietlicanadzieja@interia.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek: 13:00- 18:00 (również w czasie ferii zimowych i wakacji)

Kierownik: mgr Małgorzata Śladowska

Świetlica "Nadzieja" jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Jerzmanowice – Przeginia, utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad placówką sprawuje Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

Świetlica "Nadzieja" Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego zapewnia wychowankom:

 • organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych
 • pomoc w nauce
 • stałą współpracę ze środowiskiem rodzinnym


Do szczegółowego zakresu działań Świetlicy należy:

 • organizacja zajęć integracyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, informatycznych, muzycznych, profilaktycznych, teatralnych i sportowych dla wychowanków,
 • organizacja uczniom pomocy w uzupełnianiu zaległości w nauce, w odrabianiu zadań domowych,
 • rozwój i ukierunkowanie zainteresowań naukowych oraz czytelniczych,
 • rozbudzanie potrzeb kulturalnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, zapoznania z różnymi formami rekreacji i wypoczynku promocja zdrowego trybu życia,
 • pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych związanych z nawarstwiającymi się niepowodzeniami szkolnymi poprzez udzielanie porad,
 • poznawanie środowisk rodzinnych uczniów,
 • współpraca z rodzicami w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz młodzieży.
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec