Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu
mgr Renata GABRYŚ
pok. 118
tel. 12 3895247 wew. 118, e-mail: rgabrys@jerzmanowice-przeginia.pl

Inspektor ds. obsługi rady gminy
Agata POLAK
pok. 117
tel. 12 3895247 wew. 117, e-mail: radagminy@jerzmanowice-przeginia.pl

Inspektor ds. obsługi dziennika podawczego
Zofia SKRZYPEK
pok. 111
tel. 12 3895247 wew. 111, e-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl, zskrzypek@jerzmanowice-przeginia.pl

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
Anna MROZOWSKA
pok. 132
tel. 12 3895247 wew. 132, e-mail: amrozowska@jerzmanowice-przeginia.pl

Podinspektor ds. organizacyjnych

pok. 117
tel. 12 3895247 wew. 117, e-mail:

Podinspektor ds. promocji gminy i spraw organizacyjnych
inż. Marta BARAN
pok. 131
tel. 12 3895247 wew. 131, e-mail: mbaran@jerzmanowice-przeginia.pl

Informatyk
Jacek KRAWCZYK
pok. 132
tel. 12 3895247 wew. 132, e-mail: jkrawczyk@jerzmanowice-przeginia.pl

Pomoc administracyjna
mgr Aleksandra FROSIK
pok. 126
tel. 12 3895247 wew. 126, e-mail: afrosik@jerzmanowice-przeginia.pl

Sprzątaczka

Jolanta ZAPOROWSKA

Pracownik gospodarczy
Janusz CHOCHÓŁ

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec