Kluby Seniora

Kluby Seniora
Kluby Seniora

KATEGORIE

KLUB SENIORA "ZŁOTA JESIEŃ" Z RACŁAWIC I CZUBROWIC

Klub Seniora "Złota Jesień" z Racławic i Czubrowic powstał w grudniu 2007 roku i liczył wówczas 21 członków. Obecnie Klub liczy 34 osoby. Utrzymuje się z własnych środków finansowych. Członkowie Klubu Seniora spotykają sie regularnie jeden raz w miesiącu w Wiejskim Domu Kultury w Racławicach. Seniorzy spędzają ten czas śpiewając i tańcząc, nie tylko przy muzyce odtwarzanej z płyty, ale również z towarzyszeniem akompaniamentu na żywo w wykonaniu pana Mariusza Mazura. Do dyspozycji Członków Klubu pozostają również karty, szachy i warcaby podarowane przez Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Wspólnie obchodzone są również święta okolicznościowe oraz imieniny Członków. Seniorzy bawią sie razem również podczas wieczorków organizowanych z okazji między innymi Andrzejek, Sylwestra czy Opłatka.

Klubowicze korzystają z Wiejskiego Domu Kultury dbając jednocześnie o porządek, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zasadzili róże wokół budynku i pielęgnują je.
Seniorów z Klubu Złota Jesień cechuje duża ciekawość świata, o czym świadczą liczne wycieczki, zorganizowane z pomocą Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Zwiedzili oni między innymi: Sandomierz, Warszawę z Pałacem w Wilanowie, Kalwarię i Wadowice, Częstochowę, Wieliczkę, Kalwarię Pacławską oraz kilkakrotnie Kraków. Delegacja Klubu bierze również udział w corocznym Powiatowym Dniu Seniora w Więckowicach.

Członkowie Klubu chętnie biorą udział w lokalnych imprezach okolicznościowych i wydarzeniach kulturalnych, zarówno w swojej miejscowości, jak i w sąsiednich Łazach, Sąspowie czy Jerzmanowicach.

25.10.2013 zostało utworzone Stowarzyszenie Zwykłe o nazwie Klub Seniora "Złota Jesień" w Racławicach z siedzibą w Racławicach 54a, 32-049 Przeginia, którego przedstawicielem i osobą uprawnioną do reprezentowania jest pan Józef Skotniczny.

KLUB SENIORA Z PRZEGINI

dowiedz się więcej
1
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec