Powiatowa i Gminna Biblioteka

Dane kontaktowe:
siedziba biblioteki mieści się w budynku CIS
Jerzmanowice ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice
tel./fax 12 389 50 43
pigbpjerzmanowice@interia.pl
www.bibliotekajerzmanowice.pl

godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek, piątek 10:00 - 18:00,
 • środa, czwartek 08:00 - 16:00

Dyrektor: mgr Dorota Furman
e-mail. dorotafurman@interia.pl

Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów - mł. bibliotekarz mgr Daria Modras
Dział Instrukcyjno - metodyczny - instruktor mgr Mirosława Nabagło
Dział księgowości - Główny Księgowy mgr Ewa Kemona

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Jerzmanowice - Przeginia.

Na podstawie porozumienia zawartego 1.09.2006 r. Gmina Jerzmanowice-Przeginia przejęła zadania Powiatu Krakowskiego dotyczące prowadzenia biblioteki powiatowej dla powiatu krakowskiego, za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
 • popularyzacja książki, czasopism, informacji i czytelnictwa,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami upowszechniania kultury oraz z innymi organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu krakowskiego.
   
 
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec