Koło łowieckie

Koło Łowieckie "Szarak"
Koło Łowieckie "Szarak"

60 LAT KOŁA ŁOWIECKIEGO "SZARAK" W JERZMANOWICACH

Koło zostało założone 26 czerwca 1949 roku, pod nazwą Towarzystwo Łowieckie "Szarak" w Sułoszowie. Członkami założycielami Towarzystwa byli Koledzy: Jan Adamczyk z Kawior, Władysław Brandys z Doliny Będkowskiej, Andrzej Florczyk z Łaz, Kazimierz Gądek z Przegini-Skały, Leon Kiszka z Sułoszowy, Roman Klich z Jerzmanowic, Edward Nawara z Gorenic, Franciszek Józef Skrzypek z Jerzmanowic, Wojciech Stanecki z Jerzmanowic, Franciszek Szlachta z Jerzmanowic, Jan Michał Żurowski z Łaz . Pierwszy Zarząd Koła tworzyli : Prezes - Kol. Franciszek Józef Skrzypek, Wiceprezes - Kol. Kazimierz Gądek, Sekretarz-skarbnik - Kol. Leon Kiszka, Łowczy - Kol. Nawara Edward, a Komisję Rewizyjną: Jan Adamczyk - Przewodniczący oraz członkowie: Franciszek Szlachta i Wojciech Stanecki. Koło Liczyło 11 członków i gospodarowało w łowisku o powierzchni ok. 2200 ha.

Ze względu na teren polowań, miejsce zameszkania myśliwych i siedzibę Koła, w dniu 6 lipca 1952 roku, Ogólne Doroczne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Łowieckiego "Szarak" w Sułoszowie, przyjęło uchwałę o zmianie nazwy na: Towarzystwo Łowieckie "Szarak" w Jerzmanowicach. Towarzystwo liczyło wówczas 36 członków. Następnie w związku z nowym Statutem Zrzeszenia, Ogólne Likwidacyjne Zebranie Członków Towarzystwa Łowieckiego "Szarak" w Jerzmanowicach, w dniu 19 lipca 1953 roku, podjęło uchwałę o zmianie nazwy na: PZŁ Koło Łowieckie w Jerzmanowicach. Kolejna nowelizacja Statutu PZŁ spowodowała, że 9 stycznia 1960 roku, Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego w Jerzmanowicach postanowiło powrócić do pierwotnej nazwy - Koło Łowieckie "Szarak" w Jerzmanowicach. Koło liczyło 23 członków, a nazwa pozostała do dnia dzisiejszego.

Obecnie Koło liczy 37 członków i gospodaruje w obwodzie łowieckim nr 37 o powierzchni całkowitej ok. 9500 ha, w tym powierzchnia użytkowa to ok. 8600 ha wliczając w to ok. 1900 ha powierzchni leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice i Nadleśnictwa Olkusz. W Zarządzie Koła zasiadają: Prezes - Kol. Janusz Szkatuła, Łowczy - Kol. Krzysztof Śladowski, Wicełowczy - Kol. Andrzej Polak, Skarbnik - Kol. Bronisław Pękala i Sekretarz - Kol. Edward Polak, a Komisja Rewizyjna to: Przewodniczący - Kol. Janusz Dudkiewicz oraz Członkowie - Kol. Piotr Albrzykowski i Kol. Zygmunt Kwaśniewski.
W uznaniu zasług Koło zostało uhonorowane w 2003 roku Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego, a w 2009 roku Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Również kilkunastu Myśliwych, członków Koła, jest posiadaczami Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej oraz najwyższego odznaczenia łowieckiego - Złomu.

W dniu 20 czerwca 2009 roku, odbyły się uroczystości związane z 60-tą rocznicą powstania Koła Łowieckiego "Szarak" w Jerzmanowicach. Obchody jubileuszu rozpoczęła się msza myśliwska w Kościele parafialnym w Jerzmanowicach, w której wzięli udział zaproszeni goście, myśliwi z rodzinami oraz znajomi i przyjaciele Koła. Następnie wszyscy udali się do Karczmy "Maciejówka" w Czajowicach, gdzie odbyło się oficjalne jubileuszowe Zebranie podsumowujące sześćdziesięcioletnią działalność Koła, zakończone tradycyjną biesiadą myśliwską.

60 lat to historia co najmniej dwóch pokoleń myśliwych. Przez nasze Koło przewinęło się ponad 150 myśliwych, a już niedługo do bram naszej myśliwskiej społeczności będą pukać kolejne pokolenia - nasze dzieci i wnuki.

Z myśliwskim pozdrowieniem DARZ BÓR

dowiedz się więcej
1
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec