Aktualności

24-11-2022 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z przeznaczeniem na dopłatę do ceny ścieków (druk nr 364/2022).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 368/2022).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/290/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 369/2022).
 6. Pismo Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Jerzmanowicach w sprawie dofinansowania działalności.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                 

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Rafał Izdebski

dowiedz się więcej
24-11-2022 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 28 listopada 2022r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców (druk nr 367/2022).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
23-11-2022 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 28 listopada 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Dyskusja w sprawie niszczenia krzewów ozdobnych w miejscowości Jerzmanowice.
 4. Pismo Mieszkańców Domu Nauczyciela w Przegini.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykonania „ Programu ochrony środowiska dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” za lata 2019-2020 (druk nr 363/2022).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata  2023-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”. (druk nr 360/2022).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z przeznaczeniem na dopłatę do ceny ścieków (druk nr 364/2022).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
22-11-2022 - Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu A, B i C) w 2023 roku.

 

Zarządzenie Nr 254/2022

Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 22 listopada 2022r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach dla osób niepełnosprawnych o zasięgu lokalnym w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

 

Do pobrania:

 1. Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu na ŚDS na 2023r.
 2. Ogłoszenie o konkursie na ŚDS na 2023r.
 3. Wzór oferty – załączniki do pobrania

 

dowiedz się więcej
22-11-2022 - LII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr L/2022 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Zatwierdzenie protokołu nr LI/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. przyjęcia Raportu z wykonania „ Programu ochrony środowiska dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” za lata 2019-2020 (druk nr 363/2022).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.2. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”. (druk nr 360/2022).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.3. wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z przeznaczeniem na dopłatę do ceny ścieków (druk nr 364/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.4. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców (druk nr 367/2022).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.5. zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 368/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.6. zmiany uchwały Nr XLII/290/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 369/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
22-11-2022 - Transmisja LI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 22.11.2022 o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 8.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
293
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie