Aktualności

11-08-2022 - Wystawa #StolenMemory w Jerzmanowicach
Wystawa #StolenMemory w Jerzmanowicach

 Od 24 sierpnia na parkingu przed Urzędem Gminy w Jerzmanowicach będzie można oglądać wystawę #StolenMemory, zrealizowaną przez Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich. Ekspozycja prezentuje historie ofiar obozów koncentracyjnych i przedmioty zabrane im w chwili zatrzymania, a także zachęca do włączenia się w poszukiwania rodzin, którym dziś zwracane są te ostatnie pamiątki po bliskich.
Wśród zachowanych przedmiotów są obrączki ślubne, zegarki, długopisy czy portfele ze zdjęciami. #StolenMemory to kampania, której celem jest zwrot zachowanych z czasu II wojny światowej depozytów. Od czasu rozpoczęcia kampanii w 2016 r. odnaleziono już ponad 600 rodzin na całym świecie. Wystawa nie jest jednak opowieścią o samych przedmiotach, ale za ich pośrednictwem odtwarzane są historie ofiar nazistowskich prześladowań i przywracana jest pamięć o ich tragicznych losach.

 

dowiedz się więcej
05-08-2022 - Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jerzmanowicach i Łazach
Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jerzmanowicach i Łazach

Informujemy o zmianie godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jerzmanowicach i Łazach.

W dniu 6 sierpnia (sobota) PSZOKi będą funkcjonowały od godz. 7.00 do 9.30.

Zmiana zostaje wprowadzona w związku z marszem/biegiem SMArt RUN 4.

Za utrudnienia przepraszamy!

dowiedz się więcej
05-08-2022 - Zmiana organizacji ruchu na czas trwania wydarzenia SMArt RUN 4 w części Jerzmanowic i Łaz!
Zmiana organizacji ruchu na czas trwania wydarzenia  SMArt RUN 4 w części Jerzmanowic i Łaz!

W związku z marszem/biegiem SMArt RUN 4 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas trwania wydarzenia w części Jerzmanowic i Łaz! Zostaną zamknięte: ul. Rajska, ul. Centralna, ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Św. Jana Pawła II, ul. Międzygórze i ul. Zachodnia w m. Jerzmanowice oraz droga łącząca m. Jerzmanowice z m. Łazy.

Planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu: godzina 10.00 dnia 6 sierpnia 2022 r.
Planowany termin przywrócenia do stanu faktycznego: godzina 13.00 dnia 6 sierpnia 2022 r. Drogi będą sukcesywnie otwierane, w zależności od czasu przemieszczenia się uczestników.

dowiedz się więcej
04-08-2022 - Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w Szklarach
Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)w Szklarach

Od sierpnia PSZOK w Szklarach zostaje przeniesiony na parking przy plebanii, obok kościoła parafialnego.

PSZOK-i działają w każdej z miejscowości przynajmniej raz na dwa miesiące. Kliknij, aby zapoznać się z aktualnym harmonogramem https://tiny.pl/7d38h.

dowiedz się więcej
04-08-2022 - Obowiązek koszenia i odchwaszczania
Obowiązek koszenia i odchwaszczania

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Do rekultywacji gruntów zobowiązany jest każdy właściciel. Zaniechanie zwalczania chwastów może być przyczyną degradacji gruntów, powodując utratę albo ograniczenie ich wartości użytkowej,

 Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane i niekoszone działki wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej gminy oraz stają się siedliskiem sprzyjającym dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Przez samosiewy nieruchomości dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą. Często stają się również miejscem składowania odpadów.

 W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.

 Rolnicy, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, mają obowiązek  utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolniczej.

 

W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pożarowe wywiązujmy  się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
285
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie