Aktualności

22-10-2021 - Pożegnanie Pani Marii Cieślik – Prezesa Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, założycielki Ogniska Terapeutycznego.
Pożegnanie Pani Marii Cieślik – Prezesa Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, założycielki Ogniska Terapeutycznego.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marii Cieślik.
Pani Maria była osobą niezwykle ciepłą i empatyczną. Większość swojego życia poświęciła osobom niepełnosprawnym, promowaniu ich godności i przełamywaniu barier społecznych. Jej wyjątkowość wyrastała z niezwykłej skromności i pokory. Dzielnie stawia czoła przeciwnościom losu, realizując cel jaki sobie obrała. Dążyła do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godnego, w miarę normalnego życia wypełnionego prostymi obowiązkami, rozwijającymi pasjami ale przede wszystkim kontaktem z drugim człowiekiem. Swoje altruistyczne ambicje zrealizowała powołując stowarzyszenie i zakładając Ognisko Terapeutyczne.
Z inicjatywy Wójta Tomasz Gwizdała Radni spotkali się dzisiaj aby w uznaniu zasług i działalności społecznej nadać pośmiertnie Pani Marii tytuł „Zasłużonej dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia”.
Pani Mario, z serca dziękujemy za wszystko, co zrobiła Pani dla naszej społeczności! Będziemy pielęgnować pamięć o Pani, z szacunku dla dzieła jakie Pani stworzyła i z przekonania, że jest Pani wspaniałą inspiracją dla potomnych.

dowiedz się więcej
22-10-2021 - Transmisja XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 22.10.2021 o godz. 7.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 7.15 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
20-10-2021 - Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW
Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planowała wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

dowiedz się więcej
20-10-2021 - Kiermasz Świąteczny w Gminie Jerzmanowice-Przeginia – zaproszenie dla Wystawców
Kiermasz Świąteczny w Gminie Jerzmanowice-Przeginia – zaproszenie dla Wystawców

Jarmark

W przedświąteczny weekend, 17-19 grudnia 2021 r.  w godzinach popołudniowych, tuż obok żywej szopki, pojawi się Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia. Usytuowany będzie na parkingu przy remizie OSP w Jerzmanowicach.  Zapraszamy naszych lokalnych przedsiębiorców do udziału w nim i składania deklaracji współpracy. Mile widziany będzie asortyment świąteczny, zwłaszcza rękodzieło i produkty lokalne, również gastronomiczne. Liczba miejsc ograniczona!

dowiedz się więcej
20-10-2021 - XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 22 października 2021r. (piątek) o godz. 7.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.


Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pośmiertnego nadania Wyróżnienia "Zasłużona dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia" Pani Marii Cieślik
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
20-10-2021 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 22 października 2021r. o godz. 7.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pośmiertnego nadania Wyróżnienia „Zasłużona dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia" Pani Marii Cieślik (druk nr 284/2021).
 4. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
20-10-2021 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  25 października 2021r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z przeznaczeniem na dopłatę do ceny ścieków (druk nr 275/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 276/2021).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 277/2021).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021 (druk nr 282/2021).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 (druk nr 283/2021).
 8. Pismo w sprawie przyznania na 2022 rok dofinansowania na działalność bieżącą dla Środowiskowego Domu Samopomocy – Ogniska Terapeutycznego w Jerzmanowicach.
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
266
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie