Dyżury aptek na terenie gminy

DYŻURY APTEK NA TERENIE GMINY

Lp.

Nazwa i adres apteki
Imię i nazwisko właściciela
apteki

Telefon

Godziny pracy

Poniedziałek
– Piątek

Sobota

 

Niedziela

 

Dyżury nocne, dni wolne od pracy
oraz święta

1.

Apteka z sercem
M. Postołek sp. jawna 32-048 Jerzmanowice
ul. Centralna 100

(12) 389-50-20

8.00-20.00

8.00-15.00

-

-

2. 

Apteka Prywatna s.c.
Bożena Hadyk Wiesław Hadyk
32-049 Przeginia 116

(12) 389-84-06

9.00-17.00

9.00-13.00

-

-

3.    

Apteka Przy Urzędzie Jagufarm s.c.
Jadwiga Miśkiewicz Gustaw Miśkiewicz
32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22

(12) 389-50-48

8.00-20.00

8.00-14.00

-

-

4.   

Punkt apteczny
Racławice 52, 32-049 Przeginia

(12) 282-91-92

9.00-14.00

-

-

-

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec