Aktualności

14-08-2020 - Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Zederman -Jerzmanowice od km 305+070.00 do km 313+055.12".

Raport wyłożony jest do publicznego wglądu od dnia 7.08.2020 na okres 30 dni.

https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,a,1801795,wojt-gminy-jerzmanowice-przeginia-zawiadamia-o-rozpoczeciu-procedury-udzialu-spoleczenstwa-oraz-przy.html

dowiedz się więcej
14-08-2020 - Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

 1. Beneficjent pomocy: producent rolny,
 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności,
 • który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,.
 • Wysokość pomocy: iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych
w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane
w gospodarstwie.

 1. Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym
  i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
 3. Nabór wniosków: w trybie ciągłym.
 4. Obszar pomocy: teren całego kraju.
dowiedz się więcej
14-08-2020 - Ruszyła druga edycja konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski"!
Ruszyła druga edycja konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski"!

Konkurs organizuje Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną. Jego ideą jest nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turyście miejsc i ofert turystycznych.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie czekamy na zgłoszenia kandydatur. Można już zgłaszać swoich faworytów w sześciu kategoriach:

 1. Miejsce z klimatem –miejscowość lub gmina turystyczna
 2. Najciekawszy szlak turystyczny
 3. Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne
 4. Unikatowa atrakcja turystyczna
 5. Sielskie klimaty – wypoczynek na wsi
 6. W gościnie – oferta kulinarna

Zgłaszanie kandydatów odbywa się przez wysłanie wypełnionego formularza na stronie konkursowej konkurs.visitmalopolska.pl. Wcześniej należy jednak uzyskać zgodę właściciela/gospodarza/organizatora - bez niej zgłoszenie będzie nieważne.

Na wszystkie kandydatury czekamy do 18 sierpnia br.

dowiedz się więcej
07-08-2020 - "Odkryj Małopolskę na żywo"
"Odkryj Małopolskę na żywo"

Jeżeli tego lata nie kuszą Cię piaski pustyni, tropikalne plaże czy ekscytujące podróże po bezdrożach to zrób sobie wakacje w Małopolsce. Wszystko, czego szukasz - przygoda, relaks i odpoczynek z dala od utartych szlaków - znajdziesz bliżej, niż myślisz.

Ruszyła druga odsłona letniej kampanii „Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo” promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce.

 Zobacz co oferuje Małopolska.

dowiedz się więcej
06-08-2020 - Konkurs “Praca dawniej” - wyślij stare zdjęcie z pracy i zdobądź cenne nagrody!
Konkurs “Praca dawniej” - wyślij stare zdjęcie z pracy i zdobądź cenne nagrody!

Jak wyglądała praca przed erą komputerów, smartfonów, czy tabletów? Z pewnością nieco inaczej niż dzisiaj! Aby wrócić do wspomnień zawodowych sprzed lat, portal Aplikuj.pl zorganizował konkurs dla mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego w wieku 60+.

 

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
221
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020