Aktualności

24-09-2018 - Spektakl „Śpiewnik polski w Strasznym dworze”.
Spektakl „Śpiewnik polski w Strasznym dworze”.

22 września 2018 r. w Racławicach miało miejsce doniosłe wydarzenie kulturalne, które z pewnością zapisze się w pamięci mieszkańców naszej gminy na długie lata. Mogliśmy być uczestnikami cudownej uczty dla oczu i uszu. Kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi Dolina Racławki wypełniła się dźwiękami arii pochodzących z opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki.

dowiedz się więcej
21-09-2018 - Przypomnienie - Spotkanie w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice - Giebułtów.
Przypomnienie - Spotkanie w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice - Giebułtów.

Wójt Gminy przypomina, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dla naszych mieszkańców w sprawie przebudowy odcinka Jerzmanowice - Giebułtów. Urząd Gminy prosi o udostępnianie informacji tak aby dotarła do jak największej ilości mieszkańców.

 

dowiedz się więcej
18-09-2018 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia  podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

dowiedz się więcej
17-09-2018 - Agresja ZSRR na Polskę, 17 września 1939 r.
Agresja ZSRR na Polskę, 17 września 1939 r.

17 września 1939 roku Armia Czerwona uderzyła na tyły polskich wojsk. ZSRR zajął olbrzymie tereny Polski, zaczęły się masowe represje. Polski ambasador dostał notę, że „państwo polskie przestało istnieć” – odmówił jej przyjęcia (...)

dowiedz się więcej
13-09-2018 - Projekt pn. „Śpiewnik polski w Strasznym dworze” – cykl koncertów na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski.
Projekt pn.  „Śpiewnik polski w Strasznym dworze” – cykl koncertów na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski.

Fundacja Dariusza Stachury „CANTO PRO CLASSICA” przy wsparciu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” organizuje projekt pn.  „Śpiewnik polski w Strasznym dworze” – cykl koncertów na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski, którego celem jest  kształtowanie postaw patriotycznych poprzez udostępnianie mieszkańcom kultury wysokiej, wyrabianie w społeczności potrzeby i chęci wspólnego świętowania.

dowiedz się więcej
13-09-2018 - Informacja dot. dyżuru Urzędnika Wyborczego.
Informacja dot. dyżuru Urzędnika Wyborczego.

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że  Urzędnik  Wyborczy w Gminie Jerzmanowice - Przeginia będzie pełnił dyżur w dniach:

14 września 2018r. tj. piątek od 12:00 do 16:00

17 września 2018r. tj. poniedziałek od 12:00 do 24:00

18 wrzesnia 2018 tj. wtorek od 12:00 do 16:00

19 września 2018r. tj. środa od 12:00 do 16:00

20 września 2018r. tj. czwartek od 8:00 do 16:00

21 września 2018 tj. piątek od 8:00 do 16:00

w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, pokój 125.

dowiedz się więcej
13-09-2018 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723, 1365) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2019”.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
142
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec