Aktualności

19-04-2018 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

Stosując się do przepisów art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

dowiedz się więcej
19-04-2018 - 23/04/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego.
23/04/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego.

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 23 kwietnia 2018r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia,  sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
18-04-2018 - Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza chętnych do złożenia ofert na realizację zadania „Dostawa wyposażenia przedszkola: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych do przedszkola oraz dostawa zabawek ogrodowych” w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

 

 

dowiedz się więcej
18-04-2018 - 23/04/2018 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
23/04/2018 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się  23 kwietnia 2018r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
17-04-2018 - 23/04/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
23/04/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 23 kwietnia 2017r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
17-04-2018 - 23/04/2018 - Komisja Budżetowa.
23/04/2018 - Komisja Budżetowa.

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 23 kwietnia 2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
17-04-2018 - 23/04/2018 - Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej.
23/04/2018 - Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 23 kwietnia 2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
129
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec