Aktualności

25-11-2020 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 30 listopada 2020 r. o godz.  15.30 w trybie zdalnym.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 194/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jerzmanowice – Przeginia w latach 2021 – 2025 (druk nr 200/2020).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowice – Przeginia w latach 2021 -2025 (druk nr 201/2020).
 6. Pismo w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku komunalnym remiza OSP w Czubrowicach.
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
25-11-2020 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu

Przypominamy o kolejnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz elektrosprzętu.
W Jerzmanowicach, Łazach, Czubrowicach oraz Racławicach ➡️ 27-28 listopada (piątek-sobota).
Odpady powinny zostać wystawione w miejscach widocznych, przed posesjami do godz. 7.00 w piątek.

dowiedz się więcej
25-11-2020 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 30 listopada 2020r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz nadania jej statut  (druk nr 198/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Szklarach pod adresem Szklary 121, działającej w strukturach Szkoły Podstawowej Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach  (druk nr 199/2020).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

                                                                     

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
24-11-2020 - XXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 30 listopada 2020r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów nr XXV/2020 i nr XXVI/2020 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 194/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.2. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jerzmanowice – Przeginia w latach 2021 – 2025 (druk nr 200/ 2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.3. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowice – Przeginia w latach 2021 -2025 (druk nr 201 /2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.4. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz nadania jej statut(druk nr 198/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.5. zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Szklarach pod adresem Szklary 121, działającej w strukturach Szkoły Podstawowej Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach (druk nr 199/2020).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.6. zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym (druk nr 195/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.7. zmiany Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 196/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.8. zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 197/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
24-11-2020 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 30 listopada 2020r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym (druk nr 195/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 196/2020).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 197/2020).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz nadania jej statut(druk nr 198/2020).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                          Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
19-11-2020 - Powszechny Spis Rolny 2020
Powszechny Spis Rolny 2020

Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada, ale lepiej nie odkładać obowiązku spisowego na ostatnią chwilę. Formularz spisowy dostępny jest na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
231
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020