Aktualności

27-09-2022 - Webinar skierowany między innymi do przedsiębiorców dotyczący sposobów obniżenia kosztów energii elektrycznej w firmie
Webinar skierowany między innymi do przedsiębiorców dotyczący sposobów obniżenia kosztów energii elektrycznej w firmie

W dniu 28 września 2022 zostanie przeprowadzony webinar skierowany między innymi do przedsiębiorców dotyczący sposobów obniżenia kosztów energii elektrycznej w firmie.

 Link do zapisów do wstawienia w poście:

https://doekogroup.clickmeeting.com/webinar-przedsiebiorcy

dowiedz się więcej
26-09-2022 - Transmisja XLIX sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja XLIX sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 26.09.2022 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
22-09-2022 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 26 września 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jerzmanowice-Przeginia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” (druk nr 348/2022).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 350/2022).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/290/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 351/2022).
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
22-09-2022 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 26 września 2022 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/103/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (druk nr 349/2022).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
22-09-2022 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 26 września 2022 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Wizja w terenie – droga prowadząca do Doliny Będkowskiej.
 4. Pismo w sprawie niszczenia krzewów ozdobnych w miejscowości Jerzmanowice.
 5. Pismo w sprawie zmiany punktowego zagospodarowania przestrzennego działki w miejscowości Czubrowice – Polesie.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 88,24 m², usytuowanego w budynku komunalnym „Stara Szkoła” w miejscowości Przeginia nr 116, na okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2027 r. (druk nr 347/2022).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Sąspowie pod urządzenie nowej drogi (tzw. Zachodniej) (druk nr 352/2022).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Kazimierz Baran

 

dowiedz się więcej
21-09-2022 - XLIX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XLIX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLIX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XLVIII/2022 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Informacja Dyrektorów Szkół na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 88,24 m², usytuowanego w budynku komunalnym „Stara Szkoła” w miejscowości Przeginia nr 116, na okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2027 r. (druk nr 347/2022).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.2. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Sąspowie pod urządzenie nowej drogi (tzw. Zachodniej) (druk nr 352/2022).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.3. przystąpienia Gminy Jerzmanowice-Przeginia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.4. zmiany uchwały nr XIII/103/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (druk nr 349/2022).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.5. zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 350/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.6. zmiany uchwały Nr XLII/290/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 351/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
21-09-2022 - Bezpłatna oferta PFRON realizowana w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej
Bezpłatna oferta PFRON realizowana w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 507 966 499.

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 Materiał prasowy: PFRON

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
288
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie