Aktualności

22-01-2021 - Biegiem przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia!
 Biegiem przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia!

9 km przez najpiękniejsze krajobrazy, trochę pod górkę, trochę z górki, raz asfaltem, raz drogą polną i ścieżką. W tle nasze gminne Ostańce, a na mecie zapach regionalnych przysmaków... Start i finał na terenie Chochołowego Dworu.

28 marca wystartuje Pierwszy Bieg z Gwizdkiem po Zdrowie! To wydarzenie, w którym aktywny udział weźmiecie całą rodziną. W biegu  pojawi się klasyfikacja  małżeństw – liczony będzie łączny czas żony i męża. Zwycięży para, która przebiegnie trasę w najkrótszym łącznym czasie. A dla dzieci zorganizowany zostanie mini-bieg dla dzieci na dystansie jednego kilometra.

Już dziś rezerwujcie w kalendarzach termin 28 marca

Zapisujcie się TUTAJ.

Przebieg całej trasy znajdziecie  TUTAJ.

Śledźcie wydarzenie na FACEBOOKU, gdzie na bieżąco będą pojawiać się nowe informacje. 

Szykujcie się na marzec!

Bieg odbędzie się, jeżeli obostrzenia pandemiczne na to pozwolą i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

dowiedz się więcej
22-01-2021 - Oddajemy choinki naturze!
Oddajemy choinki naturze!

98 drzewek odebrała wczoraj od naszych Mieszkańców firma ZGK "Bolesław".
Choinki zostaną poddane ekologicznej utylizacji.
Trafią do kompostowni, w której przerobione zostaną na nawóz.

Przegapiłeś termin? Kolejna zbiórka 17 lutego.

dowiedz się więcej
22-01-2021 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 25 stycznia 2021r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2021 rok (druk nr 215/2021).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                          Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
20-01-2021 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 25 stycznia 2021 r. o godz.  16.15 w trybie zdalnym.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarowej położonej w Gotkowicach (druk nr 217/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Sąspowie (dz. 1083/7) (druk nr 218/2021).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Przegini (dz. 1278/3) (druk nr 219/2021).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2024 (druk 220/2021).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
20-01-2021 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 25 stycznia 2021r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (druk nr 210/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021(druk nr 211/2021).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 212/2021).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 213/2021).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 214/2021).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.                                                                      

 

Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
19-01-2021 - XXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXVIII/2020 i nr XXIX/2020 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2024 (druk 220/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (druk nr 210/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021(druk nr 211/2021) .
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.4. zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 212/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 213/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.6. zmiany uchwały nr IV/20/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 214/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.7. wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarowej położonej w Gotkowicach (druk nr 217/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.8. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Sąspowie (dz. 1083/7) (druk nr 218/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.9. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Przegini (dz. 1278/3) (druk nr 219/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.10. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2021 rok (druk nr 215/2021).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.11. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2021 rok (druk nr 216/2021).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
236
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020