Aktualności

14-12-2018 - URZĄD GMINY CZYNNY W SOBOTĘ 15 GRUDNIA
URZĄD GMINY CZYNNY W SOBOTĘ 15 GRUDNIA

15 grudnia 2018 r. (sobota) Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia będzie CZYNNY jak w każdy dzień roboczy - od godz. 8.00 do 16.00, w zamian za dzień 24.12.2018r. (WIGILIA), który na podstawie Zarządzenia Nr K/56/2018 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 4 grudnia 2018r. jest dniem wolnym od pracy.

dowiedz się więcej
14-12-2018 - Etap gminny XVIII edycji konkursu " POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI "
Etap gminny XVIII edycji konkursu " POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI "

14.12.2018 r. w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia odbył się etap gminny XVIII edycji konkursu " POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI ". Celem konkursu było zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych , ochrony przyrody , ochrony środowiska , jak również kształtowanie świadomości oraz rozbudzenia zamiłowania do świata i przyrody. W konkursie rywalizowały dwa zespoły czteroosobowe trzecich klas gimnazjalnych, Zespół Szkół w Jerzmanowicach pod opieką Pani Teresy Sieradzkiej oraz Zespół Szkół w Przegini prowadzony przez Panią Agatę Krzystanek. Pierwsze miejsce zajął Zespół szkół w Jerzmanowicach, który będzie reprezentował Gminę Jerzmanowice-Przeginia w trzecim etapie parkowym.

dowiedz się więcej
12-12-2018 - III sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
III sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że III sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 17 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów nr I/2018 i II/2018 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. uchwalenia „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia” (druk nr 14/2018).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.2. wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach za oczyszczenie ścieków bytowo gospodarczych odbieranych za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2019 r (druk nr 15/2018).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.3. ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach od 01.01.2019 r. (druk nr 16/2018).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.4. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia na 2019 rok (druk nr 11/2018).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.5. diet dla radnych Rady Gminy (druk 10/2018).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.6. zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018(druk nr 12/2018).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.7. zmiany uchwały Nr XLIV/286/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2018-2028 (druk nr 13/2018).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

Projekty uchwał zostały opublikowane na stronie podmiotowej BIP pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,m,311858,2018.html

dowiedz się więcej
12-12-2018 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 17 grudnia 2018r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018 (druk 12/2018) .
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/286/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2018-2028 (druk 13/2018).
 5. Pismo Sołtysa wsi Łazy w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok środków na modernizację drogi Łazy Jawór .
 6. Pismo w sprawie wsparcia finansowego firmy przewozowej Unibus.
 7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                            Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                     Tomasz Chochół

dowiedz się więcej
12-12-2018 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 14 grudnia 2018r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia” (druk nr 14/2018).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach za oczyszczenie ścieków bytowo gospodarczych odbieranych za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2019r (druk nr 15/2018).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach od 01.01.2019 r. (druk nr 16/2018).
 6. Pismo mieszkanki Racławic w sprawie uregulowania sytuacji prawnej działek.
 7. Pismo mieszkańców Jerzmanowic w sprawie zmiany i nadania nowej nazwy ulicy dla drogi prywatnej.
 8. Pismo mieszkanki Jerzmanowic i mieszkanki Racławic w sprawie wykonania drogi dojazdowej w Jerzmanowicach tzw. Czubrowickiej.
 9. Pisma mieszkańców Jerzmanowic w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działek.
 10. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
07-12-2018 - Spotkanie opłatkowe mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Spotkanie opłatkowe mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza na spotkanie opłatkowe mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia 16 grudnia 2018 w Remizie OSP Czubrowice o godz. 16.00

dowiedz się więcej
05-12-2018 - Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego na działalność oraz nowych przepisów regulujących status Kół Gospodyń Wiejskich
Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego na działalność oraz nowych przepisów regulujących status Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego na działalność oraz nowych przepisów regulujących status Kół Gospodyń Wiejskich, które poprowadzi przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia br. o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach (ul. Centralna 97).

Więcej informacji na temat zmian w przepisach oraz procedur rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej: http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

 

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
149
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec