Aktualności

17-05-2019 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Szanowni Państwo,

przypominamy że od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest obywatelom według nowych przepisów. Z pomocy może korzystać szerszy krąg osób zainteresowanych w większym zakresie spraw.

Od początku roku uruchomione zostało również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – czyli działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby, o przysługująych jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Więcej o zasadach udzielania pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w załączonej poniżej informacji.

Zachęcamy do korzystania z usług w punkcie zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia!

dowiedz się więcej
16-05-2019 - VIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
VIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że VIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 20 maja 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. zatwierdzenie protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. założenia Szkoły Podstawowej w Czubrowicach (druk nr 62/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. założenia Przedszkola Publicznego w Czubrowicach (druk nr 63/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czubrowicach z siedzibą w Czubrowicach (druk nr 64/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.4. utworzenia z dniem 1 września 2019r. w miejscowości Gotkowice Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach, w ramach której funkcjonują tylko oddziały przedszkolne (druk nr 65/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.5. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 66/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.6. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 67/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.7. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 60/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.8. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 61/2019).

4.9. Uchwalenia regulaminu nadawania wyróżnienia „Zasłużony dla Społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia”.
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
16-05-2019 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 20 maja 2019r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice     ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Czubrowicach (druk nr 62/2019 ).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Czubrowicach (druk nr 63/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czubrowicach z siedzibą w Czubrowicach (druk nr 64/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2019r. w miejscowości Gotkowice Szkoły Filialnej  Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach, w ramach której funkcjonują tylko oddziały przedszkolne (druk nr 65/2019).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 66/2019).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 67/2019).
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.                                                                 

 

Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej
Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
16-05-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 20 maja 2019r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 60/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 61/2019).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

            Tomasz Chochół

dowiedz się więcej
15-05-2019 - Wielkie Sprzątanie Gminy 2019
Wielkie Sprzątanie Gminy 2019

11 maja przypada Dzień bez śmiecenia, w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w tym roku obchodzono go w szczególnej formie. Punktualnie o 10.00 w ośmiu sołectwach rozpoczęła się wielka akcja sprzątania Gminy, w którą zaangażowali się mieszkańcy w każdym wieku. Podzieleni na grupy, wysposażeni w rękawice i worki ruszyli oni w teren, by zebrać pozostawione przy drogach, w rzekach czy na łąkach odpady.

Porządki połączyły wszystkich – z takim samym zaangażowaniem uczestniczyli w nich starsi i młodsi, nauczyciele obok uczniów, rodzice z dziećmi, wójt z radnymi i pracownikami urzędu gminy – wspólnie ruszyli, by usuwać skutki bezmyślności ludzi, którzy uważają, że miejscem na składowanie śmieci są rowy lub pobocza.

Była to pierwsza zakrojona na taką skalę akcja sprzątania w naszej Gminie. O tym, jak bardzo była potrzebna świadczy fakt, że zebrano 10,5 tony śmieci, rozdano tysiąc worków. Nie brakowało przy tym odpadów, których do żadnego worka zmieścić się nie udało – opon, zderzaków i innych nietypowych przedmiotów.

Zwieńczeniem akcji był poczęstunek przygotowany dla uczestników w każdym z sołectw – po niebagatelnym wysiłku mogli oni nabrać sił pokrzepiając się kiełbaskami z grilla.

dowiedz się więcej
14-05-2019 - Dyżury przedszkoli w Gminie Jerzmanowice-Przeginia podczas wakacji
Dyżury przedszkoli w Gminie Jerzmanowice-Przeginia podczas wakacji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, uprzejmie informuję, że dyżury przedszkoli w Gminie Jerzmanowice-Przeginia podczas tegorocznych wakacji będą zorganizowane w miesiącu lipcu i sierpniu.

DYŻURY W LIPCU

 • Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach

Godziny otwarcia: 7.00-17.00

Dane kontaktowe do sekretariatu:

tel. 12 3890960, 12 3895006

e-mail: sp@szkolajerzmanowice.pl

 • Przedszkole Samorządowe w Przegini

Godziny otwarcia: 7.00-17.00

Dane kontaktowe do sekretariatu:

tel. 12 3898025; 12 3898014

e-mail: szkola@zsprzeginia.pl

 • Przedszkole Fundacji „Elementarz” w Czubrowicach

Godziny otwarcia: 7.00-17.00

Dane kontaktowe do sekretariatu:

tel. 12 3898045

e-mail: spczubrowice@op.pl

 

Obowiązuje pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w sekretariacie szkół do dnia 14 czerwca 2019r.

 

DYŻURY W SIERPNIU

 • Oddział Przedszkolny w Racławicach

Godziny otwarcia: 7.00-17.00

Dane kontaktowe do sekretariatu:

tel. 12 2586050

e-mail: konopnicka1@op.pl

 • Przedszkole Fundacji „Elementarz” w Sąspowie

Godziny otwarcia: 7.00-17.00

Dane kontaktowe do sekretariatu:

tel. 12 3895025

e-mail: saspowszkol@interia.pl

 

Obowiązuje pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w sekretariacie szkół do dnia 14 czerwca 2019r.

 

Szczegóły w załączniku.

 

Do pobrania:

Szczegółowe informacje

Karta zgłoszenia

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
167
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec