Aktualności

26-02-2020 - Utrudnienia w ruchu na ul. Rajskiej w Jerzmanowicach
Utrudnienia w ruchu na ul. Rajskiej w Jerzmanowicach

 

W związku z budową kanalizacji w piątek 28.02.2020 wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Rajskiej w Jerzmanowicach. Od rana do godzin popołudniowych na wysokości boiska sportowego przejazd drogą nie będzie możliwy. Za utrudnienia przepraszamy.

dowiedz się więcej
26-02-2020 - Spotkanie informacyjne w sprawie koncepcji przebiegu korytarza kolejowego przez teren Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Spotkanie informacyjne w sprawie koncepcji przebiegu korytarza kolejowego przez teren Gminy Jerzmanowice - Przeginia

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 02.03.2020 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP w Jerzmanowicach odbędzie się spotkanie informacyjne odnośnie koncepcji przebiegu korytarza kolejowego przez teren Gminy Jerzmanowice-Przeginia w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).
Chcemy jednocześnie poinformować, iż Urząd Gminy nie otrzymał żadnych oficjalnych danych odnośnie planów realizacji tej inwestycji. Pozyskane przez nas informacje z sieci zostały udostępnione aby mieszkańcy mogli zapoznać się planami budowy linii kolejowej i wyrazić swoją opinię za pomocą ankiety dostępnej na oficjalnej stronie CPK.
Pragniemy zaznaczyć, iż stanowisko Gminy będzie tożsame z opinią i głosem Mieszkańców. Wójt Gminy stoi na stanowisku, że linia kolejowa może przebiegać przez Gminę ale z daleka od zabudowań na terenie np. pomiędzy Przeginią a Sułoszową po wcześniejszych konsultacjach z Mieszkańcami oraz pod warunkiem, że na terenie Gminy zostanie zlokalizowany przystanek PKP.
Urząd nie zaopiniuje pozytywnie przebiegu linii kolejowej przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia wbrew woli Mieszkańców.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie.

dowiedz się więcej
26-02-2020 - Badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego
Badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Do pobrania:

  1. Wzory legitymacji ankietera
  2. Wykaz realizowanych badań ankietowych
  3. Plakat badania ankietowe
  4. Plakat badania rolne
dowiedz się więcej
25-02-2020 - Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego lub Nagrody Starosty Krakowskiego
Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego lub Nagrody Starosty Krakowskiego

Starostwo Powiatowe w Krakowie ogłosiło właśnie nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego lub Nagrody Starosty Krakowskiego. Termin naboru wniosków upływa 6 marca.

Więcej informacji i nagrodach można znaleźć pod linkiem:

https://powiat.krakow.pl/2020/02/nabor-wnioskow-o-przyznanie-nagrod-powiatu-i-starosty-krakowskiego/?fbclid=IwAR3cXoWPDUa0q4rO61ERDmfrAVMLH9URQi8N1MMIIHqzmSlsNzVsSMPktfM

dowiedz się więcej
24-02-2020 - Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego
Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego

Szanowni Państwo,

do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 mln zł.

Do pobrania:

Informacja

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
199
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec