Aktualności

03-04-2020 - Informacja dla mieszkańców uczestniczących w Projekcje „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”
Informacja dla mieszkańców uczestniczących w Projekcje „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

„Szanowni mieszkańcy,

Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami.

Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w  Projekcie:

  1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o.
  2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.
  3. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: FLEXIPOWER Group Sp. z o.o.
  4. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.
  5. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.

Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych części w dniu 01.04.2020 r. co upoważnia Zamawiających do podpisania umów z Wykonawcami. Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r.

Umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19. 

Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego Wykonawcę. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie gdyż każdy z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywistości. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

dowiedz się więcej
25-03-2020 - Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów
Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

dowiedz się więcej
25-03-2020 - ZAWIADOMIENIE - SESJA RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
ZAWIADOMIENIE - SESJA RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

 Uprzejmie informuję, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491) zaplanowana na 30 marca 2020 r. sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia nie odbędzie się.

 

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                      Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

                                                                                                            Robert Bąbka

dowiedz się więcej
23-03-2020 - Konsultacje w sprawie Programu ochrony powietrza
Konsultacje w sprawie Programu ochrony powietrza

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących Programu ochrony powietrza dla województwa Małopolskiego. Projekt Programu dostępny jest pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. poprzez formularz dostępny pod w/w adresem, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

 

dowiedz się więcej
20-03-2020 - Przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO
Przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO

Z uwagi na za zaistniałą sytuację epidemiologiczną zostaje przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski przez generator dostępny na stronie http://malopolskalokalnie.pl/ do godziny 15.00 w dniu 27 marca 2020 roku.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
202
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec