Aktualności

27-10-2020 - Realizacja pierwszego etapu prac nad sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Realizacja pierwszego etapu prac nad sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

W ubiegłym roku Gmina Jerzmanowice-Przeginia, w związku z przyjętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przystąpiła do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania - Przestrzennego. Autorem opracowania jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą realizacji pierwszego etapu prac nad sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Do pobrania:

Prezentacja

dowiedz się więcej
27-10-2020 - Boisko przy Szkole Podstawowej w Racławicach już czeka na młodych sportowców!
Boisko przy Szkole Podstawowej w Racławicach już czeka na młodych sportowców!

Mimo pandemii koronawirusa inwestycje w naszej gminie nie zwalniają tempa.

W dniu 23.10.2020 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Racławicach". Zakres prac objął m.in. wymianę nawierzchni, wykonanie warstwy poliuretanowej, montaż piłkochwytów oraz wyposażenie do koszykówki i siatkówki.

Na wykonanie tego zadania Gmina Jerzmanowice – Przeginia pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS w 2020 roku" prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Kwota zadania: 131 254,53 zł

Dofinansowanie: 82 630,00 zł

Środki własne z budżetu gminy: 48 624,53 zł

dowiedz się więcej
26-10-2020 - Transmisja XXV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji dn. 26.10.2020
Transmisja XXV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji dn. 26.10.2020

Dziś, 26.10.2020 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w trybie zdalnym. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

dowiedz się więcej
23-10-2020 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 26 października 2020 r. o godz.  16.30 w trybie zdalnym.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 354m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Przeginia nr 371, na okres 5 lat (druk nr 184/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary przy realizacji zadania polegającego na likwidacji Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego (Uchwała nr VI/82/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 marca 2015r.  1330 ) i wyznaczenia nowej Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary (druk nr 190/2020).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego


Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
22-10-2020 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 26 października 2020r. o godz. 15.30 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 185/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 188/2020).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 186/2020).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 187/2020).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                         Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
21-10-2020 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 26 października 2020r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021 (druk nr 189/2020).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
20-10-2020 - XXV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXIV/2020 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Informacja na temat realizacji pierwszego etapu prac nad sporządzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary przy realizacji zadania polegającego na likwidacji Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego (Uchwała nr VI/82/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 marca 2015r. Poz. 1330 ) i wyznaczenia nowej Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary (druk nr 190/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.2. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 354m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Przeginia nr 371, na okres 5 lat (druk nr 184/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.3. wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej Przeginia działka nr 882/6 (druk nr 171/2020).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.4. przekazania dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 185/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 188/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.6. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021 (druk nr 189/2020).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.7. zmiany Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 186/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.8. zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 187/2020).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
228
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020