Aktualności

16-07-2018 - Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice - Giebułtów.
Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice - Giebułtów.

Konsorcjum firm: Lider Mp-MOSTY Sp. z o.o. oraz Partner MPRB Sp. z o.o. w kwietniu 2018r. rozpoczęła prace projektowe nad przygotowaniem Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowe nr 94 na odcinku Jerzmanowice – Giebułtów. W ramach prac projektowych zostały przygotowane dwa warianty Koncepcji Programowej, następnie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowany projekt budowlany oraz złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

dowiedz się więcej
16-07-2018 - Nabór na wolne stanowisko Kucharz/Kucharka.
Nabór na wolne stanowisko Kucharz/Kucharka.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko – Kucharz/Kucharka w Oddziale Przedszkola Samorządowego w Łazach. Wymiar czasu pracy – 1/1 etat.

 

dowiedz się więcej
13-07-2018 - Uroczystość 75. rocznicy Pacyfikacji wsi Łazy.
Uroczystość 75. rocznicy Pacyfikacji wsi Łazy.

Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia informuje, że w dniu 14 lipca 2018 r. w  godzinach od 14:00 do 17:00 w miejscowości Łazy, na skrzyżowaniu drogi głównej K600178 z drogą K600192 do Doliny Będkowskiej, przejazd pojazdów będzie utrudniony a droga będzie czasowo zamknięta.

dowiedz się więcej
12-07-2018 - Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza chętnych wykonawców do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Plac zabaw w miejscowości Przeginia” (zadanie realizowane w ramach programu „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”).

dowiedz się więcej
12-07-2018 - Odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

2 lipca 2018r. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia podpisał umowę na realizację zadania pn. „Odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia”. Wykonawcą umowy będzie firma Radosław Rokosz Firma Remontowo - Budowlana  „RAGAR”.

dowiedz się więcej
10-07-2018 - 75. rocznica Pacyfikacji wsi Łazy.
75. rocznica Pacyfikacji wsi Łazy.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza do udziału w uroczystości 75. rocznicy Pacyfikacji wsi Łazy. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą przy pomniku w Łazach o godz. 15:00 w dniu 14 lipca 2018 r., w najbliższą sobotę.

dowiedz się więcej
06-07-2018 - Program "Dobry Start".
Program "Dobry Start".

Program „Dobry Start”  to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
135
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec