Aktualności

29-07-2021 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 2 sierpnia 2021r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 265/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 266/2021).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

  

Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
29-07-2021 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 2 sierpnia 2021 r. o godz.  15.00         w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Projektu „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia” (druk nr 259/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Łazach (Jawór) (druk nr 262/2021).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej Jerzmanowice działka nr 876 (druk nr 263/2021).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Przegini przy drodze działka nr 1267/2 (druk nr 264/2021).
 7. Pismo w sprawie progu zwalniającego na ul. Krakowskiej.
 8. Pismo w sprawie gruzowiska odpadów budowlanych na ul. Krakowskiej.
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
29-07-2021 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  2 sierpnia 2021r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021 (druk nr 267/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 (druk nr 268/2021).
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
28-07-2021 - XXXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 2 sierpnia 2021r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przekazanie informacji dla mieszkańców oraz radnych dotyczących Funduszu Pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie.
4. Zatwierdzenie protokołu nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. rozpatrzenia petycji dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku gminy Jerzmanowice – Przeginia , w którym prowadzona jest „ Apteka przy Urzędzie” , na okres co najmniej 5 lat (druk nr 258/2021).
Opinia: Komisja Skarg Wniosków i Petycji
5.2. uchwalenia Projektu „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia” (druk nr 259/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.3. rozpatrzenia wniosku z dnia 30 czerwca 2021 r. (druk nr 260/2021).
Opinia: Komisja Skarg Wniosków i Petycji
5.4. zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy (druk nr 261/2021).
5.5. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Łazach (Jawór) (druk nr 262/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.6. wyrażenia zgody na ustanowienia służebności gruntowej Jerzmanowice działka nr 876 (druk nr 263/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.7. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Przegini przy drodze działka nr 1267/2 (druk nr 264/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.8. określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 265/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.9. zmiany Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 266/2021).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.10. zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021 (druk nr 267/2021).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.11. zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 (druk nr 268/2021).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
16-07-2021 - Climbing Days - Impreza wspinaczkowa w Jerzmanowicach
Climbing Days - Impreza wspinaczkowa w Jerzmanowicach

   

 

 

6-8 sierpnia na terenie Słonecznych Skał w Jerzmanowicach odbędzie się święto miłośników wspinaczki. Wraz z głównym organizatorem Mountain Climbing School zapraszamy nie tylko tych, którzy pierwsze przygody ze wspinaczką mają za sobą, ale również tych którzy chcieliby spróbować. Climbing Days to sposób na spędzenie aktywnego weekendu z rodziną. Dla rodziców z dziećmi przygotowana została wyjątkowa atrakcja –tematyczne zajęcia warsztatowe. Nie może Was tam zabraknąć.

 PROGRAM CLIMBING DAYS 6-8.08.2021
miejsce: baza Mountain Climbing School, Dołki 20 – Jerzmanowice

PIĄTEK 6.08.2021 r.

DLA DOROSŁYCH
8:00 - 12:00 Blok I Warsztaty: „Pierwsze kroki w skałach - wędka , podstawowe węzły oraz podstawa technik wspinania"
14:00 - 18:00 Blok II Warsztaty: „Autoratownictwo w skałach podchodzenie po linie, podstawowe sytuacje awaryjne, wycof - jak wycofać się z „ringa", sprzęt, węzły, zastosowanie"

DLA DZIECI STARSZYCH
Warsztaty wspinaczkowe dla dzieci w wieku 8-13 lat wraz z rodzicem lub opiekunem
8:00 - 12:00 Blok I Warsztaty wspinaczkowe dla dzieci

DLA DZIECI MŁODSZYCH
8:00 -13:00 HURA GÓRA – gór poznawanie, gra terenowo-przygodowa z mapą, zabawa w pakowanie plecaka, radosne zabawy o bezpieczeństwie w górach, zabawy ruchowe z wykorzystaniem liny i sprzętu górskiego

SOBOTA 7.08.2021 r.

DLA DOROSŁYCH
8:00 - 12:00 Blok I Warsztaty: „Budowa stanowiska LVL1 i LVL2, pierwsze prowadzenie w skałach, sprzęt: prezentacja, zastosowanie, węzły"
14:00 - 18:00 Blok II Warsztaty: „Loty - sztuka wyłapywania dynamicznego lotów - ćwiczenia z oponą"

DLA DZIECI STARSZYCH
Warsztaty wspinaczkowe dla dzieci w wieku 8-13 lat wraz z rodzicem lub opiekunem
8:00 - 12:00 Blok I Warsztaty wspinaczkowe dla dzieci

DLA DZIECI MŁODSZYCH
8:00 – 13:00 HURA LAS – leśne odkrywanie, leśny plener malarski, leśna biżuteria, leśne instrumenty, budowanie szałasu

MINI ZAWODY – trwajace cały dzień wyzwanie polegające na przejściu ostatniego komina w Słonecznych Skałach – nagrodą jest prezent od Black Diamond

PRELEKCJA
od 19:30 - Prelekcja Janusza Gołąb – polskiego alpinisty i himalaisty, pierwszego zimowego zdobywcy ośmiotysięcznika Gaszerbrum I (9 marca 2012 wraz z Adamem Bieleckim).

NIEDZIELA 8.08.2021 r.

DLA DOROSŁYCH
8:00 - 11:00 Blok I Warsztaty: „Zasady wspinania na własnej asekuracji, cel, sprzęt i zastosowanie"
13:00 - 16:00 Blok II Warsztaty „Jak dobrać drogę (praca z przewodnikiem wspinaczkowym Jura), czytanie map, nawigacja - dojście pod skałę oraz znalezienie odpowiedniej drogi + wycena."

DLA DZIECI STARSZYCH
Warsztaty wspinaczkowe dla dzieci w wieku 8-13 lat wraz z rodzicem lub opiekunem
8:00 - 12:00 Blok I Warsztaty wspinaczkowe dla dzieci

DLA DZIECI MŁODSZYCH
8:00 – 13:00 HURA BŁOTO – zachwyć się błotem, gotowanie w błotnej kuchni, lepienie glinianych dzieł sztuki, poszukiwanie skarbu w błocie, malowanie błotem

Szczegóły i zapisy na https://mountainclimbingschool.pl/kurs/climbing-days-6-8-sierpnia/

 

dowiedz się więcej
16-07-2021 - Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się 19 lipca 2021 r. o godz. 16.30 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku gminy Jerzmanowice – Przeginia , w którym prowadzona jest „ Apteka przy Urzędzie” , na okres co najmniej 5 lat..
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 czerwca 2021 r.
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                             Komisji Skarg Wniosków i Petycji

                                                                                                               Jacek Mitka

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
257
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie