Aktualności

15-02-2019 - Nie wyrzucaj śmieci !!!
Nie wyrzucaj śmieci !!!

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje i przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Prosimy aby odpady powstające w gospodarstwach odpowiednio segregować i umieszczać w przydomowych koszach i workach do tego przeznaczonych.

dowiedz się więcej
13-02-2019 - Program "Czyste powietrze" w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.
Program "Czyste powietrze" w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące programu "Czyste powietrze" z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, które odbędą  się :

          20.02.2019 r. o godzinie 17.00 w budynku Remizy OSP Jerzmanowice

        01.03.2019 r.  o godzinie 17.00 w budynku Remizy OSP Przeginia


Program dotyczy możliwości otrzymania dotacji na prace związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej  oraz  wymianą starych pieców i kotłów. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.
Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane wymianą źródła ogrzewania i termomodernizacją budynków.

 

dowiedz się więcej
13-02-2019 - Szkolenia dla Rolników na temat : „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego – eWniosekPlus” oraz „Rolniczy handel detaliczny”
Szkolenia dla Rolników na temat : „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego – eWniosekPlus” oraz  „Rolniczy handel detaliczny”

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza wszystkich rolników z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia na szkolenie na temat wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego w formie elektronicznej (eWniosekPlus) oraz Rolniczy handel detaliczny, które odbędzie  się 20 lutego 2019r.:

o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia;

Zaproszenie

dowiedz się więcej
13-02-2019 - V sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
V sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że V sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 18 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad V sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencj

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr IV/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia (druk nr 32/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019 (druk nr 28/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.3. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 29/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.4. zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 30/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.5. udzielenia pomocy finansowe dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 31/2019).
Opinia: Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
13-02-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 18 lutego 2019r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019 (druk nr 28/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 29/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 30/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowe dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 31/2019).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Tomasz Chochół

dowiedz się więcej
13-02-2019 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 18 lutego 2019r. o godz. 15.30    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice - Przeginia (druk nr 32/2019).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
156
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec