Aktualności

23-02-2018 - Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych"
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych"

W poniedziałek 26 lutego 2018r. po raz kolejny uczniowie z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia  będą obchodzić Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych”. Obchody mają na celu upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marzec), rozbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, a przede wszystkim kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

 

dowiedz się więcej
23-02-2018 - Nabór na urzędników wyborczych.
Nabór na urzędników wyborczych.

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

dowiedz się więcej
20-02-2018 - Scalanie gruntów w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.
Scalanie gruntów w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Aktualnie trwają prace planistyczne nad zmianą części tekstowej obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego między innymi w zakresie scalania gruntów. Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie  w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy, pismem z dnia 15.01.2018r., znak sprawy: G-Z-08.421.3.2018 (załącznik nr 2) poinformowało, że kolejny  nabór wniosków na realizację scalań gruntów przewidziany jest na 3 kwartał 2018r.

Jarosław Kasprzyk

Kierownik Referatu Infrastruktury

dowiedz się więcej
20-02-2018 - 26/02/2018 - XLVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji
26/02/2018 - XLVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

Zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 26 lutego 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

dowiedz się więcej
19-02-2018 - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji!
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji!

Na budowę oczyszczalni ścieków w Szklarach do tej pory wydatkowano kwotę 3 268 244,92 zł, w tym dotacja ze środków europejskich wyniesie 1 628 370,82 zł. Na roboty budowlane sieci kanalizacyjnej w Szklarach do końca 2017 roku wydatkowano kwotę 631 665,20 zł, w tym dotacja ze środków europejskich wyniesie 300 379,85 zł. Dotacja z programu RPO Województwa Małopolskiego wynosi 62,59 % wydatków kwalifikowalnych, czyli kwot netto poniesionych na realizację inwestycji.

dowiedz się więcej
19-02-2018 - 23/02/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego
23/02/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 23 lutego 2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia,  sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
19-02-2018 - 23/02/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
23/02/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 23 lutego 2017r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
121
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec