Aktualności

06-06-2019 - Drodzy mieszkańcy!
Drodzy mieszkańcy!

  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie oraz Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zwraca się z prośbą o zgłoszenie osób, które miały 3 lub więcej dzieci w czynnej służbie wojskowej.

  Jeżeli posiadacie Państwo takie informacje, że ktoś z rodziny lub sąsiadów może spełniać wymogi aby otrzymać srebrny medal za „Zasługi dla Obronności Rzeczypospolitej” prosimy o kontakt   z Urzędem Gminy tel. 12 389 52 47 wew. 132. Dane tych osób będą przekazane do WKU celem weryfikacji.

dowiedz się więcej
05-06-2019 - "W minioną niedzielę 2 czerwca powitaliśmy lato w Przegini"
"W minioną niedzielę 2 czerwca powitaliśmy lato w Przegini"

„Powitanie Lata” to wydarzenie kulturalne odbywające się rokrocznie w miejscowości Przeginia. W tym roku miało szczególny charakter, gdyż było połączone ze świętowaniem jubileuszu dwudziestolecia pracy artystycznej Pana Vasyla Stefanyuka oraz obchodami Dnia Dziecka. Chwilę po godzinie 16:00 na teren przy Remizie OSP licznie zaczęli przybywać goście. Impreza urosła swoją rangą do dużego wydarzenia. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół muzyczny „SOKOŁY” świętujący jubileusz dwudziestolecia istnienia wraz ze swoim kierownikiem artystycznym P. Vasylem Stefanyukiem.

dowiedz się więcej
05-06-2019 - Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach informuje, że została beneficjentem programu MKiDN Partnerstwo dla książki.
Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach informuje, że została beneficjentem programu MKiDN Partnerstwo dla książki.

Projekt Biblioteki pt. „Książka – mądry towarzysz na całe życie” otrzymał dofinansowanie w kwocie 18.529,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 5.000,00 zł ze środków Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Całkowity koszt projektu 23.529,00 zł.

W ramach realizacji projektu w Bibliotece głównej w Jerzmanowicach, w 3 filiach bibliotecznych w Przegini, Racławicach i Sąspowie oraz w szkołach na terenie gminy odbywać się będzie szereg imprez kulturalnych: spotkania autorskie, słowno-literackie, teatralne, wykłady, prezentacje, warsztaty, gra terenowa. Zaprosimy do udziału w konkursie plastycznym  pt. „Książka – mądry towarzysz na całe życie”. Projekt realizowany będzie od maja do grudnia 2019 roku. Oferta projektu skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy: do dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym osób 60+. Poprzez realizację projektu chcemy ukazać różnorodność ról i funkcji jakie pełni książka w życiu człowieka.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na wydarzenia, o których na bieżąco będziemy informować na stronie internetowej: bibliotekajerzmanowice.pl oraz na fb.

dowiedz się więcej
05-06-2019 - 31.05.2019 Kolorowy Dzień Dziecka w Bibliotece w Jerzmanowicach
31.05.2019 Kolorowy Dzień Dziecka w Bibliotece w Jerzmanowicach

W piątkowe popołudnie Bibliotekę w Jerzmanowicach wypełniał śmiech i okrzyki radości uczestniczących w spotkaniu dzieci. Podczas kolorowego Dnia Dziecka w bibliotece dzieci miały moc atrakcji. Odbyło się m.in. przedstawienie Teatrzyku Kamishibai, warsztaty plastyczne, spotkanie z piękną, zabawną i mądrą książką z DKK oraz animacje dla dzieci.

Zbliżające się radosne święto wszystkich dzieci stało się pretekstem do rozmów o dorosłości oraz okazją do spotkania z książką, wybraną z zasobów działającego w bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. Przezabawna i mądra książka „Gdybym był dorosły” Éwy Janikovszky w przewrotny sposób tłumaczyła czego pragną dzieci i dlaczego w oczach dzieci dorośli czasem wydają się tacy dziwni. Po ciekawej lekturze przyszła pora na tańce integracyjne w kole i zabawy ruchowe. Chwilą wytchnienia w dynamicznej zabawie była niespodzianka w postaci przedstawienia Teatrzyku Kamishibai pt. „Bajka o gąsienicy, która stała się motylem i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda” autorstwa Uli Ziober na podstawie legendy rdzennych mieszkańców Australii. Emocje i przeżycia związane z przedstawieniem dzieci wyraziły podczas ekspresji plastycznej. Kolejne niespodzianki dla dzieci odbywały się na zewnątrz biblioteki. Na trawie puszczane były wielkie bańki mydlane, dzieci uczestniczyły też w zabawach ruchowych z chustą animacyjną. Przy tych zabawach jak zawsze towarzyszyło dzieciom wiele emocji i radości.

Dziękujemy dzieciom oraz rodzicom za miło spędzony czas w Bibliotece.

dowiedz się więcej
04-06-2019 - ”Dzień Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach”
”Dzień Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach”

W czwartek 31 maja, z okazji Dnia Dziecka zaproszono do Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach przedszkolaków z terenu naszej gminy na spektakl ekologiczny zatytułowany „Rajska wyspa”.
Tematyką tego przedstawienia były zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów, smogiem i elektrośmieciami. Dzieci poznawały problemy ekologiczne na przykładzie życia rodziny srok, które żyły w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku, wśród śmieci. Sroki zastanawiały się co można zrobić żeby świat był z powrotem czysty i przyjazny. Na pomoc srokom niespodziewanie przychodzi niezwykły gość – piękna Anastazja z odległej rajskiej wyspy.
Młodzi widzowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w przedstawieniu, pomagali srokom w segregacji śmieci, a także chętnie udzielali odpowiedzi na pytania związane z ochroną środowiska.
Po spektaklu, dołączył na spotkanie z przedszkolakami pan wójt Tomasz Gwizdała, który z okazji Dnia Dziecka wystąpił w przebraniu. Pan Wójt zabawiał dzieci czytając znane i lubiane przez nich wierszyki Jana Brzechwy. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki otrzymały słodki poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim przybyłym dzieciom i ich opiekunom za przyjęcie zaproszenia.

 

 

dowiedz się więcej
31-05-2019 - Zebranie wiejskie w Czubrowicach
 Zebranie wiejskie w Czubrowicach

Sołtys wsi Czubrowice zaprasza Mieszkańców wsi na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 r. (tj.niedziela) o godz. 14.00 w budynku Szkoły Podstawowej.

Tematami zebrania będą m.in.:
1. podział rezerwy środków sołeckich
2. powstanie publicznej szkoły w Czubrowicach
3. scalanie gruntów
4. oświetlenie uliczne na Nowej Wsi –Droga Chrzanowska
5. sprawy bieżące i wolne wnioski.

dowiedz się więcej
31-05-2019 - Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Remont budynku remizy OSP Sąpów, 32-048 Jerzmanowice, Sąspów 168A:

Zadanie nr 1
Wykonywane w ramach programu „Małopolskie Remizy 2019.”

Zadanie nr 2
Wykonywane w ramach programu „Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.”

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe - Dokumentacja.zip

 

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
173
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec