Aktualności

24-01-2023 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 30 stycznia 2023 r. o godz. 16.20  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 151m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Racławice 54a, na okres 5 lat (druk nr 381/2023).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

 

dowiedz się więcej
24-01-2023 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 30 stycznia 2023 r.   o godz. 16.40 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice  ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodnicząca
                                                                                                 Komisji Rewizyjnej

                                                                                                    Barbara Mosurek

dowiedz się więcej
24-01-2023 - LIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

 

Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LIII/2022 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 376/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 377/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 378/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.4. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców (druk nr 382/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.5. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 151m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Racławice 54a, na okres 5 lat (druk nr 381/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2023 rok (druk nr 379/2023).
Opinia: Komisja Rewizyjna
4.7. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia na 2023 rok (druk nr 380/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
23-01-2023 - Nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe
Nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe

Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Województwo Małopolskie m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 31 stycznia 2023 roku (wtorek).

 

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/robocze-trwa-nabor-do-bazy-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych

dowiedz się więcej
19-01-2023 - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jerzmanowice – Przeginia przeznaczonej do oddania w najem
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jerzmanowice – Przeginia przeznaczonej do oddania w najem

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.) wykaz nieruchomości przeznaczonych pod oddanie w najem:

Wysokość czynszu podlegać będzie corocznie waloryzacji na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19.01.2023 r. do dnia 09.02.2023 r.

Informację o zamieszczonej w wykazie nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Jerzmanowicach pokój 120, tel. 12 38 95 247, wew.120.

Do pobrania:

Wykaz nieruchomości

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
299
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie