Aktualności

17-02-2021 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 22 lutego 2021 r. o godz.  16.00 w trybie zdalnym.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 225/2021).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie z Powiatem Krakowskim zadania pn: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 227/2021).
 5. Zapoznanie się z pismami w sprawie remontu drogi w Jerzmanowicach ul. Centralna.
 6. Zapoznanie się z pismem w sprawie remontu drogi w Jerzmanowicach ul. Mieszka I.
 7. Zapoznanie się z pismem w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy w Jerzmanowicach.
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

 

dowiedz się więcej
17-02-2021 - Nie dajcie się nabrać - ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców
Nie dajcie się nabrać - ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku o przyznanie dofinansowania. Ma ona polegać na tym, że jeśli rolnik zapłaci kurierowi 350 zł, to pracownik Agencji sam zadzwoni do wnioskodawcy i zajmie się obsługą jego wniosku. W związku z tym ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać taką lub podobną propozycję - nie dajcie się nabrać, nie traćcie pieniędzy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma nic wspólnego z tego typu działaniami. 

Podkreślamy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamiając jakikolwiek mechanizm pomocowy NIGDY nie żąda wpłacenia pieniędzy czy to osobiście, czy za pośrednictwem np. kuriera. Wystarczy złożyć w odpowiednim terminie wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i zaczekać na jego rozpatrzenie.

Nie ma żadnego sensu wpłacanie pieniędzy w zamian za obietnicę zajęcia się obsługą wniosku przez konkretnego pracownika ARiMR czy przychylniejsze traktowanie rolnika. Rozpatrywaniem konkretnego wniosku o pomoc NIGDY nie zajmuje się jeden pracownik ARiMR. Każdy wniosek w ramach danego mechanizmu pomocowego rozpatrywany jest w oparciu o te same procedury, a są one tak skonstruowane, że zapobiegają faworyzowaniu jednych wnioskodawców kosztem innych.

Informujemy, że każdy sygnał dotycząc nieprawidłowości czy potencjalnej nieprawidłowości w rozdzielaniu środków finansowych znajdujących się w gestii ARiMR będzie szczegółowo sprawdzany, a jeżeli się potwierdzi, wobec tych pracowników Agencji, którzy w nim uczestniczyli, wyciągnięte zostaną surowe konsekwencje.

Jednocześnie przestrzegamy przed proponowaniem pracownikom ARMR jakiejkolwiek gratyfikacji w zamian za pozytywne załatwienie sprawy. To działanie niezgodne z prawem, za które grożą poważne konsekwencje.

Tego typu sprawy nie są nowością w historii działania ARiMR. W przeszłości rolnicy otrzymywali np. pisma z informacją, że po wpłaceniu kilkuset złotych otrzymają komplet dokumentów, które uprawniają do  przyznania dopłat bezpośrednich. To była próba wyłudzenia pieniędzy, bowiem wnioski o dopłaty bezpośrednie, podobnie jak wszystkie inne dokumenty niezbędne do przyznania wsparcia (wniosek o pomoc, wniosek o płatność, instrukcje, załączniki do wniosku itp.) są BEZPŁATNE i można je pobrać z portalu internetowego ARiMR - www.arimr.gov.pl lub otrzymać w placówkach Agencji.

Prosimy rolników o uważne analizowanie wszelkich propozycji "pomocy" przy uzyskaniu dofinansowania, które nie pochodzą bezpośrednio od ARiMR. W przypadku gdy budzą one wątpliwości prosimy o zgłaszanie ich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

dowiedz się więcej
16-02-2021 - XXXI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXXI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 22 lutego 2021r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXX/2021 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Statutu Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 222/2021).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.2. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 225/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.3. przekazania dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gotkowicach (druk nr 226/2021) .
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie z Powiatem Krakowskim zadania pn: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 227/2021).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.5. zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021 (druk nr 223/2021).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.6. zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 (druk nr 224/2021).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
12-02-2021 - Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się 17 lutego 2021r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19
 4. Zapoznanie się z pismem Parafii Rzymsko-Katolickiej z Przegini.
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                             Komisji Skarg Wniosków i Petycji

                                                                                                               Jacek Mitka

dowiedz się więcej
11-02-2021 - Wywiad z Wójtem Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Wywiad z Wójtem Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Za nami trudny rok, ale udało nam się przezwyciężyć wszystkie trudności. Przed nami nowe wyzwania, a my patrzymy w przyszłość z optymizmem. O rozwoju gospodarczym, turystycznym i gminnej oświacie przeczytacie w materiale „Dziennika Polskiego".

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
241
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie