Aktualności

07-11-2019 - Umowa darowizny pomiędzy Starostą Krakowskim a Wójtem Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Umowa darowizny pomiędzy Starostą Krakowskim a Wójtem Gminy Jerzmanowice-Przeginia

W miniony wtorek podpisana została umowa darowizny pomiędzy Starostą Krakowskim reprezentującym majątek Skarbu Państwa, a Wójtem Gminy Tomaszem Gwizdałą.

Na jej podstawie gmina nabyła działki nr 4/3 i 4/4 oraz nr 48/2 i 48/3 położone w obrębie miejscowości Łazy o łącznej powierzchni 0,1055 ha, które stanowią integralną część drogi gminnej potocznie zwanej Drogą Międzygórze. Tym samym udało się zapewnić, aby na znacznym odcinku pas drogowy drogi gminnej stał się własnością gminy.

Gorące podziękowania dla Pana Starosty!

dowiedz się więcej
07-11-2019 - III Festiwal Pieśni Patriotycznej
III Festiwal Pieśni Patriotycznej

5 listopada w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławicach odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej pod patronatem wójta gminy Jerzmanowice – Przeginia Tomasza Gwizdały. W konkursie udział wzięli przedstawiciele wszystkich szkół z terenu gminy. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć pieśni tradycyjne, znane ze śpiewników żołnierskich i patriotycznych, jak również piosenki współczesnych artystów. Niektórzy podczas śpiewu wykorzystywali podkłady muzyczne, inni tworząc własny akompaniament prezentowali umiejętność grania na wybranym instrumencie. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki toteż jury miało twardy orzech do zgryzienia. Uczestnicy walczyli o statuetkę Wójta Gminy w trzech kategoriach: soliści kl. I-IV, soliści kl. V-VIII oraz zespoły. Dodatkową nagrodą dla laureatów jest możliwość ponownego występu podczas „Wieczoru dla Niepodległej”, który odbędzie się 11 listopada w WDK w Racławicach.
Tego typu spotkania młodych ludzi z pieśnią na ustach to nie tylko konfrontacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych uczniów, ale również okazja sprzyjająca kształtowaniu i utrwalaniu postaw patriotycznych, pielęgnowanie wrażliwości oraz rozbudzanie w młodych sercach miłości do ziemi ojczystej.
III Festiwal Pieśni Patriotycznej to inauguracja gminnych obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

dowiedz się więcej
06-11-2019 - Informacja na temat wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy
Informacja na temat wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy

Wczoraj podpisana została umowa interwencyjna z firmą ZGK „Bolesław” na wywóz odpadów komunalnych w listopadzie.

Wójtowi udało się wynegocjować korzystniejsze warunki niż zakładała początkowa oferta przedsiębiorstwa. Ostatecznie ustalono cenę 831,40 zł (proponowana 871,40 zł) za 1 Mg odpadów (odbiór i zagospodarowanie).

Dodatkowo wykonawca zadeklarował w ramach uzgodnionej ceny zorganizowanie w listopadzie jednej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu całej Gminy. O jej terminie będziemy Państwa informować.

Wczoraj firma ZGK „Bolesław” – zgodnie z  harmonogramem - realizowała wywóz odpadów biodegradowalnych. Od jutra rozpocznie się dostarczanie do gospodarstw domowych pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Do końca roku odpady komunalne będą odbierane według dotychczasowego harmonogramu.

dowiedz się więcej
05-11-2019 - Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Serdecznie zapraszamy do Racławic na uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2019 r.
Uroczystości rozpoczynają się od złożenia kwiatów na grobie śp. Bolesława Kozuba na cmentarzu w Racławicach o godz. 16.30, następnie o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele Narodzenia Najswiętszej Maryi Panny w Racławicach. Na część artystyczną zapraszamy do Wiejskiego Domu Kultury w Racławicach.

dowiedz się więcej
04-11-2019 - Informacja na temat wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy
Informacja na temat wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy

Umowa z dotychczasowym wykonawcą na wywóz odpadów komunalnych wygasła z dniem 31 października. Od lipca trwają procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia nowej firmy. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, iż wpłynęła jedna oferta której wybór spowodowałby wzrost stawek za odbiór odpadów do 37 zł od osoby miesięcznie. W wyniku drugiego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Podpisanie umowy z ZGK „Bolesław” zostało jednak wstrzymane wniesieniem odwołania przez firmę „Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach”.

W miniony czwartek odbyła się rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, która zakończyła się oddaleniem odwołania dotychczasowego wykonawcy. Zgodnie z orzeczeniem KIO w trakcie postępowania przetargowego ze strony gminy nie zostały naruszone żadne przepisy. Jutro zostanie podpisana umowa interwencyjna na miesiąc listopad z firmą ZGK „Bolesław”. Procedura przetargowa nie może zostać sfinalizowana ze względu na fakt, iż dwuinstancyjność orzekania w sprawie zamówień publicznych zakłada możliwość odwołania od wyroku KIO.

Do końca roku odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

dowiedz się więcej
31-10-2019 - Uwaga! Informacja dotycząca komunikacji gminnej
Uwaga! Informacja dotycząca komunikacji gminnej

"Szanowni Państwo,

Urząd Gminy informuje, iż z uwagi na niewielkie zainteresowanie
mieszkańców naszej gminy od dnia 1.11.2019 r. nie będzie funkcjonować
komunikacja gminna.

Jednocześnie Przypominamy:
-za komunikację na terenie administracyjnym gminy odpowiada Wójt Gminy,
-za komunikację pomiędzy gminami w obrębie jednego powiatu odpowiada
Starosta Powiatu,
-za komunikację pomiędzy powiatami w obrębie jednego województwa
odpowiada Marszałek Województwa."

dowiedz się więcej
31-10-2019 - Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

Mieszkańcy Jerzmanowic i Przegini,

Tauron Dystrybucja informuje o przerwie w dostarczaniu energii elektrycznej w dniach 4-6 listopada.

Przyczyną planowanych przerw jest wykonanie niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej.

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
189
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec