Aktualności

09-11-2020 - Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie
Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

 • doradztwo zawodowe - doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
 • konsultacje - konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
 • usługi specjalistyczne - doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
 • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
 • sesje mastermind - sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?

Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości ? – zadzwoń i zapytaj gdzie są dyżury mobilne.

Telefon:  515-995-474, 12 619 84 57

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

dowiedz się więcej
09-11-2020 - Transmisja XXVI sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji dn. 09.11.2020
Transmisja XXVI sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji dn. 09.11.2020

Dziś, 09.11.2020 o godz. 7.45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w trybie zdalnym. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 7.45 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

dowiedz się więcej
06-11-2020 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 09 listopada 2020 r. o godz.  7.30 w trybie zdalnym.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Podjęcie Rezolucji dotyczącej  włączenia Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zasięg Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Krakowa.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
06-11-2020 - XXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 9listopada 2020r. (poniedziałek) o godz. 7.45. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Rezolucji dotyczącej włączenia Gminy Jerzmanowice-Przeginia w zasięg Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Krakowa.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
04-11-2020 - Informacja: Urząd Gminy zmienia system organizacji poprzez wprowadzenie pracy zdalnej
Informacja: Urząd Gminy zmienia system organizacji poprzez wprowadzenie pracy zdalnej

Dostosowując się do rozporządzenia Rady Ministrów Urząd Gminy wprowadza pracę zdalną. Nie oznacza to zamknięcia placówki. Zmienia się tylko tryb pracy części pracowników samorządowych.

Nieprzerwanie obsługujemy naszych Mieszkańców. W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo nieustannie apelujemy o korzystanie z bezpiecznych form kontaktu. Załatwianie spraw będzie możliwe - jak do tej pory - telefonicznie, mailowo i przez ePUAP.

W kwestiach wymagających osobistego stawiennictwa, takich jak np. sporządzenie aktu zgonu, mogą Państwo umawiać się telefonicznie na wizyty w konkretnych terminach. Będziemy się starać, aby takie spotkania trwały jak najkrócej.

dowiedz się więcej
03-11-2020 - Ogłoszenie wyników szacunku gruntów wsi Przeginia
Ogłoszenie wyników szacunku gruntów wsi Przeginia

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, zebranie dotyczące ogłoszenia wyników szacunku gruntów wsi Przeginia, które zostało zwołane na dzień 5 listopada 2020 r., godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Przegini, będzie dodatkowo transmitowane online.

Podczas zebrania zostanie odczytany protokół z przeprowadzenia szacunku gruntów. Następnie zostanie ogłoszone wyłożenie szacunku gruntów na okres 7 dni roboczych oraz przedstawiona zostanie informacja o możliwości składania zastrzeżeń do wykonanego szacunku. Podczas zebrania będzie możliwe zgłoszenie zastrzeżeń.

Aby wziąć udział w wideokonferencji należy:

 • wejść na stronę: https://powiatkrakow.webex.com/meet/starostwo (przeglądarka Chrome)
 • kliknąć „Join from your browser”
 • podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknąć „Next”
 • kliknąć „skip”, a następnie „Join meeting”.

 

Zebranie uczestników scalenia zwołuje się w celu zapoznania z wynikami ustaleń Komisji.

Wyniki oszacowania gruntów, ogłasza się na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez starostę, a następnie udostępnia się je do publicznego wglądu na okres 7 dni we wsiach objętych scaleniem. Na zebraniu, na którym ogłasza się wyniki szacunku, oraz w okresie wyłożenia wyników, uczestnicy mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Zastrzeżenia do szacunku gruntów bada komisja powołana w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W razie utrzymywania się zastrzeżeń do szacunku gruntów, uczestnicy scalenia mogą na zebraniu, na którym zostali zapoznani z wynikami ustaleń komisji, powołać dodatkowy zespół, składający się z osób niezainteresowanych, który przedstawi swoją opinię.

Zgodę na dokonany szacunek gruntów uczestnicy scalenia wyrażają w formie uchwały. Jeden uczestnik ma jeden głos. W przypadku braku zgody na szacunek – zgodę w formie postanowienia wyraża starosta, na które przysługuje zażalenie. W przypadku wymiany gruntów – brak uchwały skutkuje umorzeniem postępowania.

Tekst: Starostwo Powiatowe w Krakowie

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
231
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020