Aktualności

15-10-2020 - Wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy!
Wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy!

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa Mieszkańców w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i dokumentami.Zarządzenie Wójta Gminy
 

dowiedz się więcej
14-10-2020 - Spektakl teatralny online "Bibliotekowy zawrót głowy, czyli kim jest mól książkowy"
Spektakl teatralny online "Bibliotekowy zawrót głowy, czyli kim jest mól książkowy"

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na spektakl teatralny online pt. "Bibliotekowy zawrót głowy, czyli kim jest mól książkowy" w wykonaniu artystów z Teatru TAK. Link do spektaklu dostępny na stronie internetowej lub Facebooku PiGBP w Jerzmanowicach.
Spektakl odbywa się w ramach realizacji projektu „Książka oknem (wszech) świata", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

dowiedz się więcej
14-10-2020 - Zebranie w sprawie ogłoszenia wyników oszacowania scalanych gruntów w Przegini
Zebranie w sprawie ogłoszenia wyników oszacowania scalanych gruntów w Przegini

29 października (czwartek) o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Przegini odbędzie się zebranie w sprawie ogłoszenia wyników oszacowania scalanych gruntów.

Zastrzeżenia do dokonanego szacunku można wnosić w dniu spotkania oraz w terminach wskazanych w obwieszczeniu w biurze terenowym zlokalizowanym w Domu Ludowym.

Do pobrania:

Obwieszczenie

dowiedz się więcej
13-10-2020 - Spektakl teatralny "Jak Karolek został Papieżem"
Spektakl teatralny "Jak Karolek został Papieżem"

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spektakl teatralny online pt. "Jak Karolek został Papieżem" w piątek 16.10.2020 w godz. 17.00-21.00 w wykonaniu Teatru Lalek PINOKIO.

Link do spektaklu: pinokiosacz.pl/e

 

dowiedz się więcej
07-10-2020 - Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy www.jerzmanowice-przeginia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 07 października 2020r. do 15 października 2020r. w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia lub listownie na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice, lub w formie elektronicznej na adres: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Do pobrania:

Projekt programu do konsultacji
Formularz zgłaszania uwag

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
228
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020