Aktualności

10-04-2018 - 155. rocznica Bitwy Powstańczej pod Szklarami - podsumowanie.
155. rocznica Bitwy Powstańczej pod Szklarami - podsumowanie.

155 lat temu, 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego, rozpoczęło się Powstanie Styczniowe - największy w XIX w. polski zryw narodowy. Walka powstańcza miała głównie charakter rozproszonej akcji partyzanckiej. Podczas insurekcji stoczono ponad 1,2 tys. bitew i potyczek, a przez szeregi powstańcze przeszło ok. 200 tys. osób.

dowiedz się więcej
07-04-2018 - Spotkanie konsultacyjne nt. aktualnych zmian do projektu Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.
Spotkanie konsultacyjne nt. aktualnych zmian do projektu Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które jest kontynuacją spotkań organizowanych przez Urząd Gminy w sprawie projektu Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego, wyłożonego do publicznego wglądu w 2016r.

dowiedz się więcej
06-04-2018 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia (sołectw Jerzmanowice, Przeginia, Łazy, Szklary, Sąspów, Racławice, Czubrow
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia (sołectw Jerzmanowice, Przeginia, Łazy, Szklary, Sąspów, Racławice, Czubrow

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z  późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

dowiedz się więcej
06-04-2018 - Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Od stycznia bieżącego roku zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego przejął Wojewoda Małopolski.

Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

dowiedz się więcej
05-04-2018 - Zakaz wypalania traw!
Zakaz wypalania traw!

Zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. t.j. Dz. U.  z  2018 r. poz. 142 ze zm.): "Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary- podlega karze aresztu albo grzywny".

dowiedz się więcej
03-04-2018 - 155. rocznica Bitwy Powstańczej pod Szklarami.
155. rocznica Bitwy Powstańczej pod Szklarami.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystości upamiętniającej 155. rocznice Bitwy Powstańczej pod Szklarami. Uroczystość będzie organizowana w gminie Jerzmanowice – Przeginia w miejscowości Szklary 5 kwietnia 2018 r. i rozpocznie się Polową Mszą Świętą o godz. 9:30.

 

dowiedz się więcej
02-04-2018 - 13. rocznica śmierci Jana Pawła II - Pamiętajmy!
13. rocznica śmierci Jana Pawła II - Pamiętajmy!

Hasłem tegorocznych obchodów 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II są słowa wypowiedziane podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat. To wtedy Jan Paweł II kilkakrotnie wezwał słuchaczy do tego, aby się "nie lękali".


dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
129
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec