Aktualności

08-04-2019 - DOTACJE ZE SRODKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI SZKLARY I JERZMANOWICE
DOTACJE ZE SRODKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE  MIEJSCOWOŚCI SZKLARY I JERZMANOWICE

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych położonych na terenie miejscowości Szklary i Jerzmanowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Termin składania wniosków

od 8 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.

w godzinach od 8 – 16,

a 15 kwietnia (poniedziałek) od 8 – 17.

Jednocześnie informuje się, że należy składać wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków – druk ZWG-01.

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Uchwała i regulamin udzielanai dotacji
  2. Wniosek o dotacje
  3. Wniosek ZWG-01

 

 

dowiedz się więcej
05-04-2019 - Informacja Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Informacja Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Wójt Gminy Jerzmanowice Przeginia informuje, że Gmina Jerzmanowice Przeginia nie jest stroną w sprawie planowanego strajku w oświacie. Strajk nauczycieli, w ramach którego pedagodzy walczą o lepszą szkołę, godne warunki pracy i podniesienie wynagrodzeń za swoją posługę, ma charakter ogólnopolski, a lokalne samorządy nie mogą ingerować w indywidualne decyzje nauczycieli co do przystąpienia bądź nieprzystąpienia do protestu.

 

W trosce o wszystkie dzieci, uczące się w gminnych przedszkolach i szkołach, Wójt Gminy zapewnia jednak, że począwszy od poniedziałku 8 kwietnia (termin rozpoczęcia zapowiadanej akcji), bez względu na indywidualne decyzje pedagogów co do podjęcia strajku, wszystkie jednostki edukacyjne będą otwarte.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących strajku udzielają Dyrektorzy poszczególnych szkół.

dowiedz się więcej
05-04-2019 - Zebranie wiejskie w Jerzmanowicach
Zebranie wiejskie w Jerzmanowicach

Na podstawie § 17 STATUTU SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WSI JERZMANOWICE

zwołuję


ZEBRANIE W JERZMANOWICACH

na dzień 07.04.2019 o godz. 13.00
Miejsce zebrania - Remiza OSP JERZMANOWICE


Tematem zebrania będą sprawy bieżące sołectwa oraz zadania określone w § 7 Statutu pkt 3 - współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa w szczególności pkt 1 § 7 - rozpatrywaniu spraw opieki zdrowotnej na terenie sołectwa.

 

Serdecznie zapraszam
SOŁTYS wsi JERZMANOWICE
Stanisław Szlachta

dowiedz się więcej
03-04-2019 - DOTACJE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROKU 2019
DOTACJE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROKU 2019

Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia informuje mieszkańców, że w terminie od 15 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019. Wniosek mogą składać osoby zamierzają wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 7 m3/d na terenie położonym poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Jerzmanowice - Przeginia – Szklary oraz aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia - Żary, którego nie ujęto w dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz na terenie, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej.

Środki zabezpieczone w budżecie Gminy na przedmiotowe dotacje są ograniczone, w związku z tym kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Jerzmanowicach.

W przypadku pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Urzędem Gminy Jerzmanowice – Przeginia ( tel. 12 38-52-47, wewn. 120) lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 120.

 

  1. Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia w roku 2019,
  2. Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019,
  3. Wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019,
  4. Wzór umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
  5. Mapa z zaznaczonym obszarem aglomeracji (obszarem, na którym nie przysługuje dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków).
dowiedz się więcej
28-03-2019 - Publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż transformatora o mocy 100 kVA (15/0,42 kV) typ 100/15/21 B2 O-PA
Publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż transformatora o mocy 100 kVA (15/0,42 kV) typ 100/15/21 B2 O-PA

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż transformatora o mocy 100 kVA (15/0,42 kV) typ 100/15/21 B2 O-PA

Do pobrania:

Obwieszczenie o przetargu

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
164
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec