Aktualności

14-03-2020 - Stan zagrożenia epidemiologicznego
Stan zagrożenia epidemiologicznego

W piątek, 13 marca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z pandemią koronawirusa.

Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenie się wirusa. 

 

Najważniejsze decyzje

  • Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.
  • Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
  • Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.
  • Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.
  • Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
  • Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.
  • Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.
  • Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
  • Banki i placówki finansowe działają.
  • Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.
 
dowiedz się więcej
12-03-2020 - Komunikat ARiMR - ograniczenie wizyt w placówkach ARiMR
Komunikat ARiMR - ograniczenie wizyt w placówkach ARiMR

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet (24 h/dobę  portal IRZPLus; od 15 marca rusza aplikacja eWniosek). Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie można wysłać pocztą( w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Masz wątpliwości, pytania, chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do najbliższej placówki ARiMR.

Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR dostępny na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT – ODDZIAŁY REGIONALNE – MAŁOPOLSKI – DANE ADRESOWE

Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR: https://link.do/N2FGo

dowiedz się więcej
12-03-2020 - Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
Polecenie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

dowiedz się więcej
11-03-2020 - Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika
Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

1) zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;

2) polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Link do źródła: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11908

dowiedz się więcej
11-03-2020 - Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Drodzy Rodzice i Opiekunowie

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID19), od jutra zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, przedszkolach i żłobku. Placówki te w dniach 12 i 13 marca zapewnią jedynie zajęcia opiekuńcze, w godzinach pracy danej placówki, dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki przez te dwa dni.

Od 16 marca (poniedziałek) przez dwa tygodnie w/w placówki będą zamknięte.

Więcej informacji odnajdą Państwo na stronach poszczególnych placówek oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

dowiedz się więcej
11-03-2020 - Drodzy Mieszkańcy
Drodzy Mieszkańcy

 

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych: GOPSie, Bibliotece, Zakładzie Wodociągów Gminnych do spraw pilnych lub tych, których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa. W innych sprawach mogą się Państwo kontaktować z pracownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo adresy mailowe i numery wewnętrzne do odpowiednich referatów: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/urzad-gminy-ii.html.

Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb medycznych i sanepidu, które publikowaliśmy na stronie internetowej.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Tomasz Gwizdała

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
203
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec