Aktualności

22-03-2024 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  25 marca  2024 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 475/2024).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Krzeszowicach (druk nr 483/2024).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024 (druk nr 484/2024).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2024 Nr LXVIII/446/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 r. (druk nr 485/2024).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/447/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2024-2034 (druk nr 486/2024).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
21-03-2024 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 25 marca 2024 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2024 roku” (druk nr 476/2024).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Jerzmanowicach (dz. 664/5, 665, 666) (druk nr 477/2024).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Łazach (działki nr 58/9, 58/5, 59/3, 56/12, 58/7) (druk nr 478/2024).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łazach – działka nr 4/22 (druk nr 479/2024).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości pod stoisko gastronomiczne w Przegini (druk nr 480/2024).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Szklarach (OSP) (druk nr 481/2024).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Łazach (działki nr 128/14, 128/12, 128/16, 71/1, 72/3, 72/5, 73/1, 58/8, 58/10, 58/12) (druk nr 482/2024).
 10. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
21-03-2024 - LXXI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LXXI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LXXI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22


Porządek obrad LXXI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich.
4. Zatwierdzenie protokołu nr LXX/2024 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 475/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2024 roku” (druk nr 476/2024).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.3. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych w Jerzmanowicach (dz. 664/5, 665, 666) (druk nr 477/2024).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Łazach (działki nr 58/9, 58/5, 59/3, 56/12, 58/7) (druk nr 478/2024).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.5. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łazach – działka nr 4/22 (druk nr 479/2024).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości pod stoisko gastronomiczne w Przegini (druk nr 480/2024).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.7. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Szklarach (OSP) (druk nr 481/2024).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.8. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Łazach (działki nr 128/14, 128/12, 128/16, 71/1, 72/3, 72/5, 73/1, 58/8, 58/10, 58/12) (druk nr 482/2024).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.9. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Krzeszowicach (druk nr 483/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.10. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024 (druk nr 484/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.11. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2024 Nr LXVIII/446/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 r. (druk nr 485/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.12. zmiany uchwały Nr LXVIII/447/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2024-2034 (druk nr 486/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
12-03-2024 - Zarządzenie Nr 65/2024 w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
Zarządzenie Nr 65/2024 w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 65/2024
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 12 marca 2024r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 65/2024

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
331
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie