Aktualności

26-08-2021 - Podnieś swoje kompetencje - weź udział w bezpłatnym projekcie
Podnieś swoje kompetencje - weź udział w bezpłatnym projekcie

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI realizuje na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej projekt skierowany do osób:

  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stale i w sposób ciągły współpracuje na podstawie innego rodzaju umowy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej tj. placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku dla dzieci i młodzieży
  • bezpośrednio i na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  • świadczona przez osoby praca ma charakter wychowawczy, terapeutyczny, socjalizacyjny lub rehabilitacyjny lub dotyczy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • posiadających zgodę oraz rekomendację od pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej
  • deklarujących sporządzenie raportu po zakończeniu mobilności oraz przeprowadzenie dla współpracowników spotkania informacyjnego celem przekazania zdobytej wiedzy podczas wyjazdu.

Uczestnictwo w projekcie  to możliwość podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacyjnej metody pracy indywidualnej i grupowej  w obszarze listy kluczowych kompetencji i wartości oraz tutoringu w pracy z dziećmi, młodzieżą osobami młodymi dotkniętymi wykluczeniem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 03.09.2021r.

Więcej w ulotce informacyjnej - ULOTKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

dowiedz się więcej
25-08-2021 - Festiwal Nietoperzy
Festiwal Nietoperzy

Przed zapadnięciem w sen zimowy, późnym latem i jesienią, nietoperze bardzo intensywnie żerują. 10-11 września 2021r. będą świętować w Gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zapraszamy Was na Festiwal Nietoperzy!

dowiedz się więcej
24-08-2021 - Zebranie wiejskie - Sąspów
Zebranie wiejskie - Sąspów

Sołtys wsi Sąspów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 29 sierpnia 2021 r. (niedziela) o godz. 13.30 w remizie OSP Sąspów.

Porządek:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.

2. Podział środków z funduszu sołeckiego na 2022 r.

3. Informacja Radnych o wykonanych zadaniach za 2021 r.

4. Informacja na temat lasów w Sąspowie.

5. Informacja na temat drogi na Wymysłów.

6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.

7. Zamknięcie zebrania.

dowiedz się więcej
23-08-2021 - Planowany areał uprawy maku i konopi włóknistych
Planowany areał uprawy maku i konopi włóknistych

Planowany areał uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy  Jerzmanowice-Przeginia w  2022 roku.

W nawiązaniu do pisma  z dnia 12.08.2021r.,  znak: RO-I.075.12.2021  Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia    zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o podanie planowanego areału uprawy    maku i konopi włóknistych na terenie Gminy  Jerzmanowice-Przeginia w 2022 roku.

Informacje te  posłużą do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w której  zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona  pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych upraw w 2022 roku.

Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych w 2022 roku prosimy złożyć  w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia , ul.Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice, (Dziennik Podawczy )  w terminie do dnia 24 września 2021 roku.

Telefon do kontaktu; 12 3895247  wew. 120 

dowiedz się więcej
23-08-2021 - Juromania 2021
Juromania 2021

Do Gminy Jerzmanowice-Przeginia znów zawitają Juromaniacy. 17 września w godz. 18.00-22.00 odbędzie się nocne zwiedzanie Jaskiń: Wierzchowskiej i Nietoperzowej. Wejścia do jaskiń będą organizowane co pół godziny. W czasie wydarzenia pomiędzy jaskiniami będzie kursował bezpłatny bus. Nie zabraknie dodatkowych atrakcji: degustacji lokalnych potraw i warsztatów dla dzieci. Udział jest bezpłatny.

Zapisy telefonicznie i mailowo:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi GOKIS: 12 419 19 21, gokis@wielka-wies.pl;

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach: 12 389 51 97, gok@jerzmanowice.eu.

dowiedz się więcej
23-08-2021 - XV EKO Bieg po Dolinie Będkowskiej
XV EKO Bieg po Dolinie Będkowskiej

19 września 2021 r. odbędzie się XV EKO Bieg po Dolinie Będkowskiej. Impreza ma charakter ogólnopolski i weźmie w niej udział 200 biegaczy, którzy pokonywać będą sześciokilometrowy odcinek trasy przełajowej. Start biegu głównego dla dorosłych nastąpi o godzinie 10:00.

Biegowi głównemu będzie towarzyszyć będzie bieg dla dzieci na płaskiej trasie na dystansach od 50 do 700 metrów (w zależności od kategorii wiekowej). Uczestnicy zawodów z naszej gminy wnoszą obniżoną opłatę startową w wysokości 5,- zł. Start biegów dla dzieci przewidziany jest na godz. 11:30. Wszystkie dzieci biorące udział w biegu otrzymają dyplomy, medale, posiłek i napoje, a zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach puchary. Wzorem lat poprzednich nagrodzona zostanie najliczniej reprezentowana szkoła. Liczymy na zdrową, sportową rywalizację.

Czas trwania imprezy włącznie z wręczeniem nagród to godziny 9:00-14:00.

Zapisy: tel. 12/285-23-75, 12/283-96-72, mail: biuro@jig.krakow.pl, biuro@juramotosport.pl, www.imprezyjurajskie.pl. Zapisu dzieci do biegu można poprzez stronę www.maratonypolskie.pl https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6303).

Do pobrania:

Regulamin

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
262
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie