Biuro i dyżury Radnych

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia


 

BIURO RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Agata Polak - Insp. ds. obsługi rady gminy

Jerzmanowice ul. Rajska 22, pok. 117
tel. 12 38 95 247 wew. 117
e-mail: radagminy@jerzmanowice-przeginia.pl

 

DYŻURY RADNYCH
...

 

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec