Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Anna MROZOWSKA
pok. 132
tel. 12 3895247 wew. 132, e-mail: amrozowska@jerzmanowice-przeginia.pl

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec