Strategia Rozwoju Gminy

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA NA LATA 2014-2020
(dokument obowiązujący)


Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem i opracowaniem
„STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA
na lata 2014 – 2020”

 

POPRZEDNIA WERSJA DOKUMENTU NA LATA 2009-2015 -

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec