Stałe Komisje Rady Gminy


STAŁE KOMISJE RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA VII KADENCJI (2014-2018)

KOMISJA REWIZYJNA
Barbara Mosurek - Przewodnicząca
Wojciech Szwajcowski - Wiceprzewodniczący
Kazimierz Baran
Stanisława Gzyl

KOMISJA BUDŻETOWA
Maria Adamczyk - Przewodnicząca
Jan Hrabia - Wiceprzewodniczący
Barbara Mosurek
Wojciech Szwajcowski
Piotr Ząbczyński

KOMISJA STATUTOWA i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Jacek Mitka - Przewodniczący
Grzegorz Seweryn - Wiceprzewodniczący
Maria Adamczyk
Przemysław Wadowski
Marcin Szklarczyk

KOMISJA INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i OCHRONY ŚRODOWISKA
Kamizierz Baran - Przewodniczący
Jacek Mitka - Wiceprzewodniczący
Jan Hrabia
Stanisława Gzyl
Marcin Szklarczyk

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY i SPORTU
Grzegorz Seweryn - Przewodniczący
Kazimierz Baran - Wiceprzewodniczący
Piotr Ząbczyński
Robert Bąbka
Mieczysław Dratwa

KOMISJA ZDROWIA i POMOCY SPOŁECZNEJ
Maria Adamczyk - Przewodnicząca
Barbara Mosurek
Przemysław Wadowski
Mieczysław Dratwa

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec