Ochrona zwierząt

Gocyła Wojciech Lekarz Weterynarii
adres: 32-048 Jerzmanowice 412 a
tel. 608 773 688 


 

UCHWAŁA Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2016 r.

POBIERZ PROGRAM

 

Szczeniaki poszukują domu
Małe, piękne 5 tygodniowe szczeniaczki ("rasowe kundelki :) ")
szukają domu. Co ważne, psiaki wyrosną na nieduże pieski, wnioskując po wyglądzie matki.
Więcej informacji tel. (12) 3895 247 wew. 124

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec