Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Wersja GRAFICZNA Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jerzmanowice-Przeginia dostępna jest za pośrednictwem Gminnego Portalu Mapowego

aby wyświetlić warstwę z MPZP należy zaznaczyć checkbox z MPZP - wektor  jak poniżej


 

WERSJE TEKSTOWE MPZP

CZUBROWICE

MPZP Czubrowice - Uchwała z 17 marca 2003 r. (Dz.U. z 8 maja 2003 r.)

MPZP Czubrowice ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)


GOTKOWICE

MPZP Gotkowice - Uchwała z 10 lutego 2003 r. (Dz.U. z 7 maja 2003 r.)

MPZP Gotkowice ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)


JERZMANOWICE

MPZP Jerzmanowice - Uchwała z 11 lutego 2008 r. (Dz.U. z 25 kwietnia 2008 r.)


ŁAZY

MPZP Łazy - Uchwała z 8 listopada 2004 r. (Dz.U. z 25 stycznia 2005 r.)

MPZP Łazy ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

MPZP Łazy ze zmianami - Uchwała z 3 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 9 lipca 2013 r.)


PRZEGINIA

MPZP Przeginia - Uchwała z 10 lutego 2003 r. (Dz.U. z 7 maja 2003 r.)

MPZP Przeginia ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)


RACŁAWICE

MPZP Racławice - Uchwała z 7 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 4 sierpnia 2004 r.)

MPZP Racławice ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)


SĄSPÓW

MPZP Sąspów - Uchwała z 24 października 2005 r. (Dz.U. z 20 marca 2006 r.)

MPZP Sąspów ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)


SZKLARY

MPZP Szklary - Uchwała z 15 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 13 lutego 2004 r.)

MPZP Szklary ze zmianami - Uchwała z 24 września 2007 r. (Dz.U. z 6 grudnia 2007 r.)

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec