Obrona Terytorialna

Z początkiem sierpnia br. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem proobronnym TERYTORIALNI. Koncepcją współpracy jest szerzenie zagadnień proobronnych i działanie na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

Obie strony, poprzez działania na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia będą pracować nad umacnianiem postaw patriotycznych wśród mieszkańców, podejmą działania mające na celu kultywowanie i popularyzację chlubnych tradycji oręża polskiego oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W działania statutowe Terytorialnych wpisuje się również przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz patologiom, które są spójne z realizowanym przez Wójta Gminy programem przeciwdziałania uzależnieniom, zwłaszcza wśród młodzieży. Cykl zajęć terenowych będzie odbywał się na terenie naszej Gminy.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Misją OT jest działanie na rzecz niepodległości Polski. W czasie pokoju to ciągłe budowanie wizerunku wiarygodnej siły i niepokonalności Polski jako podstawy skutecznego odstraszenia oraz ochrona ludności Polski i jej mienia w sytuacji zagrożeń o charakterze niemilitarnym, w szczególności klęsk żywiołowych. W czasie kryzysu to minimalizacja tego kryzysu oraz ochrona i obronność ludności oraz jej majątku jak także działania na rzecz własnych wojsk operacyjnych.

Program szkoleń realizowany przez Stowarzyszenie TERYTORIALNI wspierany jest przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, którego Szef objął patronatem kurs podstawowy.

Więcej informacji na temat koncepcji Obrony Terytorialnej jako obywatelskiego komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać pod adresem http://terytorialni.pl/files/doc/koncepcja_ot.pdf
O Obronie Terytorialnej na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej - http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec