Rodzina 500+ najważniejsze informacje!

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. W razie pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem obsługującym świadczenia wychowawcze 500+ pod numerem telefonu: 536 844 375

Godziny przyjmowania wniosków przez GOPS:
poniedziałek i środa od 8:00 do 19:00, wtorek, czwartek i piątek od 8:00 do 16:00

WNIOSEK - Świadczenie wychowawcze 500+ (pdf)

ZAŁĄCZNIKI - oświadczenia o dochodzie (pdf)

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec