Gospodarka niskoemisyjna

Gmina Jerzmanowice-Przeginia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ w skrócie PGN to dokument strategiczny, opisujący m.in. działania i planowane inwestycje na całym obszarze gminy do 2020 roku.

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Jerzmanowice - Przeginia poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet czy kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej.

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec