Aktualności

31-07-2018 - Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu , lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie gminy Jerzmanowice Przeginia
Projekt  uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu , lasów stanowiących własność  osób fizycznych na terenie gminy Jerzmanowice  Przeginia

Urząd Gminy  Jerzmanowice  -  Przeginia  informuje o  projekcie  uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu , lasów stanowiących własność  osób fizycznych na terenie gminy Jerzmanowice  Przeginia. W związku z wykonywaniem zadania na zlecenie i koszt Starosty Krakowskiego tj. „Opracowania uproszczonego planu urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu, lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie gmin: Jerzmanowice-Przeginia , Krzeszowice, Liszki, Mogilany" , uprzejmie informuję, iż od sierpnia br., na terenie gminy ,będą  wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy KRAMEKO sp. z o.o. z Krakowa. Zebrane dane taksacyjne posłużą do sporządzenia projektów UPUL, które po zatwierdzeniu przez Starostę, staną się podstawowym dokumentem technicznym  i prawnym do prowadzenia trwale  zrównoważonej gospodarki leśnej  oraz do naliczenia podatku leśnego .

dowiedz się więcej
31-07-2018 - Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa mebli do Przedszkola” w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”
Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa mebli do Przedszkola” w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza chętnych wykonawców do złożenia ofert na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa mebli do Przedszkola” w ramach realizowanego projektu pn.  „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

 

dowiedz się więcej
25-07-2018 - Konsultacje w sprawie "Rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice – Giebułtów".
Konsultacje w sprawie "Rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice – Giebułtów".

24 lipca 2018r. odbyło się spotkanie związane z realizacją przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Jerzmanowice – Giebułtów. W trakcie spotkania przedstawiciele biura projektowego, oraz GDDKiA odział w Krakowie, przedstawili zgromadzonym mieszkańcom zaproponowane koncepcje przebudowy drogi krajowej numer 94 na długości miejscowości Jerzmanowice i Sąspów.

dowiedz się więcej
25-07-2018 - Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza chętnych wykonawców do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Plac zabaw w miejscowości Przeginia” (zadanie realizowane w ramach programu „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”).

 

dowiedz się więcej
23-07-2018 - Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym Dom Ludowy i Stara Szkoła w Przegini.
Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym Dom Ludowy i Stara Szkoła w Przegini.

W miesiącu lipcu zakończono prace, związane z kompleksową wymianą stolarki okiennej w budynku komunalnym „Dom Ludowy” w Przegini  oraz w części budynku  komunalnego „Stara Szkoła” w Przegini. Dzięki tej inwestycji w sposób znaczący poprawie ulegną parametry użytkowe i funkcjonalne obiektu, a przede wszystkim ograniczone zostaną koszty ogrzewania tych obiektów.

dowiedz się więcej
20-07-2018 - Remont pomieszczeń, zajmowanych przez Orkiestrę Dętą w budynku komunalnym „Stara Szkoła” w Przegini.
Remont pomieszczeń, zajmowanych przez Orkiestrę Dętą  w budynku komunalnym „Stara Szkoła” w Przegini.

W miesiącu lipcu na zlecenie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia został przeprowadzony remont w budynku komunalnym "Stara Szkoła" w Przegini. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym Orkiestra Dęta zyskała dodatkowe pomieszczenie na prowadzenie swojej działalności. Pomieszczenie to z pewnością poprawi standard prowadzenia zajęć muzycznych oraz podniesie standard lokalu.

dowiedz się więcej
18-07-2018 - 23/07/2018 - Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
23/07/2018 - Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 23 lipca 2018r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
138
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
TAURON