Aktualności

17-04-2018 - 23/04/2018 - XLVIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji
23/04/2018 - XLVIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 23 kwietnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.

dowiedz się więcej
16-04-2018 - Wyłożenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko, wykonanymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko, wykonanymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt  Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, iż od dnia 16 kwietnia 2018r do 7 maja 2018r. trwa wyłożenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko, wykonanymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmujących sołectwa: Jerzmanowice, Przeginia, Łazy, Szklary, Sąspów, Racławice, Czubrowice oraz Gotkowice. Treści zmian zawierają materiały umieszczone w załączonych plikach.

dowiedz się więcej
14-04-2018 - Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich.
 Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

dowiedz się więcej
13-04-2018 - Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o bezpłatny odbiór eternitu.
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o bezpłatny odbiór eternitu.

W związku z realizacją projektu pn. „Odbiór i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie odbioru wyrobów zawierających azbest na lata 2018 - 2020.

dowiedz się więcej
13-04-2018 - Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro.

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza chętnych wykonawców do złożenia ofert na realizację zadania pn. „Roboty remontowo – budowlane w przedszkolu w miejscowości Przeginia” (zadanie realizowane w ramach programu „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”).

dowiedz się więcej
12-04-2018 - Międzyszkolny konkurs recytatorski.
Międzyszkolny konkurs recytatorski.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie recytatorskim pt. 100 lat wolnej i niepodległej.

dowiedz się więcej
11-04-2018 - Odbiór potwierdzeń złożenia oświadczenia braku zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie w porównaniu do ubiegłego roku.
Odbiór potwierdzeń złożenia oświadczenia braku zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie w porównaniu do ubiegłego roku.

Wójt Gminy Jerzmanowice_przeginia zaprasza wszystkich rolników, którzy złożyli oświadczenia braku zmian we wniosku o dopłaty bezpośrednie w porównaniu do ubiegłego roku w Urzędzie Gminy, po odbiór potwierdzeń przyjęcia oświadczenia, wydanych przez pracowników ARiMR.

 

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
129
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec