Aktualności

14-11-2019 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 18 listopada 2019 r. o godz. 15.30    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej w Sąspowie (działka nr 569/2) (druk nr 106/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia do skomunalizowania działki nr 396 w obrębie Jerzmanowice (druk nr 107/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 108/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8.02.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 110/2019).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego


Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
12-11-2019 - XIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 18 listopada 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. nadania Wyróżnienia „Zasłużony dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia” Panu Vasylowi Stefanyukowi (druk nr 109/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.2. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej w Sąspowie (działka nr 569/2) (druk nr 106/2019
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.3. upoważnienia Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia do skomunalizowania działki nr 396 w obrębie Jerzmanowice (druk nr 107/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 108/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.5. zmiany Uchwały nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8.02.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 110/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.6. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 104/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.7. zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 105/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
12-11-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 18 listopada 2019r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania nadania Wyróżnienia „Zasłużony dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia” Panu Vasylowi Stefanyukowi (druk nr 109/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 104/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 105/2019).
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                      Tomasz Chochół

dowiedz się więcej
12-11-2019 - Wymiana nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej w miejscowości Jerzmanowice
Wymiana nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej w miejscowości Jerzmanowice

2019 rok sprzyjał prowadzeniu inwestycji, związanych z budową i modernizacją obiektów sportowych na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia, których realizacja była możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę zewnętrznych środków finansowych.

Jednym z ważniejszych tego typu zadań jest wymiana nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół w Jerzmanowicach. Zadanie to realizowano przy uzyskaniu dofinansowania z dotacji Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, na mocy umowy nr II/180/TS/2216/19 z dnia 06.08.2019 r., zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Jerzmanowice – Przeginia. Wartość dotacji celowej wynosi: 37 000,00 zł.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in. rozebranie i utylizację „starej” nawierzchni z trawy syntetycznej, profilowanie i zagęszczenie podłoża podsypką piaskowo – żwirową, ułożenie atestowanej trawy syntetycznej wraz z zasypaniem, wycięcie linii boisk.

dowiedz się więcej
12-11-2019 - Narodowe Święto Niepodległości w Racławicach - gmina Jerzmanowice-Przeginia
Narodowe Święto Niepodległości w Racławicach - gmina Jerzmanowice-Przeginia

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Jerzmanowice-Przeginia świętowano niezwykle uroczyście. Zanim jeszcze nadszedł 11 listopada, odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej w Racławicach, a także organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury konkurs recytatorski zaś w szkołach odbywały się okolicznościowe apele i marsze.
Oficjalne gminne uroczystości odbyły się w tym roku w Racławicach – rozpoczęło je złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie por. Bolesława Kozuba – pochodzącego z Racławic żołnierza, który wraz z 1. Dywizją Pancerną generała Maczka przeszedł cały szlak bojowy. Modlitwie przy grobie przewodniczył ks. Proboszcz Jacek Miodek. Wieńce i znicze złożyli przedstawiciele władz gminy, sołectwa, organizacji społecznych oraz mieszkańcy.
O godzinie 17.00 w kościele parafialnym w Racławicach odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Jacek Miodek. Homilię wygłosił ks. Profesor Józef Pyrek, którego świadectwo dotyczące tragicznej historii Polski, zwłaszcza agresji Niemiec i ZSRR na Rzeczpospolitą w 1939 roku było niezwykle przejmujące. We Mszy Świętej wzięły udział poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy, a także ze Szkoły Podstawowej w Racławicach, jak również górniczy poczet sztandarowy. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic.
Zwieńczeniem obchodów był „Wieczór dla Niepodległej” w Wiejskim Domu Kultury w Racławicach.

dowiedz się więcej
12-11-2019 - Konsultacje założeń do projektu scalenia gruntów wsi Racławice
Konsultacje założeń do projektu scalenia gruntów wsi Racławice

Zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas ostatniego spotkania w sprawie scaleń, które miało miejsce 16 października,  Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych informuje o konsultacjach założeń do projektu scalenia gruntów wsi Racławice.

Konsultacje odbędą się 12 i 13 listopada w godzinach 17-19 w Wiejskim Domu Kultury w Racławicach.

Do pobrania:

Koncepcja założeń do projektu scaleń

dowiedz się więcej
12-11-2019 - Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia czynny w sobotę 16 listopada 2019 r.
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia czynny w sobotę 16 listopada 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 254/2019 z dnia 26.09.2019 r. Wigilia w dniu 24.12.2019 r. będzie dniem wolnym od pracy. Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia będzie odpracowywał ten dzień 16.11.2019r. (sobota) w godzinach 7.30-15.30.

Do pobrania:

Zarządzenie

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
189
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec