Aktualności

19-09-2023 - Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 września 2023 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 września 2023 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Jerzmanowice-Przeginia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje

Do pobrania:

Informacja losowanie

dowiedz się więcej
18-09-2023 - „EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych”
„EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych”

Od 1 września 2023 został uruchomiony „EKSPRES PRACA - Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych”, który jest ośrodkiem zintegrowanej pomocy ukierunkowanej na wspieranie aktywności zawodowej osób młodych mieszkańców powiatu krakowskiego i miasta Krakowa, w tym „przyjezdnych” młodych uczących się w szkołach wyższych, akademiach i uniwersytetach. Dodatkowo działania punktu wspierają aktywność zawodową młodych osób oraz wzmacniają metropolitalny rynek pracy.

Ekspres Praca nastawiony jest  na dotarcie z informacją oraz szerokim wachlarzem usług do młodych osób niezarejestrowanych w PUP.

Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych  - Ekspres Praca został usytuowany w centrum KRAKOWA jako stolicy regionu, Małopolskie Dworce Autobusowe - Dworzec Główny w Krakowie co stanowi dodatkowy walor, dotarcia z ofertą do szerokiej grupy odbiorców.

Projekt pilotażowy realizowany jest przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego we współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Dodatkowo w realizację projektu pilotażowego zaangażowane są Gminy Powiatu Krakowskiego na podstawie podpisanych porozumień o współpracy.

Do pobrania:

  1. tekst EKSPRES PRACA KMK
  2. plakat Ekspres Praca pilotaż

   

dowiedz się więcej
15-09-2023 - Jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
 Jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że  w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. akcji szczepień znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

dowiedz się więcej
14-09-2023 - Utrudnienia na ul. Jana Pawła II oraz na ul. Granicznej w Jerzmanowicach
Utrudnienia na ul. Jana Pawła II oraz na ul. Granicznej w Jerzmanowicach

W związku z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni w dniu 15.09.2023r. w godzinach 8:00 do 11:00 zamknięta będzie ul. Jana Pawła II na wysokości skrzyżowania z ul. Graniczną. Dodatkowo nie będzie przejazdu ul. Graniczną na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wschodniej ze skrzyżowaniem włącznie. Prosimy kierować się objazdami.

dowiedz się więcej
14-09-2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 14 września 2023r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Jerzmanowicach-Przegini w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 14 września 2023r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Jerzmanowicach-Przegini w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 14 września 2023r.o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Jerzmanowicach-Przegini w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia    

 

Do pobrania:

Obwieszczenie

dowiedz się więcej
14-09-2023 - Umowa na dofinansowanie zadania pn."Bezpieczna utylizacja wyrobów azbestowych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia "
Umowa na dofinansowanie zadania  pn."Bezpieczna utylizacja wyrobów azbestowych  w Gminie Jerzmanowice-Przeginia "

6 września 2023r. Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn."Bezpieczna utylizacja wyrobów azbestowych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia " z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Kazimierza Koprowskiego. Dzięki dotacji od mieszkańców zostanie odebranych ok.250 Mg płyt falistych azbestowo - cementowych.

 

dowiedz się więcej
11-09-2023 - Ekologiczny spacer
Ekologiczny spacer

Ojcowski Park Narodowy znajduje się także na terenie naszej gminy. Kochamy Dolinę Sąspowską i szlaki, które prowadzą do parku, dlatego z ochotą włączamy się w akcję sprzątania.

W sobotę 16 października wybierzcie się na ekologiczny spacer. Samochód możecie zostawić na parkingu przy remizie OSP w Sąspowie. W punkcie startowym od 9:00 do 10:00 w Sąspowie, przy osadzie "Borowcowa" (pinezka  https://www.google.com/maps?q=50.217886,19.7801247) będą na Was czekać pracownicy Parku i druhowie z OSP Sąspów. Przekażą Wam pakiety startowe (rękawiczki, worki, wodę, chustę) oraz karty upoważniające do nieodpłatnego wstępu na ekspozycję przyrodniczą oraz poczęstunku wydawanego od 12.30 do 14.00 przy budynku Centrum Edukacyjno-Muzeatrego (dawny ,,Hotel pod Kazimierzem"). Pełne worki będzie można zostawić przed willą Warzechówką. Punkt będzie odpowiednio oznaczony.

Pamiętajcie o rejestracji e-mailowej na adres opnar@pro.onet.pl

Wiadomość musi zawierać: nagłówek: ,,Akcja sprzątania OPN - zgłoszenie", imię i nazwisko osoby zgłaszającej / numer telefonu kontaktowego, liczbę zgłaszanych osób oraz wskazanie punktu startowego (punkt nr 4/Dolina Sąspowska).

Liczymy na Waszą obecność!

więcej POD LINKIEM http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:1/idn:957.html

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
315
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie