Aktualności

15-07-2019 - Racławickie Święto Baby 2019
Racławickie Święto Baby 2019

Racławickie „Święto Baby” to wydarzenie, które ma już własną markę i przyciąga wielu mieszkańców i gości, niezależnie od pogody, która w tym roku wyraźnie nie dopisała. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji – nie zabrakło występów artystycznych Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic, Młodzieżowego Zespołu „MAZURECZEK”. Jak co roku nie zabrakło skeczów kabaretowych w wykonaniu mieszkańców Racławic, a także konkursów i zabaw. Młode pokolenie mogło przekonać się, jak wymagającym zadaniem było niegdyś dojenie krowy. W konkursie, który polegał na uzyskaniu jak największej ilości „mleka” zwyciężczyni udało się w ciąu dwóch minut zapełnić wiaderko 800 mililitrami płynu. Równie duże emocje towarzyszyły innym konkurencjom – wylewaniu z wiaderek wody przy użyciu małych gąbek, wyścigom w workach, czy slalomie w okularach przeciwsłonecznych z jajkiem umieszczonym na łyżce, ogromną popularnością cieszyła się również konkurencja, która ma swoje stałe miejsce podczas „Święta Baby” - szukanie igły w stogu siana. Podczas wydarzenia odbył się również konkurs na najlepsze ciasto – wszystkie wypieki zachwycały nie tylko smakiem, lecz również wyglądem, który nawiązywał tematycznie do „Święta Baby”, kolory i kształty rzucały się w oczy z daleka, zaś komisja konkursowa stanęła przed bardzo poważnym wyzwaniem.
Uczestnicy „Święta Baby” mogli skosztować nie tylko ciast konkursowych, lecz także skorzystać z punktów gastronomicznych oferujących napoje, potrawy z grilla czy watę cukrową. Na boisku sportowym odbywała się również prezentacja sprzętu strażackiego, którym dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna z Racławic, dla najmłodszych przygotowano również dmuchane atrakcje.
Tradycyjnie swoje stoisko zaprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Racławic, które aktywnie pielęgnują lokalne zwyczaje. Podczas „Święta Baby” można było również zatroszczyć się o swoje zdrowie, korzystając z przygotowanego specjalnie na tę okazję punktu medycznego.
Spotkanie było okazją do przekazania na rzecz Orkiestry Dętej nowego instrumentu – saxhornu tenorowego, który został pozyskany ze środków Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”. Była to również sposobność do przekazania do użytku mieszkańców nowej siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy Wiejskim Domu Kultury w Racławicach.

dowiedz się więcej
15-07-2019 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 18 lipca 2019r. o godz. 15.30    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Przedstawienie projektu cennika usług Zakładu Wodociągów Gminnych w Jerzmanowicach.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (druk nr 76/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej w Jerzmanowicach (działki nr 1230/3 i 1231/4) (druk nr 79/2019 .
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 83/2019).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 81/2019).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 80/2019).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości opłat za te usługi (druk nr 82/2019).
 10. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
15-07-2019 - Szacowanie szkód łowieckich
Szacowanie szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie  z dniem 23 sierpnia 2018 roku Ustawy z dnia  15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia przypomina, iż od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

dowiedz się więcej
11-07-2019 - 85. rocznica powstania Orkiestry Dętej z Przegini
85. rocznica powstania Orkiestry Dętej z Przegini

    20 lipca w Przegini odbędą się uroczystości związane z 85. rocznicą powstania Orkiestry Dętej z Przegini. Orkiestra wpisała się w krajobraz Gminy tak bardzo, że nikt nie wyobraża sobie najważniejszych uroczystości bez jej udziału, zaś w jej historię wpisane są losy wielu rodzin i kilku pokoleń. Budujący jest fakt, że obecni członkowie orkiestry rozwijają ją w poszanowaniu tradycji, a zarazem z odwagą i śmiałością dążą do tego, by prezentować coraz wyższy poziom muzyczny i organizacyjny. Serdecznie gratulujemy jubileuszu, dziękujemy członkom orkiestry za zaangażowanie i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.
    Wszystkich mieszkańców zapraszamy zaś na uroczyste obchody, które rozpoczną się o godzinie 13.00 przemarszem spod Domu Ludowego do kościoła, w którym o godzinie 14.00 odprawiona zostanie Msza święta, zaś o 15.00 na placu przed remizą nastąpi część artystyczna i radosne świętowanie, podczas którego nie zabraknie atrakcji i niespodzianek.
    Po zakończeniu programu zaplanowano zabawę taneczną.

dowiedz się więcej
10-07-2019 - Spotkanie w sprawie rozwiązania problemu dużych siedlisk komarów
Spotkanie w sprawie rozwiązania problemu dużych siedlisk komarów

9 lipca z inicjatywy Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Tomasza Gwizdały odbyło się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Jerzmanowicach spotkanie przedstawicieli okolicznych jednostek samorządu terytorialnego. W obradach uczestniczyli: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, członek zarządu Starostwa Powiatowego Tadeusz Nabagło, dyrektorzy Ojcowskiego Parku Nrodowego i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, prezes Stowarzyszenia Ekoturystyki "Ostaniec" oraz burmistrzowie i wójtowie ościennych gmin. Spotkanie to poświęcone było kwestii wzrostu populacji komarów. Ogromna ilość tych dokuczliwych owadów powoduje coraz więcej uciążliwości dla mieszkańców. Rozwiązaniem tego problemu jest współdziałanie samorządów - jedynie bowiem skoordynowana akcja może przynieść zadowalający efekt. Pozostaje mieć nadzieję, iż jego efekty będą widoczne, a przebywanie na świeżym powietrzu przestanie wiązać się z koniecznością ciągłego opędzania się od komarów. W walce z komarami z pomocą ma przyjsć natura, a konkretnie nietoperze i jerzyki. Dlatego przygotowane i instalowane będą budki lęgowe dla tych zwierząt. Warto dodać, że jeden jerzyk może w ciągu doby zjeść nawet 20 tysięcy komarów.

dowiedz się więcej
10-07-2019 - 14 lipca "Święto Baby" w Racławicach
14 lipca "Święto Baby" w Racławicach

Organizatorzy "Święta Baby" w Racławicach zapraszają do wspólnej zabawy na boisku sportowym już od godz. 15.00.
W programie wiele różnych atrakcji dla wszystkich: w tym konkursy z nagrodami, występy artystyczne, a na zakończenie zabawa taneczna z zespołem Vines.

dowiedz się więcej
09-07-2019 - Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Apel Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Do pobrania:

Apel do rolników

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
176
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec