Aktualności

11-04-2019 - Konkurs pt. ”LISTY DLA ZIEMI”
Konkurs pt. ”LISTY DLA ZIEMI”

Urząd Gminy Jerzmanowice- Przegina informuje, że w tym roku dzieci i młodzież szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia biorą udział w Konkursie pt. ”LISTY DLA ZIEMI” Pomysłodawcą akcji jest prezes Fundacji Ekologicznej Arka.

Do pobrania:

 1. Informacja
 2. Regulamin
 3. Listy-BB-1-m
dowiedz się więcej
10-04-2019 - VII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
VII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że VII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.


Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze sołtysom.
4. zatwierdzenie protokołu nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 436m², usytuowanego w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22, na okres 5 lat (druk nr 47/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Czubrowice (druk nr 48/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Gotkowice (druk nr 49/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice (druk nr 50/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy (druk nr 51/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia (druk nr 52/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice (druk nr 53/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów (druk nr 54/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary (druk nr 55/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5.10. przyjęcia sprawozdania za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 44/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.11. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (druk nr 45/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.12. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 46/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.13. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (druk nr 56/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.14. wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (druk nr 57/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.15. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 58/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.16. zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 59/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
10-04-2019 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 15 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice     ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 44/2019 ).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (druk nr 45/2019).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                            

Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
10-04-2019 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

ZAWIADOMIENIE

 Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 11 kwietnia 2019r.  o godz. 16.00    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Czubrowice (druk nr 48/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Gotkowice (druk nr 49/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice (druk nr 50/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy (druk nr 51/2019).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia (druk nr 52/2019).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice (druk nr 53/2019).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów (druk nr 54/2019).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary (druk nr 55/2019).

 

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 436m², usytuowanego w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22, na okres 5 lat (druk nr 47/2019).
 2. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
10-04-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 11 kwietnia 2019r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 46/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (druk nr 56/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (druk nr 57/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 58/2019).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 59/2019).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                   

Przewodniczący
                                                                            Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                     Tomasz Chochół

dowiedz się więcej
09-04-2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jerzmanowice-Przeginia z siedzibą ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice informuje, że w zapytaniu ofertowym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, pn. Usługa edukacyjna - realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty EZ.271.2.7.2019

 

dowiedz się więcej
09-04-2019 - Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego.
Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego.

Wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów.

Do pobrania:

 1. Komunikat
 2. Wskazówki
dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
164
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec