Aktualności

11-09-2019 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Czubrowicach
Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Czubrowicach

Od września trzy placówki oświatowe na terenie naszej gminy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sąspowie oraz oddział przedszkolny w Gotkowicach dołączyły z powrotem do grona placówek prowadzonych pod opieką samorządu. Z tej okazji w szkole podstawowej w Czubrowicach odbyła się uroczysta akademia szkolna z udziałem wielu zaproszonych gości.

 

dowiedz się więcej
11-09-2019 - HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Sołtysi poszczególnych sołectw zapraszają na zebrania wiejskie, na których zapadną decyzje m.in. o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego. Zachęcamy mieszkańców do udziału i współdecydowania o sprawach wsi.

SOŁECTWO DATA GODZINA MIEJSCE
Szklary

13.09.2019 

(piątek) 
17.00 Szkoła Podstawowa
w Szklarach
Racławice

15.09.2019 

(niedziela) 
12.00

Wiejski Dom Kultury
w Racławicach

Przeginia

15.09.2019

(niedziela)  
13.00 Stara Remiza
w Przegini
Gotkowice

15.09.2019  

(niedziela)
16.00 Remiza OSP
w Gotkowicach
Łazy

22.09.2019

(niedziela)  
10.00 Remiza OSP
w Łazach
Sąspów

22.09.2019

(niedziela)   
13.15 Szkoła Podstawowa
w Sąspowie
Czubrowice

29.09.2019 

(niedziela) 
10.30 Zespół Szkolno Przedszkolny
w Czubrowicach
dowiedz się więcej
10-09-2019 - XII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 16 września 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22


Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów nr X/2019 i nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w miejscowości Jerzmanowice (druk nr 89/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie z Powiatem Krakowskim zadania pn: „Digitalizacja, weryfikacja, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 92/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.3. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Jerzmanowice, ul. Rajska 3, na działce nr 519/1, oznaczonego Nr 17 o powierzchni użytkowej 17,20 m² stanowiącego własność Gminy Jerzmanowice- Przeginia na okres 5 lat (druk nr 93/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.4. rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Opinia: Komisja Skarg Wniosków i Petycji
4.5. rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Racławice.
Opinia: Komisja Skarg Wniosków i Petycji
4.6. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 90/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.7. zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 91/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Wojciech Szwajcowski

dowiedz się więcej
10-09-2019 - Uprawa maku i konopi włóknistych
Uprawa maku i konopi włóknistych

Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia w nawiązaniu do art.46 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 852 ze zm.) i art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz 512  ze zm.) uprzejmie prosi wszystkich zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych o zgłaszanie w Urzędzie Gminy planowanego zamiaru uprawy w roku 2020 do dnia 25.10.2019 r. podając dane personalne oraz  areał działki na której planowana jest uprawa.

dowiedz się więcej
10-09-2019 - Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się 12 września 2019r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Sołtysa sołectwa Racławice.
  4. Rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
  5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                          

  Przewodniczący
                                                                                             Komisji Skarg Wniosków i Petycji

                                                                                                               Jacek Mitka

dowiedz się więcej
10-09-2019 - Zmiana w rozkładzie jazdy komunikacji gminnej
Zmiana w rozkładzie jazdy komunikacji gminnej

W dniu 10.09.2019 nastąpiła zmiana w rozkładzie jazdy komunikacji gminnej.
Organizacja transportu publicznego na terenie gminy ma ułatwić mieszkańcom dostęp do obiektów użyteczności publicznej takich jak: ośrodek zdrowia, urząd gminy oraz dojazd do DK94.
Jednocześnie przypominamy:
➡️za komunikację na terenie administracyjnym gminy odpowiada Wójt Gminy,
➡️za komunikację pomiędzy gminami w obrębie jednego powiatu odpowiada Starosta Powiatu,
➡️za komunikację pomiędzy powiatami w obrębie jednego województwa odpowiada Marszałek Województwa.

 

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
182
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec