Aktualności

08-10-2018 - 12/10/2018 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
12/10/2018 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się 12 października 2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice, ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
05-10-2018 - 12/10/2018 - LVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji
12/10/2018 - LVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji

Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się  12 października 2018r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.

dowiedz się więcej
05-10-2018 - Program "Czyste powietrze".
Program "Czyste powietrze".

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że kolejne spotkania informacyjne programu "Czyste powietrze" z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, odbywać się będą w następujących terminach:

 

dowiedz się więcej
05-10-2018 - Uprawa maku i konopi włóknistych.
Uprawa maku i konopi włóknistych.

Urząd Gminy Jerzmanowice –Przeginia  w nawiązaniu do art.46 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r  o przeciwdziałaniu narkomani i (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 z póz. zm.) i art.18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2018 r. póż. 913 z póżn.zm) uprzejmie prosi wszystkich  zainteresowanych uprawę maku i konopi włóknistych o zgłaszanie w Urzędzie Gminy  planowanego  zamiaru uprawy w roku 2019  do dnia 20.10.2018r.

dowiedz się więcej
05-10-2018 - 11/10/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
11/10/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 11 października 2018r. o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
05-10-2018 - 11/10/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego.
11/10/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego.

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 11 października 2018r. o godz. 17.15 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia,  sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
04-10-2018 - 11/10/2018 - Komisja Budżetowa.
11/10/2018 - Komisja Budżetowa.

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 11 października 2018r. o godz. 16.15 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
146
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec