Aktualności

04-01-2022 - Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r Urząd Gminy jest nieczynny.
Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r Urząd Gminy jest nieczynny.

Informujemy, że piątek 7 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia będzie dniem wolnym od pracy za dzień świąteczny (1 stycznia 2022r.-Nowy Rok) przypadający w sobotę.

Zarządzenie Nr 269/2021

dowiedz się więcej
27-12-2021 - Transmisja XLII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja XLII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 27.12.2021 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
22-12-2021 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 27 grudnia 2021r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22. Obrady będą prowadzone wspólnie z Komisją Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisją Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2021 (druk nr 298/2021).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2020 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 (druk nr 299/2021).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 288/2021).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 289/2020).
7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
22-12-2021 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 27 grudnia 2021r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna. Obrady będą prowadzone wspólnie z Komisją Budżetową i Spraw Organizacyjnych oraz Komisją Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 288/2021).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 289/2020).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – klon jawor (druk nr 293/2021).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia” (druk nr 295/2021).
7. Pismo w sprawie użytkowania drogi wewnętrznej w miejscowości Łazy.
8. Pismo w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej do działki w Łazach.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
273
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie