Aktualności

23-03-2020 - Konsultacje w sprawie Programu ochrony powietrza
Konsultacje w sprawie Programu ochrony powietrza

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących Programu ochrony powietrza dla województwa Małopolskiego. Projekt Programu dostępny jest pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. poprzez formularz dostępny pod w/w adresem, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

 

dowiedz się więcej
20-03-2020 - Przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO
Przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO

Z uwagi na za zaistniałą sytuację epidemiologiczną zostaje przedłużony nabór w konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski przez generator dostępny na stronie http://malopolskalokalnie.pl/ do godziny 15.00 w dniu 27 marca 2020 roku.

dowiedz się więcej
20-03-2020 - KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR
 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

PRACA BEZ KONTAKTU Z INTERESANTAMI

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, wprowadziliśmy zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR.

dowiedz się więcej
20-03-2020 - Odwołanie wszystkich spotkań informacyjnych dla mieszkańców dot. 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które były planowane w marcu i kwietniu br.
Odwołanie wszystkich spotkań informacyjnych dla mieszkańców dot. 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które były planowane w marcu i kwietniu br.

W związku z obowiązującym na tereniem Polski stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 4 maja do 5 czerwca 2020 r. Termin głosowania i podania wyników nie uległ zmianie.

 

dowiedz się więcej
18-03-2020 - Uprawa maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w roku 2020
Uprawa  maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w roku 2020

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 24 lutego br. została przyjęta uchwała Nr XVIII/241/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (ogłoszono 27 lutego br.). Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku oraz w/w uchwały  na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia obowiązuje zakaz uprawy maku niskomorfinowego. Natomiast powierzchnia przeznaczona pod uprawę konopi włóknistych wynosi 14,30ha.

Nadzór nad  uprawami maku zgodnie z art. 50 w/w ustawy sprawuje Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W  okresie wegetacji będą przeprowadzone wyrywkowe lustracje pól.

dowiedz się więcej
18-03-2020 - Informacja - osoby w kwarantannie
Informacja - osoby w kwarantannie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach informuję, iż zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020r. do naszego Ośrodka należy zgłaszać sprawy dotyczące zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych oraz zakupów leków. Pracownicy Ośrodka, po uzyskaniu takich informacji od Państwa, zweryfikują je i następnie prześlą do realizacji odpowiednim służbom (Caritas Polska, WOT, OSP).

Osoby w kwarantannie

W przypadku osób objętych kwarantanną obowiązuje instrukcja, zgodnie z którą Sanepid powiadamia ośrodek pomocy społecznej o osobach objętych kwarantanną. Naszym zadaniem będzie weryfikacja czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Będzie się to odbywać drogą telefoniczną. Następnie takie zgłoszenie będzie przesyłane do organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN), celem przekazania informacji o zapotrzebowaniu na konkretne produkty żywnościowe dla konkretnych osób. Kolejnym krokiem będzie przekazanie Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej informacji, skąd należy odebrać żywności i do kogo (osobie w kwarantannie) ją dostarczyć.  Tel.: 12 3895071 lub 534 878 079

Poniżej zamieszczamy również link do strony z najważniejszymi zaleceniami i informacjami dot. koronawirusa SARS-Co-V-2.  https://www.gov.pl/web/koronawirus

dowiedz się więcej
14-03-2020 - KOMUNIKAT Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14.03.2020 r.
KOMUNIKAT  Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia  z dnia 14.03.2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy informuję, iż:

od dnia 16.03.2020 do odwołania
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
oraz  podległe jednostki organizacyjne
(GOK, GOPS, ZWG, PiGBP)
zostają zamknięte dla Petentów

Najpilniejsze sprawy będą załatwiane po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny: 12 3895 247 lub mailowy: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

Niezbędne druki można pobrać ze strony: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/wzory-pism.html

W miarę możliwości konieczne opłaty, w tym podatki, proszę uiszczać przelewem na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji podatku na rok 2020.

Pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w budynku Urzędu Gminy, a obsługiwać będą Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Pod poniższym linkiem znajdą Państwo adresy mailowe i numery wewnętrzne do odpowiednich referatów: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/urzad-gminy-ii.html.

Wszystkich Mieszkańców, w tym szczególnie osoby starsze, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, bardzo proszę o unikanie dużych skupisk ludzi.

Kieruję również prośbę, o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, którzy potrzebują pomocy: tel. 12 3895071.

Zwracam się z prośbą do członków lokalnych stowarzyszeń, organizacji i grup o rezygnację z cyklicznych spotkań. Zalecam aby nie korzystać  z placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych. W trosce o Państwa bezpieczeństwo podjąłem decyzję o zamknięciu sal wiejskich i sal przy remizach strażackich.

Apeluję do młodzieży i rodziców o odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkołach.

Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do wszystkich zaleceń służb medycznych i sanepidu.

Pamiętajmy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za skuteczność działań prewencyjnych!

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/, Facebooka a także tablic informacyjnych.

 

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Tomasz Gwizdała

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
203
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec