Aktualności

08-09-2020 - Uprawa maku i konopi włóknistych
Uprawa maku i konopi włóknistych

Urząd Gminy Jerzmanowice –Przeginia  w nawiązaniu do art.46 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r  o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 852 z póz. zm.) i art.18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie województwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) uprzejmie prosi wszystkich  zainteresowanych rolników uprawą maku i konopi włóknistych o zgłaszanie w Urzędzie Gminy  planowanego  zamiaru uprawy (areał) w roku 2021 do dnia 25.09.2020r.

dowiedz się więcej
04-09-2020 - Zebranie wiejskie w Przegini
Zebranie wiejskie w Przegini
 

6 września, tj. w najbliższą niedzielę odbędzie się zebranie wiejskie w Przegini. Sołtys wsi zaprasza mieszkańców na godz. 13.00 do nowej remizy w Przegini.

Tematy spotkania:

-zmiana przeznaczenia części środków funduszu sołeckiego na rok 2020;

-podział środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Zachęcamy do udziału w zebraniach i współdecydowania o sprawach dotyczących lokalnej społeczności.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych. Pamiętajcie o maseczkach, dezynfekcji rąk i zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego!

dowiedz się więcej
01-09-2020 - Apel o ograniczenie spraw załatwianych w Urzędzie
Apel o ograniczenie spraw załatwianych w Urzędzie

W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem na terenie naszej gminy wprowadzamy ograniczenie bezpośredniej obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy. Kierują nami względy bezpieczeństwa i odpowiedzialność, o którą do Państwa nieustannie apelujemy.

Zachęcamy do wrzucania pism do skrzynki przed budynkiem i załatwiania spraw telefonicznie (12 3895247) i mailowo (gmina@jerzmanowice-przeginia.pl). Numery kontaktowe bezpośrednio do pracowników dostępne są pod linkiem: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/urzad-gminy-ii.html

Wizyty w Urzędzie będą odbywać się po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tak aby uniknąć tworzenia się dużych skupisk ludzi przed budynkiem.

Prosimy o ograniczenie spraw załatwianych w Urzędzie do tych, które wymagają osobistego stawiennictwa.

Tylko wspólnie możemy stworzyć bezpieczną wizytę. Dlatego prosimy o zachowanie środków ostrożności. Wchodząc do Urzędu pamiętajcie o zasłonięciu nosa i ust, zachowaniu bezpiecznej odległości od pracownika samorządowego, dezynfekcji rąk, a w przypadku choroby lub niepokojących objawów rezygnację z wizyty w Urzędzie.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

dowiedz się więcej
28-08-2020 - Zebranie wiejskie w Sąspowie
Zebranie wiejskie w Sąspowie

30 sierpnia, tj. w najbliższą niedzielę odbędzie się zebranie wiejskie w Sąspowie.

Sołtys wsi Sąspów zaprasza mieszkańców na godz. 13.15 do budynku Szkoły Podstawowej w Sąspowie.

Tematy spotkania:
1. podział środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok;
2. informacja Radnych o wykonanych zadaniach za 2020 r.;
3. informacja na temat lasów w Sąspowie;
4. sprawy bieżące, wolne wnioski.

Zachęcamy do udziału w zebraniach i współdecydowania o sprawach dotyczących lokalnej społeczności.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych. Pamiętajcie o maseczkach, dezynfekcji rąk i zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego!

dowiedz się więcej
27-08-2020 - RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

CPK opublikowało raport z konsultacji społecznych.
Uwagi dotyczące przebiegu kolei przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia zostały przyjęte jako podstawa do korekty granic korytarza inwestycji kolejowych.

Jak czytamy w raporcie: „Poszerzenie korytarza umożliwi analizę na kolejnych etapach przygotowania inwestycji wariantów przebiegu linii w kierunku CPK i Warszawy omijających w większej odległości (od północnego wschodu) obszar chroniony Ojcowskiego Parku Narodowego i inne tereny przyrodniczo cenne oraz mające znaczne walory krajobrazowe i turystyczne w omawianym rejonie. Ponadto budowa na tych liniach stacji lub przystanków oraz uruchomienie połączeń regionalnych pozwoli na włączenie w system transportu kolejowego terenów pomiędzy Krakowem, Wolbromiem i Centralną Magistralą Kolejową."

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
223
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020