Aktualności

28-05-2018 - Dyżury przedszkoli w wakacje.
Dyżury przedszkoli w wakacje.

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, iż w okresie wakacyjnym zostaną zorganizowane dyżury przedszkoli dla dzieci uczęszczających do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

 

dowiedz się więcej
25-05-2018 - Programy zdrowotne finansowane przez Powiat Krakowski.
Programy zdrowotne finansowane przez Powiat Krakowski.

Program „Profilaktyka chorób tarczycy - badania przesiewowe”, jest realizacją zapisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 t.j./, który stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Program „Wczesne wykrywanie raka sutka, badania mammograficzne  jest realizacją zapisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U. 2017 r.,poz. 1868 t.j../, który stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

dowiedz się więcej
25-05-2018 - III Gminny Dzień Seniora - 16 czerwca 2018r.
III Gminny Dzień Seniora - 16 czerwca 2018r.

W ramach obchodów III Gminnego Dnia Seniora, Centrum Medyczne MASZACHABA sp. z o.o. w godzinach 15.00 – 19.00 wykona bezpłatne badania dla Seniorów.

dowiedz się więcej
25-05-2018 - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się 28 maja 2018r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
24-05-2018 - 28/05/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
28/05/2018 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 28 maja 2017r. o godz. 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
22-05-2018 - 25/05/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego.
25/05/2018 - Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego.

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 25 maja 2018r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia,  sala konferencyjna.

dowiedz się więcej
22-05-2018 - 28/05/2018 - L sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji.
28/05/2018 - L sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji.

Zawiadamiam, że L sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 28 maja 2018r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
133
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec