Szkoły i przedszkola

Zespół Szkół w Jerzmanowicach
Dyrektor: Ewa Rogóż
ul. Szkolna 2, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 389 09 60, 12 389 09 61,
e-mail:  spjerzmanowice@wp.pl, gimnazjum@szkolajerzmanowice.pl
strona www: http://www.szkolajerzmanowice.pl/

W skład Zespołu wchodzi:

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Jerzmanowicach
ul. Szkolna 2, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 389 09 60, 12 389 09 61,

Filia Szkoły Podstawowej w Szklarach
Szklary 129, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 389 50 31

Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach
ul. Szkolna 2, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 389 52 51

Oddział Przedszkola Samorządowego w Łazach
Łazy 39, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 389 50 29


Zespół Szkół w Przegini
Dyrektor: Robert Luty
Przeginia 403, 32-049 Przeginia
tel. 12 38 980 14, 12 38 98 025, 12 38 98 061
e-mail: zsp.przeginia@gmail.com
strona www: http://www.zsprzeginia.pl/ 

W skład Zespołu wchodzi:

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Przegini
Przeginia 403, 32-049 Przeginia
tel. 12 38 980 14, 12 38 98 025, 12 38 98 061

Przedszkole Samorządowe w Przegini
Przeginia 403, 32-049 Przeginia
tel. 12 389 80 23, 12 389 80 25


Szkoła Podstawowa w Racławicach
Dyrektor: Agata Skotniczna
Racławice 329, 32-049 Przeginia
tel. 12 258 60 50
e-mail:  konopnicka1@op.pl
strona www: https://spraclawice.edupage.org


Szkoła Podstawowa Fundacji "ELEMENTARZ" z Oddziałem Przedszkolnym w Gotkowicach
Dyrektor: Małgorzata Derwisz
Gotkowice 56, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 38 95 085, 513 672 232
e-mail: spgotkowice@gmail.com


Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji "ELEMENTARZ" w Sąspowie
Dyrektor: Monika Kosno (p.o. Renata Korzeniowska)
Sąspów 32, 32-048 Jerzmanowice
tel. 12 38 95 025
e-mail: saspowszkol@interia.pl
strona www: https://spsaspow.edupage.org/


Publiczne Przedszkole Fundacji „Elementarz” w Sąspowie
Dyrektor: Monika Kosno
32-048 Sąspów 32
tel. 12 38 95 025


Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Czubrowicach
Dyrektor: Monika Kosno (p.o. Paweł Jasek)
Czubrowice 85, 32-049 Przeginia
tel. 12 389 80 45
e-mail: spczubrowice@op.pl
strona www: https://spczubrowice.edupage.org/


Niepubliczne Przedszkole Fundacji „Elementarz” w Czubrowicach
Dyrektor: Monika Kosno

32-049 Czubrowice 85
tel. 12 389 80 45


Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT"                                         
Dyrektor: Wanda Koruba
ul. Centralna 52, 32-048 Jerzmanowice
tel. 508 918 181
e-mail: przedszkole@przedszkole-skrzat-jerzmanowice.pl
strona www: http://przedszkole-skrzat-jerzmanowice.pl/

Domowe Przedszkole Niepubliczne im. Św. Jana Bosko w Jerzmanowicach
Dyrektor: Renata Niedziółka
tel. 12 389 55 42
e-mail: niedziolka@op.pl
strona www: http://www.domowejerzmanowice.pl/


Prywatne Przedszkole i Żłobek „MALI ODKRYWCY”  Sp. z o. o.
Dyrektor: Anna Mrozowska
ul. Ojcowska 9, 32-048 Jerzmanowice
tel. 690-616-166, 606-253-153
e-mail: ppmaliodkrywcy@interia.pl
strona www: http://maliodkrywcyjerzmanowice.pl/

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec