Aktualności

08-02-2023 - Transmisja LV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 08.02.2023 o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LV Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 7.30 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
07-02-2023 - Zarządzenie 24-2023 w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania.
Zarządzenie 24-2023 w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania.

Zarządzenie Nr 24/2023

Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 07.02.2023 r.

 

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia w formie wspierania.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 24 z dn.07.02.2023r o naborze na czlonkow komisji

dowiedz się więcej
06-02-2023 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  8 lutego 2023 r. o godz. 7.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 384/2022).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 385/2022).
  5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
03-02-2023 - LV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 8 lutego 2023 r. (środa) o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 384/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
3.2. zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 385/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
31-01-2023 - Zakup preferencyjny węgla
Zakup preferencyjny węgla

Już ponad 160 gospodarstw z naszej gminy skorzystało z możliwości nabycia węgla po preferencyjnej cenie. To ostatnia szansa na zakup surowca w kwocie 1880 zł za tonę. Wnioski można składać do 31.01.2023.


Więcej pod linkiem https://tiny.pl/wlllp

dowiedz się więcej
30-01-2023 - Transmisja LIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 30.01.2023 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
299
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie