Aktualności

12-12-2019 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 16 grudnia 2019r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice     ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (druk nr 114/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice – Przeginia na rok 2020 r.  (druk nr 115/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 127/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Przegini (druk nr 118/2019).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Jerzmanowicach (druk nr 119/2019).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Racławicach z siedzibą w Racławicach (druk nr 120/2019).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Racławicach (druk nr 121/2019).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 122/2019).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Szklarach (druk nr 128/2019).
 12. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
12-12-2019 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 16 grudnia 2019 r. o godz.  14.30    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 124/2019).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego


Kazimierz Baran

 

dowiedz się więcej
10-12-2019 - XV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (druk nr 114/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice – Przeginia na rok 2020 r. (druk nr 115/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 127/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.4. zmiany uchwały nr VIII/52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 124/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
4.5. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 126/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.6. zmiany nazwy Zespołu Szkół w Przegini (druk nr 118/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.7. zmiany nazwy Zespołu Szkół w Jerzmanowicach (druk nr 119/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.8. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Racławicach z siedzibą w Racławicach (druk nr 120/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.9. założenia Przedszkola Publicznego w Racławicach (druk nr 121/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.10. określenia ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 122/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.11. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Szklarach (druk nr 128/2019).
Opinia: Komisja Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.12. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2020 rok (druk nr 123/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.13. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2020 rok (druk nr 125/2019).
Opinia: Komisja Rewizyjna
4.14. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 116/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.15. zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 117/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.16. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 113/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.17. mUchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 112/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
10-12-2019 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice, ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodnicząca
                                                                                                  Komisji Rewizyjnej

                                                                                                     Barbara Mosurek

dowiedz się więcej
10-12-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się       12 grudnia 2019r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 126/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2020 rok (druk nr 123/2019).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 116/2019).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 117/2019).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 113/2019).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 112/2019).
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                               Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                       Tomasz Chochół

dowiedz się więcej
09-12-2019 - Szkolenie dla organizacji pozarządowych - zaproszenie
Szkolenie dla organizacji pozarządowych - zaproszenie

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat konkursów ofert Województwa Małopolskiego w obszarze kultury.

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy.

W załączeniu terminy i szczegóły na temat szkolenia.

informacja

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
191
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec