Aktualności

29-10-2020 - Zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy w Jerzmanowicach i Przegini
Zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy w Jerzmanowicach i Przegini

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Mieszkańcy naszej gminy oraz osoby przyjezdne będą chciały dostać się w okolice cmentarzy. Ze względu na panującą pandemię apelujemy do Państwa o rozłożenie wizyt na dni przed lub po 1 listopada, tak aby nie powodować tłoków na drogach, parkingach i cmentarzach. Zamieńmy Dzień na Tydzień Wszystkich Świętych.

Aby mogli Państwo sprawnie dotrzeć do nekropoli w Przegini i Jerzmanowicach w dniach 30.10.2020- 02.11.2020 r. wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy:

- wjazd do cmentarza w Jerzmanowicach odbędzie się ul. Ojcowską, wyjazd – ul. Centralną;
- w Przegini wjazd będzie odbywał się drogą przy domu nr 17 natomiast do wyjazdu będzie prowadziła droga przy posesjach nr 1, 1a, 2.

Ciągłość komunikacyjna zapewniona została przez oznakowane objazdy. Prosimy o zachowanie ostrożności, stosowanie się do postawionych oznaczeń drogowych i przestrzeganie zaleceń sanitarnych. Zadbajmy o siebie i o innych.

dowiedz się więcej
27-10-2020 - Realizacja pierwszego etapu prac nad sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Realizacja pierwszego etapu prac nad sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

W ubiegłym roku Gmina Jerzmanowice-Przeginia, w związku z przyjętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przystąpiła do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania - Przestrzennego. Autorem opracowania jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą realizacji pierwszego etapu prac nad sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Do pobrania:

Prezentacja

dowiedz się więcej
27-10-2020 - Boisko przy Szkole Podstawowej w Racławicach już czeka na młodych sportowców!
Boisko przy Szkole Podstawowej w Racławicach już czeka na młodych sportowców!

Mimo pandemii koronawirusa inwestycje w naszej gminie nie zwalniają tempa.

W dniu 23.10.2020 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Racławicach". Zakres prac objął m.in. wymianę nawierzchni, wykonanie warstwy poliuretanowej, montaż piłkochwytów oraz wyposażenie do koszykówki i siatkówki.

Na wykonanie tego zadania Gmina Jerzmanowice – Przeginia pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS w 2020 roku" prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Kwota zadania: 131 254,53 zł

Dofinansowanie: 82 630,00 zł

Środki własne z budżetu gminy: 48 624,53 zł

dowiedz się więcej
26-10-2020 - Transmisja XXV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji dn. 26.10.2020
Transmisja XXV sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji dn. 26.10.2020

Dziś, 26.10.2020 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w trybie zdalnym. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

dowiedz się więcej
23-10-2020 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 26 października 2020 r. o godz.  16.30 w trybie zdalnym.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 354m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Przeginia nr 371, na okres 5 lat (druk nr 184/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary przy realizacji zadania polegającego na likwidacji Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego (Uchwała nr VI/82/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 marca 2015r.  1330 ) i wyznaczenia nowej Aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary (druk nr 190/2020).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego


Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
22-10-2020 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 26 października 2020r. o godz. 15.30 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 185/2020).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 188/2020).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2020 (druk nr 186/2020).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2020-2030 (druk nr 187/2020).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                         Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
1
. . .
3 4 5
. . .
231
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020