Aktualności

28-06-2019 - Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”
Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 Uprzejmie informujemy iż 27-06-2019 odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację naszego wspólnego projektu. Postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia. W związku z powyższym w najbliższych dniach Wójtowie i Burmistrzowie wszystkich 41 Gmin będących w projekcie podejmą wspólną decyzję co do dalszych kroków związanych z postępowaniem przetargowym.

dowiedz się więcej
24-06-2019 - Transmisja IX sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja IX sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 24.06.2019 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:

 

(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
19-06-2019 - IX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
IX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że IX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22

Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2018.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia wotum zaufania (druk nr 71/2019).
5.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia za rok 2018 (druk nr 69/2019).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5.3. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2018 (druk nr 70/2019).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5.4. zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 72/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.5. zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 75/2019).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.6. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 436m², usytuowanego w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22, na okres 5 lat (druk nr 74/2019).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Wojciech Szwajcowski

dowiedz się więcej
19-06-2019 - Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 24 czerwca 2019r. o godz. 16.00    w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 436m², usytuowanego w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22, na okres 5 lat (druk nr 74/2019).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
19-06-2019 - Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się 24 czerwca 2019r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 (druk nr 61/2019).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2019-2029 (druk nr 75/2019).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                            Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                     Tomasz Chochół

 

dowiedz się więcej
19-06-2019 - Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach
Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach

  Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona, co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Zaniechanie zwalczania chwastów może być formą degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie ich wartości użytkowej, do rekultywacji których, zobowiązany jest każdy właściciel gruntów. Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane i niekoszone działki wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem składowania odpadów.  

  Przypominamy również rolnikom, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, że jednym z warunków otrzymania dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolniczej.

  Mając na względzie troskę o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pożarowe, apelujemy o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych wyżej  zagrożeń.   

 

dowiedz się więcej
1
. . .
3 4 5
. . .
176
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec