Aktualności

27-06-2022 - Transmisja XLVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja XLVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 27.06.2022 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
23-06-2022 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  27 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Wyróżnienia „Zasłużony dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia Panu Józefowi Hrabia (druk nr 331/2022).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 330/2022).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 332/2022).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/290/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 333/2022).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                   

 Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
21-06-2022 - XLVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
XLVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XLVI/2022 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. nadania Wyróżnienia „Zasłużony dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia Panu Józefowi Hrabia (druk nr 331/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.2. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (druk nr 330/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.3. zmiany Uchwały Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2022 (druk nr 332/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.4. zmiany uchwały Nr XLII/290/2021 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2022-2032 (druk nr 333/2022).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
Debata nad Raportem o stanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2021.
4.5. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia wotum zaufania (druk nr 329/2022).
4.6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia za rok 2021 (druk nr 327/2022).
Opinia: Komisja Rewizyjna
4.7. udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2021 (druk nr 328/2022).
Opinia: Komisja Rewizyjna
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
17-06-2022 - Dotacja na inwestycje z ZUS - dofinansowanie nawet 80%
Dotacja na inwestycje z ZUS - dofinansowanie nawet 80%

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.
Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
 poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi
 zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
 bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
 urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
 oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
 ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
 urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
 sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
 sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
 środki ochrony indywidualnej

Do pobrania:

Informacja

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych

dowiedz się więcej
15-06-2022 - Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Kryształy Soli 2022
Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Kryształy Soli 2022

Kryształy Soli to ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W tym roku Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w 5 kategoriach:

 • Polityka Społeczna
 • Kultura i Tożsamość Regionalna
 • Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój
 • Sport, Turystyka, Ekologia
 • Najlepsza Małopolska Inicjatywa

Spośród wszystkich Laureatów Nagrody zostanie wybrany Lider Pozarządowej Małopolski, który otrzyma nagrodę finansową 25 000,00 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Warto dodać, że w kategorii „Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa” na statuetkę mają szansę inicjatywy, działania lub projekt, który wpłynął pozytywnie na życie mieszkańców, rozwój społeczny i gospodarczy. To okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i z dopiskiem: Nagroda „Kryształy Soli”, należy złożyć do dnia 29 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu ).

Szczegóły na: https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
282
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie