Aktualności

15-05-2013 - II Gminny Rajd Historyczno - Przyrodniczy
II Gminny Rajd Historyczno - Przyrodniczy

W dniach 16-17 kwietnia 2013 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym PTSM w Łazach odbył się II Gminny Historyczno-Przyrodniczy Rajd "Szlakiem Powstania Styczniowego". Rajd organizowany był przez Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTSM "Ostaniec" działające w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. W rajdzie startowały 7- osobowe reprezentacje wszystkich szkół z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Łącznie w rajdzie wzięło udział 62 uczestników, którzy poznawali atrakcje przyrodnicze, kulturowe oraz fakty historyczne związane z wydarzeniami walk narodowowyzwoleńczych z czasów powstania styczniowego. Przejście trasy turystycznej "Szlakiem Powstańców Styczniowych" z przewodnikiem, konkurs krajoznawczo-historyczny, plastyczny, piosenki żołnierskiej i konkurencje zręcznościowe to tylko niektóre z zadań do wykonania podczas rajdu.

dowiedz się więcej
07-05-2013 - Obchody 3 Maja na terenie Gminy
Obchody 3 Maja na terenie Gminy

Z okazji 222. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Orkiestry Dęte działające na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia odegrały świąteczny, trzeciomajowy repertuar muzyczny.

Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic pod dyrekcją Mariusza Mazura zagrała podczas uroczystego przemarszu przez Racławice i Czubrowice. Początek koncertu nastąpił o godzinie 13:00 przy budynku WDK w Racławicach, a następnie wymarsz. Zakończenie miało miejsce około godziny 14:15 przy remizie w Czubrowicach. Trzeciomajowy przemarsz uświetniły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Czubrowic i Racławic, Górników z Czubrowic i Racławic, sołtysów z tych miejscowości, a także Panie z Zespołu Czubrowiacy i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Racławic. Przemarsz odbył się w asyście Policji z Krzeszowic.

Orkiestra Dęta z Przegini pod dyrekcją Lecha Wnuka grała podczas uroczystego przemarszu przez Przeginię 
od godziny 14:00. Trasa przemarszu przebiegała od Domu Ludowego drogą krajową, powiatową i gminną w kierunku nowej remizy OSP. Przemarsz zakończył się około godziny 14:40 na placu przy nowej remizie, gdzie orkiestra odegrała koncert. Przemarsz w Przegini także odbył się w asyście Policji z Krzeszowic.

dowiedz się więcej
07-05-2013 - Ankieta
Ankieta

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu informacji do pracy licencjackiej pt. "Współczesne determinanty rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia" dla studentki III roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

ankieta dostępna jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1atXHUWBBmXQYHjujDYFPCfd2XgNYM4WbPRbvAplAtDQ/viewform

dowiedz się więcej
07-05-2013 - Przypominamy!
Przypominamy!

Informacja w sprawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw:

  • ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – z dnia 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.
  • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – z dnia 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.
dowiedz się więcej
02-05-2013 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami: 1 maja – Świętem Państwowym (Świętem Pracy) i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

15 października 2003 r. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m. in. Dzień Flagi RP. Co wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki, m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

dowiedz się więcej
26-04-2013 - "Sprzątanie rzek 2013"
"Sprzątanie rzek 2013"

19 kwietnia 2013 roku druhowie z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych aktywnie włączyli się w "Sprzątanie rzek". Akcja rozpoczęła się z inicjatywy Wójta Gminy w 2007 roku jako lokalne „sprzątanie” połączone z obchodami „Sprzątania świata”, które jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska "Clean up the World" wywodzącego się z Australii. Głównym celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej całej społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego. Przede wszystkim promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w głównej mierze w zakresie rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych, a w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów, oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Corocznie sprzątane są rzeki: Będkówka, Szklarka, Racławka stanowiące lewobrzeżne dopływy Rudawy, oraz Sąspówka będąca prawobrzeżnym dopływem Prądnika.

dowiedz się więcej
1
. . .
233 234 235
. . .
236
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Powszechny Spis Rolny 2020