Aktualności

11-10-2013 - Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach 11-20 październiak 2013 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonywane za pomocą przynent zawięrających szczepionkę doustną, ktora zostanie zrzucowan w wyżej wymienionym okresie z samolotów.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleku kokosowoego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

 • nie wchodzić na teren lasu,
 • zachowywać ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przylesnych oraz w wąwozach i jarach,
 • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywac przynęty, gdyż znajduąca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa, a w razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
 • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.
 •  
dowiedz się więcej
10-10-2013 - Zajęcia dla osób współuzależnionych
Zajęcia dla osób współuzależnionych

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia w Jerzmanowicach działając w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

zaprasza w miesiącu październiku 2013 roku, w każdy poniedziałek w godzinach od godziny 1600 do 1800
w Przegini na I piętrze w GOK, będą się odbywać zajęcia dla osób współuzależnionych.

Współuzależnienie można opisać jako utrwaloną formę funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i niszczącej sytuacji związanej z zachowaniami uzależnionych osób bliskich. Jeśli żyjesz w pobliżu osób uzależnionych od alkoholu

 • na zajęciach poczujesz, że jesteś częścią grupy ludzi dla których Twoje problemy są ważne i chcą Cię wesprzeć,
 • nawiążesz kontakt z osobami o podobnych doświadczeniach,
 • uzyskasz wsparcie emocjonalne i społeczne,
 • uzyskasz wiedzę o chorobie alkoholowej,
 • uzyskasz wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • uzyskasz wiedzę o możliwościach uzyskania pomocy ze strony instytucji i przysługujących prawach,
 • jest możliwość podniesienia samooceny i odzyskania wiary we własne umiejętności.

W grupie możesz uczyć się:

 • bronić własnych praw,
 • wyrażać własne zdanie,
 • wyrażać uczucia,
 • odnajdywać własne mocne strony, które stanowią o Twoim poczuciu własnej wartości i godności osobistej.

Zrób pierwszy krok, dla siebie! Zajęcia są bezpłatne.

 

dowiedz się więcej
03-10-2013 - Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów” (nr umowy WND-POKL.09.01.02-12-140/12) który realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w Partnerstwie z Gminą Jerzmanowice-Przeginia - Zespół Szkół w Przegini roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, zapraszamy do złożenia ofert na:

Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego Ośrodka Kariery
w projekcie „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów”

dowiedz się więcej
27-09-2013 - Komisja Infrastruktury - odwołana!
Komisja Infrastruktury - odwołana!

BRG.0012.4.8.2013.MB Jerzmanowice, 27.09.2013r.

ZAWIADOMIENIE

Z uwagi na odwołanie XLII sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 30 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 10.00, informuję iż planowane posiedzenie Komisji Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na dzień 30 września 2013 r. godz. 9.30 nie odbędzie się.

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
(-) Stanisław Rogóż

dowiedz się więcej
27-09-2013 - XLII Sesja Rady Gminy - odwołana!
XLII Sesja Rady Gminy - odwołana!

BRG.0002.9.2013.MB Jerzmanowice, 27.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonym pismem przez Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia dnia 27 września 2013 r. w sprawie wycofania wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej uprzejmie informuję, że planowana XLII sesja Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia zwołana w trybie nadzwyczajnym na dzień 30 września 2013r. (poniedziałek) o godz. 10.00 nie odbędzie się z uwagi na ogłoszony II nabór wniosków aplikacyjnych do Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który stawia nowe możliwości dla Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia
(-) mgr inż. Zbigniew Synowiec

dowiedz się więcej
27-09-2013 - Podsumowanie VII Biegu po Dolinie
Podsumowanie VII Biegu po Dolinie

22 września w Dolinie Będkowskiej odbył się VII Bieg o Puchar Wójta Po Dolinie Będkowskiej. W biegu wzięła udział rekordowa ilość prawie sześciuset zawodników, dorosłych i dzieci, których liczba przekroczyła oczekiwania organizatorów. Dorośli rywalizowali na trasie długości 9600 metrów a dzieci, stosownie do wieku na krótszych dystansach od 100 do 1000 metrów. Organizatorami biegu byli KKS „Jura Moto Sport” i Jurajska Izba Gospodarcza. Współorganizatorami: Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Zabierzów i Wielka Wieś.

W biegu głównym na wydłużonej w tym roku do prawie 10 km trasie, zwycięzcami zostali Aleksandra Jachimczuk z Chrzanowa z czasem 39:52 i Andrzej Lachowski z Krakowa z czasem 32:41.

Najlepszym zawodnikami okazali się:
• z gminy Jerzmanowice-Przeginia Robert Dziedzic z Jerzmanowic z czasem 40:48.
• z gminy Wielka Wieś został Dariusz Miodek z Bębła z czasem 43:04,
• z gminy Zabierzów został Jacek Cader z czasem 39:44 (zajął on też 15 miejsce w klasyfikacji generalnej).
Zawodnicy ci zostali uhonorowani pucharami ufundowanymi przez Wójtów Gmin współorganizujących wydarzenie.

dowiedz się więcej
26-09-2013 - Zapisy na sadzonki drzew owocowych
Zapisy na sadzonki drzew owocowych


Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuję, że
prowadzone są zapisy na sadzonki drzewek owocowych:
porzeczki (w cenie 1,0 zł), grusze, śliwy, jabłonie (w cenie 5,0 zł), morele (w cenie 5,5 zł),
czereśnie i wiśnie (w cenie 6,0 zł).

Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia pok. 122
do wyczerpania limitu środków finansowych. Tel. (012) 389 52 47 wew. 122

dowiedz się więcej
1
. . .
232 233 234
. . .
240
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie