Aktualności

14-11-2013 - Nabór "Odnowa i rozwój wsi" 27 XI - 12 XII 2013
Nabór "Odnowa i rozwój wsi" 27 XI - 12 XII 2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "JURAJSKA KRAINA"
działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" 
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 27-11-2013 r. - 12-12-2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" www.jurajskakraina.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" www.jurajskakraina.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku na operacje w ramach działania
"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu: "
Odnowa i rozwój wsi" wynosi 1 170 174,58 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "Jurajska Kraina" dla działania Odnowa i rozwój wsi: operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 10 punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina", miejscowość Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Więcej informacji:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (12) 380 10 61.

dowiedz się więcej
14-11-2013 - Nabór "Małe projekty" 27 XI - 12 XII 2013
Nabór "Małe projekty" 27 XI - 12 XII 2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "JURAJSKA KRAINA"
działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "MAŁE PROJEKTY"
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 27-11-2013 r. - 12-12-2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" www.jurajskakraina.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" www.jurajskakraina.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku na operacje w ramach działania
"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu: "
Małe projekty" wynosi 613 713,37 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "Jurajska Kraina" dla działania Małe Projekty: operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 10 punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina", miejscowość Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Więcej informacji:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (12) 380 10 61.

dowiedz się więcej
14-11-2013 - Nabór "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 27 XI - 12 XII 2013
Nabór "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 27 XI - 12 XII 2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "JURAJSKA KRAINA"
działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 27-11-2013 r. - 12-12-2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" www.jurajskakraina.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" www.jurajskakraina.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku na operacje w ramach działania
"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu: "
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
wynosi 324 088,50 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "Jurajska Kraina" dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 10 punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina", miejscowość Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Więcej informacji:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (12) 380 10 61.

dowiedz się więcej
02-11-2013 - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku ze śmiercią Tadeusza Mazowieckiego pierwszego premiera wolnej Polski zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 listopada 2013 r.
§ 2. W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.
§ 3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

dowiedz się więcej
30-10-2013 - Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych

Podczas uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada 2013 roku) w pobliżu cmentarzy parafialnych na terenie Gminy w miejscowościach Szklary, Jerzmanowice, Sąspów, Przeginia i Racławice z pewnością wystąpią utrudnienia w ruchu. Z uwagi na wzmożony ruch pieszych i samochodów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!
Aby usprawnić poruszanie się przy cmentarzach druhowie z jednostek OSP z terenu naszej Gminy będą pomagać policji w kierowaniu ruchem. W związku z tym zwracamy się o szczególną ostrożność oraz stosowanie się do komunikatów wydawanych przez strażaków, tak by dzień zadumy przeżywać w spokoju i skupieniu. Przez cały dzień, teren cmentarzy i okolic będzie patrolowany przez policję! 
Jak co roku przy Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach zostanie zorganizowany dodatkowy parking.

dowiedz się więcej
28-10-2013 - Święto Administracji Wojskowej
Święto Administracji Wojskowej

W dniu 22 października 2013 roku w Klubie Garnizonowym 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie odbyły się główne uroczystości z okazji Święta Administracji Wojskowej. Obchody w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Krakowie rozpoczęły się od uroczystej zbiórki w auli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.  Następnie przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w Kościele Garnizonowym skąd udali się na główne uroczystości zorganizowane przez WSzW w Krakowie, podczas których wystąpił szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk mgr Janusza Kurzyna, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW ppłk mgr inż. Zbigniew Pustułka, który przedstawił historię terenowej administracji wojskowej na terenie dzisiejszego Małopolski w latach 1918 – 2013. 

Po przedstawieniu historii Administracji Wojskowej na terenie województwa małopolskiego wręczono odznaczenia państwowe i medale resortowe, podziękowania za współpracę na rzecz obronności Państwa. Rozkazem Nr Z-201, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik otrzymał Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie.

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej zostało ustanowione na dzień 27 października przez Ministra Obrony Narodowej i w tym roku obchodzono je po raz pierwszy. 

dowiedz się więcej
25-10-2013 - Jubileusz "Złotych Godów"
Jubileusz "Złotych Godów"

"Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania." (Robert Poulet) - złote gody jerzmanowsko-przegińskich par małżeńskich - 50 wspólnie spędzonych lat to rzecz bezcenna, a co najmniej tyle przeżyli wspólnie tegoroczni Jubilaci, którzy z rąk Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika otrzymali medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy okolicznościowe, kwiat i upominki. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50. lecia pożycia małżeńskiego odbyło się 23 października 2013 roku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Jerzmanowicach odprawioną przez ks. Kazimierza Szczęsnego z Jerzmanowic i ks. Jacka Miodka z Racławic w intencji Jubilatów i ich rodzin. Po Mszy Św. nastąpiła część oficjalna w restauracji Chochołowy Dwór.

Serdeczne życzenia i gratulacje Jubilatom złożyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Piwowarczyk. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik podkreślił, (...) że poprzez zawarcie związku małżeńskiego Jubilaci związali się ze sobą na dobre i na złe. Mówi się, że losy poszczególnych ludzi są odbiciem losów swojej ojczyzny. Jeżeli sięgnąć pamięcią wstecz - do owych ostatnich 50 lat to można być pewnym, że życie nie szczędziło Państwu gorzkich, a może i tragicznych doświadczeń. (...) Myślę, że Państwo macie niezwykłą satysfakcję, przyjemność spojrzeć wstecz i powiedzieć, że decyzja o złożeniu przysięgi przed ołtarzem, którą podjęliście ponad 50 lat temu okazała się decyzją trafną i słuszną. (...) Ojczyzna i rodzina są ze sobą nierozerwalnie powiązane naturalnymi więzami. Państwo otrzymaliście największy prezent od życia - to, że dane Wam jest być razem już ponad 50 lat, a przede wszystkim stanowić fundament Naszego narodu (...). Do życzeń przyłączył się również ks. Kazimierz Szczęsny z Jerzmanowic, życząc jubilatom przede wszystkim zdrowia, którego nie powinno zabraknąć Jubilatom.

Po oficjalnej części uroczystości, organizatorzy spotkania zaprosili Jubilatów na obiad. Był toast, symboliczna lampka szampana i pyszny tort. Uroczystość została zakończona wspólnym śpiewem. Przez cały czas trwania uroczystości Jubilatom umilał czas Zespół "Sokoły".

dowiedz się więcej
1
. . .
230 231 232
. . .
240
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie