Aktualności

10-06-2014 - Jurajski Mundial 2014
Jurajski Mundial 2014

28 maja 2014 roku na boisku sportowym w Jerzmanowicach odbyły się rozgrywki I rundy - Grupa A - "JURAJSKI MUNDIAL 2014" czyli turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (rocznik 2003 i młodsi). Organizatorem mundialu jest Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" wraz z gminami członkowskimi: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. 

Zainteresowanie młodych futbolistów z Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaskoczyło wszystkich. Do rozgrywek zgłosiło się 5 zespołów tzn. o 1 więcej od zakładanej liczby. Ostatecznie Organizatorzy umożliwili wszystkim chętnym udział w "Jurajskim Mundialu 2014". Grupa A rozegrała swoje spotkania w Jerzmanowicach w systemie każdy z każdym - dwa razy po 10 minut. W rozgrywkach wystąpiły zespoły:

  • "Brazylia" - Sąspów
  • "Chorwacja" - Jerzmanowice
  • "Meksyk" - Czubrowice
  • "Kamerun" - Racławice
  • Przeginia

Po rozegraniu wszystkich spotkań kompletem punktów mogła pochwalić się drużyna "Kamerunu" - Racławice, która z I pozycji (bez starty bramki) awansowała do II rundy. Z awansu również cieszą się zawodnicy "Chorwacji" - Jerzmanowice, którzy wywalczyli 7 punktów i dzięki lepszej różnicy bramek przeskoczyli w tabeli Przeginię. 

Pełna tabela wyników

1.

"Kamerun" - Racławice

12

9-0

awans (II Runda w Iwanowicach)

2.

"Chorwacja" - Jerzmanowice

7

19-4

awans (II Runda w Skale)

3.

Przeginia

7

11-4

 

4.

"Brazylia" - Sąspów

3

3-16

 

5.

"Meksyk" - Czubrowice

0

1-19

 

Brazylia - Chorwacja 1-6, Meksyk - Kamerun 0-2, Brazylia - Kamerun 0-4, Meksyk - Chorwacja 0-11, Meksyk - Brazylia 1-2, Chorwacja - Kamerun 0-1, Przeginia - Meksyk 4-0, Kamerun - Przeginia 2-0, Przeginia - Brazylia 5-0, Chorwacja - Przeginia 2-2.

Rozgrywki w Grupie A zorganizowała Gmina Jerzmanowice-Przeginia, przeprowadził GSZS w Przegini przy udziale nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach: Adrian Panasiuk, Wojciech Świerad i Tomasz Kiszka.

Zakończyły się również rozgrywki II rundy "Jurajskiego Mundialu 2014". Ostatni etap - półfinały, mecz o III miejsce i FINAŁ zaplanowano na 11 czerwca w Słomnikach (początek o 16.00). Do półfinału dotarły 4 zespoły: "Kamerun" - Racławice, "Australia" - Iwanowice, "Szwajcaria" - Skała I oraz "Niemcy" - Słomniki I. Spośród tej czwórki, dwie drużyny od początku Turnieju nie zaznały porażki, są to Kamerun oraz Szwajcaria. Czy ta dwójka rozstrzygnie zwycięstwo w "Jurajskim Mundialu 2014" pomiędzy sobą? O tym zadecydują trzy mecze, dwa półfinałowe i finał. Trzymamy kciuki za Naszych reprezentantów z Racławic!

dowiedz się więcej
05-06-2014 - Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie

ZARZĄDZENIE Nr O/70/2014
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 36a w zw. z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. - w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 Nr 60, poz. 373 ze zm.) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zarządza co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
b) na stronie BIP Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
c) na stronie BIP Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie
d) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jerzmanowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

dowiedz się więcej
04-06-2014 - Zaproszenie dla mieszkańców Przegini
Zaproszenie dla mieszkańców Przegini

MIESZKAŃCY/ WŁAŚCICIELE GRUNTÓW SOŁECTWA PRZEGINIA
Z A P R O S Z E N I E

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Radni i Rada Sołecka miejscowości Przeginia zapraszają na spotkanie w dniu:

16 czerwca 2014 roku o godz. 18:00 w budynku szkoły w Przegini

Tematem spotkania będzie scalanie gruntów jako narzędzie przebudowy i rozwoju obszarów wiejskich ze wskazaniem korzyści wynikających z jego procesu.

dowiedz się więcej
29-05-2014 - Jurajski Piknik Rodzinny w Sąspowie 2014
Jurajski Piknik Rodzinny w Sąspowie 2014

Serdecznie zapraszamy do Sąspowa 1 czerwca 2014 roku. Rozpoczęcie o godzinie 15:00. W programie m.in. konkursy rodzinne, występy artystyczne, koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie zabawa taneczna z towarzyszeniem zespołu "DANCE TOP".

dowiedz się więcej
29-05-2014 - Wyjazd studyjny do Ilkowic - scalanie gruntów
Wyjazd studyjny do Ilkowic - scalanie gruntów

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia organizują wyjazd studyjny 13 czerwca br. około godziny 9:00 (kolejno z Racławic, Czubrowic i spod Urzędu Gminy) do miejscowości Ilkowice powiat Tarnów w celu obejrzenia efektów scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym zakończonym w ubiegłym roku, które zostało w całości sfinansowane ze środków europejskich.

Chętnych na wyjazd prosimy o zgłaszanie się do Sołtysów sołectw Czubrowice i Racławice oraz do Urzędu Gminy pok. 124 w terminie do 5 czerwca 2014 r. Zainteresowanych wyjazdem prosi się o podawanie numerów kontaktowych.

dowiedz się więcej
20-05-2014 - Podsumowanie Zawodów Sportowo - Pożarniczych 2014
Podsumowanie Zawodów Sportowo - Pożarniczych 2014

11 maja 2014 roku o godz. 11:00 na boisku sportowym w Łazach odbyły się eliminacje gminne w Zawodach Sportowo - Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Zawody rozpoczęły się od zaprezentowania wszystkich drużyn, które wprowadził na płytę boiska sportowego w Łazach Komendant Gminny Jerzy Adamczyk. Meldunek o gotowości rozpoczęcia zawodów przyjął Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Adam Piaśnik. W zawodach wzięły udział wszystkie OSP z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Prezes ZG ZOSP RP nie ukrywał zadowolenia z tego faktu. Życzył wszystkim jak najlepszych wyników i przede wszystkim rywalizacji w duchu fair play. Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, oceny stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Najlepsza drużyna będzie reprezentować Gminę Jerzmanowice-Przeginia podczas eliminacji powiatowych które odbędą się w czerwcu w Węgrzcach (Gmina Zielonki). Oprawę muzyczną podczas trwania zawodów zapewniła Orkiestra Dęta z Przegini pod batutą Lecha Wnuka.

Drużyny ośmioosobowe wzięły udział w dwóch konkurencjach: sztafeta 7x50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Zespół sędziowski wyznaczony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadził z drużynami odprawę podczas której rozwiano wszelkie wątpliwości co do poprawności wykonywania poszczególnych zadań. Przebieg zawodów, ich prawidłowość opisana jest w Regulaminie Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonym w 2011 roku przez Komendanta Głównego PSP oraz Prezesa Związku OSP RP. Zawody gminne zostały przeprowadzone ściśle według powyższego regulaminu.

Drużyny wystartowały w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami startowymi. Oceniany był przede wszystkim czas ale również precyzja wykonania zadania przez startujących, bowiem za realizację zadania niezgodnie z regulaminem doliczane były punkty karne przeliczane na dodatkowe sekundy.

dowiedz się więcej
20-05-2014 - Podsumowanie obchodów 3 Maja w Gminie
Podsumowanie obchodów 3 Maja w Gminie

W tym roku świętowaliśmy 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Tradycyjnie, z tej okazji orkiestry dęte działające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia odegrały świąteczny, trzeciomajowy repertuar.

Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic pod dyrekcją Mariusza Mazura zagrała podczas uroczystego przemarszu przez Racławice i Czubrowice. W pochodzie wzięli udział strażacy, górnicy, Koła Gospodyń Wiejskich, radni, wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik, sołtysi oraz mieszkańcy Racławic i Czubrowic. Muzycy wykonali hymn, Rotę, Boże, Coś Polskę oraz Mazurek 3 maja. W czasie parady nie zabrakło też oczywiście dźwięcznych marszów granych przez orkiestrę. Po uroczystościach w swoich miejscowościach, instrumentaliści wraz z dyrygentem i tamburmajorem Mariuszem Mazurem udali się do Olkusza na Festiwal Orkiestr Dętych, gdzie orkiestra zdobyła swój pierwszy puchar i dyplom.

Orkiestra Dęta z Przegini pod batutą Lecha Wnuka zaprezentowała się podczas przemarszu przez Przeginię oraz podczas koncertu przed nową remizą OSP. W programie znalazły się marsze oraz utwory o tematyce patriotycznej.

Orkiestra Dęta z Jerzmanowic pod dyrekcją Zygmunta Gruzy zagrała podczas parady, której trasa przebiegała z placu przy remizie OSP do kościoła, podczas mszy świętej oraz na placu przed siedzibą druhów. Podczas przemarszu i koncertu można było usłyszeć m.in. Marsz Strzelców, Marsz Pierwszej Brygady, Boże, Coś Polskę, Rotę. W pochodzie wzięły udział jednostki OSP Jerzmanowice, OSP Gotkowice oraz mieszkańcy.

Orkiestra Dęta z Sąspowa pod kierunkiem Franciszka Pastuszaka zagrała 4 maja. Pochód, którego celem było uczczenie 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz św. Floriana - patrona strażaków, przemaszerował przez wieś do miejscowego kościoła pw. św. Katarzyny. Na przykościelnym placu orkiestra zagrała koncert, a następnie ubogaciła muzyczną oprawę mszy świętej. Po nabożeństwie jego uczestnicy przemaszerowali na plac przy remizie OSP, gdzie orkiestra zagrała raz jeszcze. W uroczystościach wzięli udział wójt Adam Piaśnik, ks. Mariusz Górszczyk - proboszcz parafii Sąspów, druhowie z OSP Sąspów i OSP Łazy.

Zgodnie z zapoczątkowaną przez wójta Adama Piaśnika tradycją młodzież szkolna z naszej gminy wzięła udział w krakowskich obchodach Święta 3-go Maja, gdzie delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem grunwaldzkim. W ramach akcji Gmina biało-czerwona młodzież uszyła wraz z nauczycielami i rodzicami flagi narodowe z dostarczonego przez gminę materiału, którymi udekorowała swoje domy. 

dowiedz się więcej
1
. . .
182 183 184
. . .
203
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec