Aktualności

24-04-2014 - Młodzi aktywni, czyli co zrobić żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?
Młodzi aktywni, czyli co zrobić żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

Dnia 28 marca 2014 roku o godzinie 12.00 w Zespole Szkół w Przegini odbyła debata poświęca zaangażowaniu młodych ludzi w życie szkoły i gminy. Pomysł na zorganizowanie spotkania związany był z tym, że po raz kolejny w nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie mającym wyłonić posłów do XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Pierwszym etapem projektu było wykonanie zadania praktycznego polegającego na przeprowadzeniu w szkole debaty. Tego trudnego zadania podjęły się dwie uczennice klasy 2 a – Aleksandra Babiuch i Izabela Stachowicz. By przygotować spotkanie uzyskały zgodę dyrektora, ustaliły temat dyskusji, wykonały plakaty, przygotowały i przeprowadziły ankietę, zebrały informacje o aktywności młodych ludzi w szkole i poza nią (z zebranych materiałów przygotowały prezentację), wreszcie zaprosiły gości i ekspertów. Wśród nich znaleźli się: Wójt naszej gminy Adam Piaśnik, radni Jan Hrabia, Barbara Mosurek, Robert Bąbka (reprezentował również Radę Rodziców), Roman Solecki (absolwent szkoły i pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dyrektor Robert Luty, wicedyrektor Małgorzata Bigaj, doradca zawodowy Monika Jaczyńska, Mariola Duraj i Maria Sygulska (opiekunowie samorządów szkolnych) Paulina Król (nauczyciel), Jerzy Stachowicz (rodzic) oraz przedstawiciele samorządów i uczniowie szkoły.

Po przedstawieniu wyników ankiet doszło do burzliwej debaty, w której licznie przybyli goście wypracowali wspólne wnioski, wśród których znalazły się takie jak rozwijanie procesów komunikacji i umiejętności autoprezentacji wśród uczniów, organizowanie prawyborów, szukanie autorytetów, działanie Młodzieżowej Rady Gminy, stowarzyszeń i portali społecznościowych, spotkania z radnymi w szkołach, debat, wycieczki do urzędu gminy, zwiększenie działań i zreformowanie samorządów szkolnych.

Wszystkie płynące z debaty wnioski mogące stać się w przyszłości podstawą do wprowadzania zmian i zwiększenia udziału młodzieży w życiu społecznym.  

dowiedz się więcej
15-04-2014 - Małopolskie Dni Książki "Książka i Róża"
Małopolskie Dni Książki "Książka i Róża"

Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”
23-24 kwietnia 2014 roku

Wydarzenia organizowane
w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach
oraz filiach w Przegini, Racławicach i Sąspowie
w ramach XIII Małopolskich Dni Książki "Książka i Róża"

- "Moja–Twoja" - zachęcamy do wymiany książek wśród użytkowników biblioteki
- "Książka moim przyjacielem" – organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej (termin składania prac do 18 kwietnia 2014 r. w siedzibach Bibliotek, więcej informacji na stronie Biblioteki: www.bibliotekajerzmanowice.pl))

W dniach 23-24 kwietnia w Bibliotekach:

  • wykonywane będą i rozdawane czytelnikom papierowe róże oraz zakładki, nawiązujące do akcji,
  • szczególnie polecane będą książki z serii "Pod Różą",
  • wszystkich zainteresowanych zachęcamy do publikacji na funpage’u Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach zdjęć odwołujących się do hasła akcji "Książka i Róża".
dowiedz się więcej
09-04-2014 - Katastrofa Smoleńska
Katastrofa Smoleńska

W sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego letniego katastrofie uległ polski samolot rządowy w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił Powietrznych RP. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie.

dowiedz się więcej
08-04-2014 - "Bierzemy sprawy w swoje ręce…"
"Bierzemy sprawy w swoje ręce…"

"Bierzemy sprawy w swoje ręce…". Pod takim tytułem gimnazjaliści z Jerzmanowic wspólnie z przedstawicielami lokalnej władzy, organizacji pozarządowych, młodzieżowymi społecznikami oraz uczniami z sąsiednich szkół szukali odpowiedzi na pytanie: "Nie tylko wybory-jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?".

W czasie ożywionej wymiany zdań, a przede wszystkim w pracy grupowej wypracowane zostały propozycje rozwiązań służące poprawie sytuacji w zakresie zaangażowania młodzieży w rozwiązywanie lokalnych, nie tylko szkolnych problemów. Wójt Gminy zaproponował uczniom cykliczne spotkania tematyczne, najbliższe zostało ustalone już na kwiecień i będzie dotyczyło Samorządów Uczniowskich oraz infrastruktury sportowej. W grupach wypracowane zostały pomysły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, najwięcej zwolenników zyskały następujące propozycje: powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, utworzenie Szkolnego Klubu Dyskusyjnego oraz wysłuchanie obywatelskie młodzieży w sprawach dla niej najistotniejszych. Wszyscy byli zgodni, że młodzi ludzie powinni być wspierani przez dorosłych a młodzi liderzy promowani w środowisku lokalnym. jeśli przynajmniej część pomysłów wejdzie w życie zmieni się obraz naszego środowiska i wzmocnią się więzi wspólnotowe. Więcej informacji na stronie: www.sdim.ceo.org.pl

dowiedz się więcej
1
. . .
182 183 184
. . .
199
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec