Aktualności

04-06-2014 - Zaproszenie dla mieszkańców Przegini
Zaproszenie dla mieszkańców Przegini

MIESZKAŃCY/ WŁAŚCICIELE GRUNTÓW SOŁECTWA PRZEGINIA
Z A P R O S Z E N I E

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Radni i Rada Sołecka miejscowości Przeginia zapraszają na spotkanie w dniu:

16 czerwca 2014 roku o godz. 18:00 w budynku szkoły w Przegini

Tematem spotkania będzie scalanie gruntów jako narzędzie przebudowy i rozwoju obszarów wiejskich ze wskazaniem korzyści wynikających z jego procesu.

dowiedz się więcej
29-05-2014 - Jurajski Piknik Rodzinny w Sąspowie 2014
Jurajski Piknik Rodzinny w Sąspowie 2014

Serdecznie zapraszamy do Sąspowa 1 czerwca 2014 roku. Rozpoczęcie o godzinie 15:00. W programie m.in. konkursy rodzinne, występy artystyczne, koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie zabawa taneczna z towarzyszeniem zespołu "DANCE TOP".

dowiedz się więcej
29-05-2014 - Wyjazd studyjny do Ilkowic - scalanie gruntów
Wyjazd studyjny do Ilkowic - scalanie gruntów

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia organizują wyjazd studyjny 13 czerwca br. około godziny 9:00 (kolejno z Racławic, Czubrowic i spod Urzędu Gminy) do miejscowości Ilkowice powiat Tarnów w celu obejrzenia efektów scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym zakończonym w ubiegłym roku, które zostało w całości sfinansowane ze środków europejskich.

Chętnych na wyjazd prosimy o zgłaszanie się do Sołtysów sołectw Czubrowice i Racławice oraz do Urzędu Gminy pok. 124 w terminie do 5 czerwca 2014 r. Zainteresowanych wyjazdem prosi się o podawanie numerów kontaktowych.

dowiedz się więcej
20-05-2014 - Podsumowanie Zawodów Sportowo - Pożarniczych 2014
Podsumowanie Zawodów Sportowo - Pożarniczych 2014

11 maja 2014 roku o godz. 11:00 na boisku sportowym w Łazach odbyły się eliminacje gminne w Zawodach Sportowo - Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Zawody rozpoczęły się od zaprezentowania wszystkich drużyn, które wprowadził na płytę boiska sportowego w Łazach Komendant Gminny Jerzy Adamczyk. Meldunek o gotowości rozpoczęcia zawodów przyjął Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Adam Piaśnik. W zawodach wzięły udział wszystkie OSP z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Prezes ZG ZOSP RP nie ukrywał zadowolenia z tego faktu. Życzył wszystkim jak najlepszych wyników i przede wszystkim rywalizacji w duchu fair play. Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, oceny stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Najlepsza drużyna będzie reprezentować Gminę Jerzmanowice-Przeginia podczas eliminacji powiatowych które odbędą się w czerwcu w Węgrzcach (Gmina Zielonki). Oprawę muzyczną podczas trwania zawodów zapewniła Orkiestra Dęta z Przegini pod batutą Lecha Wnuka.

Drużyny ośmioosobowe wzięły udział w dwóch konkurencjach: sztafeta 7x50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Zespół sędziowski wyznaczony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadził z drużynami odprawę podczas której rozwiano wszelkie wątpliwości co do poprawności wykonywania poszczególnych zadań. Przebieg zawodów, ich prawidłowość opisana jest w Regulaminie Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonym w 2011 roku przez Komendanta Głównego PSP oraz Prezesa Związku OSP RP. Zawody gminne zostały przeprowadzone ściśle według powyższego regulaminu.

Drużyny wystartowały w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami startowymi. Oceniany był przede wszystkim czas ale również precyzja wykonania zadania przez startujących, bowiem za realizację zadania niezgodnie z regulaminem doliczane były punkty karne przeliczane na dodatkowe sekundy.

dowiedz się więcej
20-05-2014 - Podsumowanie obchodów 3 Maja w Gminie
Podsumowanie obchodów 3 Maja w Gminie

W tym roku świętowaliśmy 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Tradycyjnie, z tej okazji orkiestry dęte działające na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia odegrały świąteczny, trzeciomajowy repertuar.

Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic pod dyrekcją Mariusza Mazura zagrała podczas uroczystego przemarszu przez Racławice i Czubrowice. W pochodzie wzięli udział strażacy, górnicy, Koła Gospodyń Wiejskich, radni, wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik, sołtysi oraz mieszkańcy Racławic i Czubrowic. Muzycy wykonali hymn, Rotę, Boże, Coś Polskę oraz Mazurek 3 maja. W czasie parady nie zabrakło też oczywiście dźwięcznych marszów granych przez orkiestrę. Po uroczystościach w swoich miejscowościach, instrumentaliści wraz z dyrygentem i tamburmajorem Mariuszem Mazurem udali się do Olkusza na Festiwal Orkiestr Dętych, gdzie orkiestra zdobyła swój pierwszy puchar i dyplom.

Orkiestra Dęta z Przegini pod batutą Lecha Wnuka zaprezentowała się podczas przemarszu przez Przeginię oraz podczas koncertu przed nową remizą OSP. W programie znalazły się marsze oraz utwory o tematyce patriotycznej.

Orkiestra Dęta z Jerzmanowic pod dyrekcją Zygmunta Gruzy zagrała podczas parady, której trasa przebiegała z placu przy remizie OSP do kościoła, podczas mszy świętej oraz na placu przed siedzibą druhów. Podczas przemarszu i koncertu można było usłyszeć m.in. Marsz Strzelców, Marsz Pierwszej Brygady, Boże, Coś Polskę, Rotę. W pochodzie wzięły udział jednostki OSP Jerzmanowice, OSP Gotkowice oraz mieszkańcy.

Orkiestra Dęta z Sąspowa pod kierunkiem Franciszka Pastuszaka zagrała 4 maja. Pochód, którego celem było uczczenie 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz św. Floriana - patrona strażaków, przemaszerował przez wieś do miejscowego kościoła pw. św. Katarzyny. Na przykościelnym placu orkiestra zagrała koncert, a następnie ubogaciła muzyczną oprawę mszy świętej. Po nabożeństwie jego uczestnicy przemaszerowali na plac przy remizie OSP, gdzie orkiestra zagrała raz jeszcze. W uroczystościach wzięli udział wójt Adam Piaśnik, ks. Mariusz Górszczyk - proboszcz parafii Sąspów, druhowie z OSP Sąspów i OSP Łazy.

Zgodnie z zapoczątkowaną przez wójta Adama Piaśnika tradycją młodzież szkolna z naszej gminy wzięła udział w krakowskich obchodach Święta 3-go Maja, gdzie delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem grunwaldzkim. W ramach akcji Gmina biało-czerwona młodzież uszyła wraz z nauczycielami i rodzicami flagi narodowe z dostarczonego przez gminę materiału, którymi udekorowała swoje domy. 

dowiedz się więcej
20-05-2014 - Podsumowanie Otwarcia Wiosny w Przegini
Podsumowanie Otwarcia Wiosny w Przegini

Tegoroczna pogoda nie była łaskawa dla tych, którzy chcieli uczestniczyć 3 maja w Otwarciu Wiosny w Przegini. Występujące zespoły robiły co mogły, by rozgrzać publiczność. Swoje umiejętności i różnorodny repertuar zaprezentowały orkiestra dęta pod batutą Lecha Wnuka, Grupa Śpiewacza „Przeginianki”, big band „Wnuki” pod kierunkiem Lecha Wnuka, młodzież z Zespołu Szkół w Przegini przy akompaniamencie Lucyny Izdebskiej oraz zespół „Sokoły” pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka. W programie znalazły się zarówno utwory rozrywkowe, jak i patriotyczne. Te ostatnie nawiązywały głównie do obchodów 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Piknik zakończyła zabawa taneczna z towarzyszeniem zespołu „Angel”. Wydarzenie zorganizowane przez mieszkańców wsi Przegina na czele z sołtysem, Rada Sołecką i radnymi wsi wsparł finansowo wójt Adam Piaśnik. Oprócz Niego, wśród dostojnych gości był m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk.

 
dowiedz się więcej
19-05-2014 - Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku - etap II
Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku - etap II

Zarządzenie Nr O/58/2014
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 19.05.2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku – etap II.

Na podstawie na podstawie § 6 uchwały Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XLIV/235/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2014” zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku, którego zasady i tryb określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie powierza się do wykonania Sekretarzowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

dowiedz się więcej
1
. . .
182 183 184
. . .
202
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec