Aktualności

15-06-2014 - Ogólnopolski sukces gimnazjalistek
Ogólnopolski sukces gimnazjalistek

Izabela Stachowicz i Aleksandra Babiuch z Gimnazjum w Przegini oraz Joanna Polak i Magdalena Sarota z Gimnazjum w Jerzmanowicach wezmą udział w obradach XX Sejmu Dzieci i Młodzieży. To nagroda za wspaniale zorganizowane działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej młodzieży. Praca zespołu z Przegini została oceniona jako najlepsza w Małopolsce i 3. w Polsce. Zaraz za koleżankami z Przegini uplasowały się dziewczęta z Jerzmanowic.

Na platformie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży zarejestrowało się 654 zespołów. Każdy z nich miał za zadanie przygotować i przeprowadzić debatę na temat przyczyn niskiej aktywności młodzieży w życiu społecznym i w oparciu o jej ustalenia zaproponować możliwe działania. Oceniano też różne inne formy aktywności zmierzające do zainteresowania młodzieży uczestniczeniem w życiu lokalnej społeczności oraz działania na rzecz wysokiej frekwencji w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W całej Polsce odbyło się 477 debat na temat. Młodzież organizowała je w szkołach, w urzędach gminy i miasta oraz w domach kultury. W sumie wzięło w nich udział tysiące osób, oprócz uczniów także nauczyciele, urzędnicy, rodzice, specjaliści w różnych dziedzinach oraz działacze społeczni.

- Dziękujemy wszystkich uczestnikom i uczestniczkom za podjęty wysiłek, organizację wielu ciekawych i ważnych debat. Wasze debaty na pewno były ważnym wkładem w rozwój aktywności społecznej i wyborczej w Waszych społecznościach. Wszystkim Wam gratulujemy i życzymy powodzenia w wprowadzaniu w życie wypracowanych w trakcie debat zmian – napisano na stronie www.sdim.ceo.org.pl w podsumowaniu akcji.

230 najlepszych zespołów, czyli 460 osób, weźmie udział w XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca w Warszawie. Dzień wcześniej młodzi parlamentarzyści wezmą udział w specjalnych warsztatach. Natomiast 10 i 11 maja odbyły się obrady komisji problemowej, w której uczestniczyły po dwa najlepsze zespoły z każdego województwa, w tym i dziewczęta z naszej gminy. Efektem pracy komisji są projekt uchwał dotyczących aktywności młodzieży, zaangażowania w wybory oraz funkcjonowania Unii Europejskiej.

dowiedz się więcej
10-06-2014 - Jurajski Mundial 2014
Jurajski Mundial 2014

28 maja 2014 roku na boisku sportowym w Jerzmanowicach odbyły się rozgrywki I rundy - Grupa A - "JURAJSKI MUNDIAL 2014" czyli turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (rocznik 2003 i młodsi). Organizatorem mundialu jest Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" wraz z gminami członkowskimi: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. 

Zainteresowanie młodych futbolistów z Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaskoczyło wszystkich. Do rozgrywek zgłosiło się 5 zespołów tzn. o 1 więcej od zakładanej liczby. Ostatecznie Organizatorzy umożliwili wszystkim chętnym udział w "Jurajskim Mundialu 2014". Grupa A rozegrała swoje spotkania w Jerzmanowicach w systemie każdy z każdym - dwa razy po 10 minut. W rozgrywkach wystąpiły zespoły:

  • "Brazylia" - Sąspów
  • "Chorwacja" - Jerzmanowice
  • "Meksyk" - Czubrowice
  • "Kamerun" - Racławice
  • Przeginia

Po rozegraniu wszystkich spotkań kompletem punktów mogła pochwalić się drużyna "Kamerunu" - Racławice, która z I pozycji (bez starty bramki) awansowała do II rundy. Z awansu również cieszą się zawodnicy "Chorwacji" - Jerzmanowice, którzy wywalczyli 7 punktów i dzięki lepszej różnicy bramek przeskoczyli w tabeli Przeginię. 

Pełna tabela wyników

1.

"Kamerun" - Racławice

12

9-0

awans (II Runda w Iwanowicach)

2.

"Chorwacja" - Jerzmanowice

7

19-4

awans (II Runda w Skale)

3.

Przeginia

7

11-4

 

4.

"Brazylia" - Sąspów

3

3-16

 

5.

"Meksyk" - Czubrowice

0

1-19

 

Brazylia - Chorwacja 1-6, Meksyk - Kamerun 0-2, Brazylia - Kamerun 0-4, Meksyk - Chorwacja 0-11, Meksyk - Brazylia 1-2, Chorwacja - Kamerun 0-1, Przeginia - Meksyk 4-0, Kamerun - Przeginia 2-0, Przeginia - Brazylia 5-0, Chorwacja - Przeginia 2-2.

Rozgrywki w Grupie A zorganizowała Gmina Jerzmanowice-Przeginia, przeprowadził GSZS w Przegini przy udziale nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach: Adrian Panasiuk, Wojciech Świerad i Tomasz Kiszka.

Zakończyły się również rozgrywki II rundy "Jurajskiego Mundialu 2014". Ostatni etap - półfinały, mecz o III miejsce i FINAŁ zaplanowano na 11 czerwca w Słomnikach (początek o 16.00). Do półfinału dotarły 4 zespoły: "Kamerun" - Racławice, "Australia" - Iwanowice, "Szwajcaria" - Skała I oraz "Niemcy" - Słomniki I. Spośród tej czwórki, dwie drużyny od początku Turnieju nie zaznały porażki, są to Kamerun oraz Szwajcaria. Czy ta dwójka rozstrzygnie zwycięstwo w "Jurajskim Mundialu 2014" pomiędzy sobą? O tym zadecydują trzy mecze, dwa półfinałowe i finał. Trzymamy kciuki za Naszych reprezentantów z Racławic!

dowiedz się więcej
05-06-2014 - Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie

ZARZĄDZENIE Nr O/70/2014
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 36a w zw. z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. - o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 8 kwietnia 2010 r. - w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2010 Nr 60, poz. 373 ze zm.) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zarządza co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
b) na stronie BIP Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
c) na stronie BIP Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie
d) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jerzmanowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

dowiedz się więcej
04-06-2014 - Zaproszenie dla mieszkańców Przegini
Zaproszenie dla mieszkańców Przegini

MIESZKAŃCY/ WŁAŚCICIELE GRUNTÓW SOŁECTWA PRZEGINIA
Z A P R O S Z E N I E

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Radni i Rada Sołecka miejscowości Przeginia zapraszają na spotkanie w dniu:

16 czerwca 2014 roku o godz. 18:00 w budynku szkoły w Przegini

Tematem spotkania będzie scalanie gruntów jako narzędzie przebudowy i rozwoju obszarów wiejskich ze wskazaniem korzyści wynikających z jego procesu.

dowiedz się więcej
29-05-2014 - Jurajski Piknik Rodzinny w Sąspowie 2014
Jurajski Piknik Rodzinny w Sąspowie 2014

Serdecznie zapraszamy do Sąspowa 1 czerwca 2014 roku. Rozpoczęcie o godzinie 15:00. W programie m.in. konkursy rodzinne, występy artystyczne, koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie zabawa taneczna z towarzyszeniem zespołu "DANCE TOP".

dowiedz się więcej
29-05-2014 - Wyjazd studyjny do Ilkowic - scalanie gruntów
Wyjazd studyjny do Ilkowic - scalanie gruntów

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia organizują wyjazd studyjny 13 czerwca br. około godziny 9:00 (kolejno z Racławic, Czubrowic i spod Urzędu Gminy) do miejscowości Ilkowice powiat Tarnów w celu obejrzenia efektów scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym zakończonym w ubiegłym roku, które zostało w całości sfinansowane ze środków europejskich.

Chętnych na wyjazd prosimy o zgłaszanie się do Sołtysów sołectw Czubrowice i Racławice oraz do Urzędu Gminy pok. 124 w terminie do 5 czerwca 2014 r. Zainteresowanych wyjazdem prosi się o podawanie numerów kontaktowych.

dowiedz się więcej
1
. . .
181 182 183
. . .
202
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec