Aktualności

10-06-2013 - Spis inwentaryzacyjny
Spis inwentaryzacyjny

Zarządzenie nr O/71/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie umieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz w BIP karty i spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości

dowiedz się więcej
07-06-2013 - Przedszkole w Sąspowie
Przedszkole w Sąspowie

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. zostało utworzone przedszkole samorządowe w Sąspowie.
Przedszkole rozpoczyna swoją działalność od dnia 1 sierpnia 2013 r. i w związku z tym, zainteresowanych rodziców proszę o zgłaszanie chętnych dzieci w sekretariacie szkoły w Sąspowie. 

dowiedz się więcej
03-06-2013 - Konkurs na Dyrektorów Szkół
Konkurs na Dyrektorów Szkół

Zarządzenie nr O/64/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 3 czerwca 2013 r.

konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czubrowicach, konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Przegini 

dowiedz się więcej
03-06-2013 - Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach ogłasza nabór w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013

na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2013 r.
Okres zatrudnienia: 01.07.2013 do 31.12.2013 r.
więcej informacji tutaj

dowiedz się więcej
03-06-2013 - Podsumowanie pokazu ćwiczeń strażaków z OSP
Podsumowanie pokazu ćwiczeń strażaków z OSP

Z okazji 1 czerwca (Dnia Dziecka) został zorganizowany pokaz ćwiczeń strażaków - ratowników z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Dzieci oraz młodzież szkolna mogła obserwować zmagania druhów - ochotników podczas trzech założeń z jakimi na co dzień mogą spotkać się podczas prowadzenia akcji.

Ćwiczenia poprowadził st. kpt. Zbigniew Głąb - Zastępca Dowódcy JRG 5 w Krakowie. Ćwiczeniom przyglądali się także: Prezes ZG OSP RP - Adam Piaśnik, Komendant Gminy OSP z terenu Gminy - Jerzy Adamczyk. Po zrealizowaniu założeń, nastąpiło omówienie wykonanych ćwiczeń. Dzieci oraz młodzież szkolną wraz z opiekunami zaproszono na poczęstunek (grillowana kiełbaska), a następnie do zapoznania się ze sprzętem, który został wykorzystany podczas ćwiczeń.

dowiedz się więcej
28-05-2013 - Podsumowanie Jurajskiego Pikniku w Sąspowie
Podsumowanie Jurajskiego Pikniku w Sąspowie

„Jurajski Piknik Rodzinny” w Sąspowie rozpoczął się „Dniem Sportu” przy Szkole Podstawowej. Dzieci mogły wziąć udział w następujących konkurencjach sportowych: tenis stołowy, rzut piłką do kosza, rzut woreczkiem do celu, tor przeszkód, rzut piłeczką do piramidy, rzut lotką do tarczy, rzut ringiem, wyścig w workach, slalom z piłką na czas, rzut piłeczką do celu (pajacyk), wyścig zaprzęgów. Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki, które ufundował Jan Krzystanek – sołtys miejscowości Sąspów.

Tuż przed godziną 17. rozpoczęła się oficjalna część imprezy. Licznie przybyłych Gości przywitał Wójt Gminy Adam Piaśnik. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in. Starosta Powiatu Krakowskiego - Józef Krzyworzeka, Sekretarz Powiatu Krakowskiego - Mirosław Golanko, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego – Tadeusz Nabagło, Ksiądz Dziekan Leszek Kołczyk, Ksiądz Mariusz Górszczyk, Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach – Maciej Woszczyna, Radni Gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz Sołtysi. 

dowiedz się więcej
28-05-2013 - Ćwiczenia PSP i OSP w Racławicach
Ćwiczenia PSP i OSP w Racławicach

W miejscowości Racławice, 27 maja 2013 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe jednostek PSP (JRG 5). Do ćwiczeń zostały również zaproszone OSP Racławice (gospodarze) oraz OSP Jerzmanowice i Przeginia. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zabytkowym drewnianym kościele parafialnym w Racławicach. Nasi druhowie - ochotnicy godnie reprezentowali Gminę i razem z kolegami z JRG 5 w Krakowie wykonali założenia przeprowadzonych ćwiczeń. Kierownikiem ćwiczeń był mł. bryg. Jacek Kukuła - Dowódca JRG 5 w Krakowie.

dowiedz się więcej
1
. . .
172 173 174
. . .
176
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec