Aktualności

16-12-2013 - Zarządzenie Nr O/202/2013
Zarządzenie Nr O/202/2013

Zarządzenie Nr O/202/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 16.12.2013 r.

w sprawie (IR.6825.2.2013.RR, IR.6825.1.7.2013.RR): umieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz w BIP - kart i spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości.

 

dowiedz się więcej
09-12-2013 - Program "Na własne konto"
Program "Na własne konto"

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Z terenu Gminy w programie weźmie udział Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Krakowskiej z Jerzmanowic,
w którym w okresie ferii zimowych 2014 przeprowadzone zostaną zajecia z programu. 

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu "Na Własne Konto" jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program "Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.  

więcej szczegółów na stronie projektu: http://www.nawlasnekonto.pl/

dowiedz się więcej
26-11-2013 - Podsumowanie Wieczoru Niepodległości
Podsumowanie Wieczoru Niepodległości

11 listopada to symboliczna data dla nas Polaków, święto odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej, święto obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1939 roku. Po wojnie - Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny Grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.

Nie mniej ważne obchody tego święta odbywają się na teranie naszej Gminy Jerzmanowice-Przeginia, które wspólnie przeżywaliśmy już po raz piaty. W tym roku obchody tej uroczystości były połączone z 330. rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej i odbywały się w ramach programu FESTIWAL KULTURY PAMIĘCI. Uroczystość była realizowana w dwóch etapach.

dowiedz się więcej
25-11-2013 - Akcja ZIMA 2013/2014
Akcja ZIMA 2013/2014

DROGI GMINNE

Zarządca: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B,

dla miejscowości: Czubrowice, Gotkowice, Przeginia, Racławice
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg należy kierować do:
ARTBRUK Artur Żak z siedzibą 32-049 Przeginia 395C
tel. całodobowy 606 919 672

dla miejscowości: Jerzmanowice, Łazy, Sąspów, Szklary
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg należy kierować do:
AWAN-BUD Jan Krzystanek z siedzibą 32-048 Sąspów 162
tel. całodobowy 606 871 637

Telefon interwencyjny w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
w godzinach pracy Urzędu pn. 9-17:00, wt.-pt. 8-16:00
tel. 12 389 52 47 w. 123

dowiedz się więcej
20-11-2013 - Porozumienie
Porozumienie

W dniu 20 listopada 2013 r. zostało podpisane pomiędzy Gminą Jerzmanowice-Przeginia a spółką Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. porozumienie dotyczące możliwości korzystania przez spółkę z należącej do Gminy Jerzmanowice-Przeginia oczyszczalni ścieków w Żarach. Porozumienie zostało zawarte na 40 lat, a za możliwość korzystania z infrastruktury oczyszczalni ścieków w Żarach spółka Wodociągi i Kanalizacja zapłaciła 1 200 tys. zł. Środki te zabezpieczyła w budżecie Gmina Krzeszowice i przekazała spółce w formie wkładu gotówkowego na podwyższenie kapitału.

Negocjacje dotyczące warunków porozumienia pomiędzy Gminą Jerzmanowice –Przeginia a spółką Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Wcześniej od 2003 roku rozmowy na temat zasad i warunków udostępniania infrastruktury oczyszczalni ścieków w Żarach prowadzone były bezpośrednio z Gminą Krzeszowice.

Dzięki podpisanemu porozumieniu odprowadzanie ścieków z miejscowości Paczółtowice odbywać się będzie do oczyszczalni w Żarach. Rozwiązanie takie jest zarówno najbardziej uzasadnione ekonomicznie, jak również zgodne z zapisami rozporządzenia Wojewody Małopolskiego nr 53/06 z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jerzmanowice –Przeginia, zgodnie z którym aglomeracja ta obejmuje oprócz miejscowości w gminie Jerzmanowice – Przeginia także miejscowość Paczółtowice w gminie Krzeszowice.  (źródło: http://www.wikkrzeszowice.pl/)

dowiedz się więcej
14-11-2013 - Nabór "Odnowa i rozwój wsi" 27 XI - 12 XII 2013
Nabór "Odnowa i rozwój wsi" 27 XI - 12 XII 2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "JURAJSKA KRAINA"
działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" 
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 27-11-2013 r. - 12-12-2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" www.jurajskakraina.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" www.jurajskakraina.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku na operacje w ramach działania
"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" z zakresu: "
Odnowa i rozwój wsi" wynosi 1 170 174,58 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "Jurajska Kraina" dla działania Odnowa i rozwój wsi: operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 10 punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina", miejscowość Skała, ul. Szkolna 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Więcej informacji:
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (12) 380 10 61.

dowiedz się więcej
1
. . .
171 172 173
. . .
182
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec