Aktualności

25-03-2015 - Informacja o zaistniałej sytuacji w dn. 25 III 2015 r. w Zespole Szkół w Przegini
Informacja o zaistniałej sytuacji w dn. 25 III 2015 r. w Zespole Szkół w Przegini

W dniu dzisiejszym w budynku Zespołu Szkół w Przegini miała miejsce wyjątkowa sytuacja, związana z podejrzeniem zatrucia kilku uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół, celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli, podjął decyzję o konieczności opuszczenia budynku przez wszystkie osoby tam przebywające. Jednocześnie została wezwana specjalistyczna jednostka Państwowej Straży Pożarnej, a także Pogotowie Ratunkowe. Po przeprowadzeniu przez Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej kontroli wszystkich pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, nie stwierdzono obecności gazu, tlenku węgla, ani innych szkodliwych substancji. Pomimo tego, mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, część z nich profilaktycznie została przewieziona autobusem (pod opieką rodziców, nauczycieli oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego) na badania lekarskie, by wykluczyć wszelkie wątpliwości co do stanu zdrowia. Na miejscu zostali również przebadani przez służby medyczne pozostali uczniowie.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, co do warunków panujących w budynku Zespołu Szkół, pozostała część uczniów powróciła na planowe zajęcia dydaktyczne. Jako Wójt Gminy, brałem udział w koordynowaniu czynności związanych z zaistniałą sytuacją. Jednocześnie informuje Państwa, że w ostatnich dniach trwają prace, związane z przebudową kotłowni wraz z montażem kotłów gazowych. Charakter prowadzonych prac związany był z całkowitym odłączeniem dopływu gazu, co wyklucza możliwość ulatniania się gazu i ewentualną przyczynę złego samopoczucia uczniów.

Po dokonaniu niezbędnych badań lekarskich, będziemy w stanie poznać przyczyny złego samopoczucia uczniów. Pragnę podkreślić, iż nie ma powodów do niepokoju a życie i zdrowie uczniów oraz pracowników nie było zagrożone. Przeprowadzone procedury, zostały wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami i zasadami, stąd obecność Pogotowia Ratunkowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej. Zespół Szkół w Przegini zapewnia bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników.

(-) Adam Piaśnik
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

dowiedz się więcej
24-03-2015 - Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego
Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego

Głównym celem projektu „Małopolska Sieć dialogu obywatelskiego” jest rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w okresie od 1.09.2014 do 30.06.2015 r. z zakresu dialogu obywatelskiego poprzez utworzenie i efektywnej sieci oraz wzmocnienie zaangażowania organizacji pozarządowych w stanowieniu, realizacji i monitorowaniu polityk publicznych. Projekt zakłada opracowanie koncepcji sieci, a także przeprowadzenie szkoleń i standaryzację działań organizacji pozarządowych również w zakresie ich współpracy z administracją publiczną. Efektem projektu będzie powołanie do życia sieci organizacji pozarządowych złożonej z co najmniej 70 organizacji pozarządowych z terenu całego województwa. W ramach projektu powstanie także Małopolski Portal Dialogu Obywatelskiego z funkcją „chmury” gromadzącej wiedzę.

Partnerzy: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (subregion sądecki i zachodni), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie (subregion krakowski i południowy), Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie (subregion tarnowski).

Źródło finansowania: Projekt „Małopolska Sieć dialogu obywatelskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

WSZYSTKIE INFORMACJE O PROJEKCIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNE NA STRONIE

 
dowiedz się więcej
18-03-2015 - Oferta sprzedaży drewna opałowego
Oferta sprzedaży drewna opałowego

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia oferuje do sprzedaży drewno opałowe (modrzewiowe) w cenie 68,00 zł/m³ brutto. Informacja pod nr telefonu: (12) 3895 247 wew. 128.

dowiedz się więcej
18-03-2015 - Konkurs "FIO - Małopolska Lokalnie"
Konkurs  "FIO - Małopolska Lokalnie"

W marcu ogłoszona zostanie 2. edycja konkursu "FIO - Małopolska Lokalnie". Mikrodotację w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą otrzymać nieformalne grupy mieszkańców lub młode stowarzyszenia. W ramach projektu Małopolska została podzielona na 4 subregiony. Łączna kwota mikrodotacji zaplanowanych na ten rok wynosi 800 tys. zł. W roku 2014 do rozdysponowania było 600 tys. zł.

Spotkanie instruktażowe, na którym będzie można poznać szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o grant i porozmawiać z doradcami odbędzie się 26.03.2015r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

{youtube}b0p4o4b39tk{/youtube}

dowiedz się więcej
12-03-2015 - Podsumowanie spotkania dot. alternatywnych źródeł energii
Podsumowanie spotkania dot. alternatywnych źródeł energii

Dnia 9 marca 2015 roku Wójt spotkał się z Sołtysami i Radnymi Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Spotkanie dotyczyło zrównoważonego rozwoju Gminy, budowy biogazowni oraz problemu ograniczenia niskiej emisji.

W spotkaniu udział wzięli eksperci: dr Jacek Biskupski (ds. Energetyki Słonecznej) i Krzysztof Kozendra (Biogaz Energetyka). Podczas spotkania przedstawiona została koncepcja zrównoważonego rozwoju wraz z jej niezależnością energetyczną poprzez budowę biogazowni rolniczych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Została wyjaśniona zasada działania biogazowni, w której będzie wytwarzany biogaz, z którego w procesie spalania można uzyskać energię elektryczną i energię cieplną . Ciepło w dużej części wykorzystane zostanie np. do osuszania zużytej biomasy, która może wrócić na pola rolników w postaci naturalnego nawozu –lub zostać przetworzona na pelet, biogazownia nie będzie produkować więc żadnych odpadów. Reszta ciepła mogłaby być wykorzystana do ogrzewania domów lub sprzedana innym podmiotom gospodarczym. Podobnie będzie z prądem. Jeśli jednak nie wszystko uda się sprzedać odbiorcom bezpośrednim, energia elektryczna trafi do sieci przesyłowej. Najważniejszą rolę w powstaniu biogazowni odgrywają rolnicy, których zadaniem będzie dostarczanie surowca do biogazowni. Radni i sołtysi akceptują pomysł budowy biogazowni, który mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia rynku zbytu dla wielu produktów rolnych.

Drugim tematem poruszanym podczas spotkania był Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Elementem niezbędnym do wyliczenia kosztów realizacji programu konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła i zużycia paliw w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy. W tym celu Urząd opracował ankiety. Wypełnienie ankiet przez wszystkich mieszkańców Gminy jest niezbędne do przygotowania Programu. Program Ograniczania Niskiej Emisji ma na celu określenie możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, między innymi poprzez likwidację starych nieefektywnych palenisk (zastąpienie ich nowoczesnymi piecami jak również zainteresowania mieszkańców innymi paliwami służącymi do ogrzewania domów tj. biomasy), a co za tym idzie poprawienie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Dzięki Programowi Ograniczania Niskiej Emisji, Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie dla właścicieli budynków mieszkalnych, między innymi na likwidację oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła.

dowiedz się więcej
12-03-2015 - Informacja Wójta - plan kanalizacji w Jerzmanowicach i Sąspowie
Informacja Wójta - plan kanalizacji w Jerzmanowicach i Sąspowie

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że od tego miesiąca. tj. marca 2015 r. na zlecenie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, firma projektowa PRO-PLAN INŻYNIERIA, ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław, wykonująca projekt budowlany "Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów" przystąpi do przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień z mieszkańcami w/w miejscowościach dotyczących trasy planowanej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym przedstawiciele firmy projektowej osobiście będą przeprowadzać wywiady terenowe oraz zbierać oświadczenia o wyrażeniu zgody na projektowany odcinek sieci.

dowiedz się więcej
11-03-2015 - Podsumowanie OTWP - Eliminacje Gminne 2015
Podsumowanie OTWP - Eliminacje Gminne 2015

Dnia 6 marca w Urzędzie Gminy odbyły się eliminacje gminne profilaktyczno – pożarniczego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej skupia młodych ludzi zainteresowanych tematyką pożarnictwa i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Celem tego Turnieju nie jest rywalizacja o największe "trofea" lecz przede wszystkim pogłębianie swojej wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności i ekologii, które pomagają poznawać przyczyny oraz skutki powstawania zagrożeń a tym samym im przeciwdziałać.

Uczestnicy pisali test wyboru który sprawdzało trzyosobowe jury składające się z Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Sylwii Kozera, Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jerzego Adamczyk, Pracownika Urzędu Gminy Weroniki Kołodziejczyk. W poszczególnych kategoriach wiekowych wyróżniły się następujący uczestnicy którzy automatycznie zostali zakwalifikowani do reprezentacji naszej gminy w eliminacjach powiatowych:

Aleksandra Kania – Gimnazjum Przeginia
Radosław Drapała – Szkoła Podstawowa Gotkowice

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Stanisław Piksa wraz z Jerzym Adamczyk Komendantem ZOG ZOSP RP złożyli gratulacje wszystkim uczestnikom wręczyli dyplomy oraz nagrody upominki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy pożarniczej.

dowiedz się więcej
1
. . .
127 128 129
. . .
164
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec