Aktualności

10-06-2013 - Spis inwentaryzacyjny
Spis inwentaryzacyjny

Zarządzenie nr O/71/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie umieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz w BIP karty i spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości

dowiedz się więcej
07-06-2013 - Przedszkole w Sąspowie
Przedszkole w Sąspowie

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. zostało utworzone przedszkole samorządowe w Sąspowie.
Przedszkole rozpoczyna swoją działalność od dnia 1 sierpnia 2013 r. i w związku z tym, zainteresowanych rodziców proszę o zgłaszanie chętnych dzieci w sekretariacie szkoły w Sąspowie. 

dowiedz się więcej
03-06-2013 - Konkurs na Dyrektorów Szkół
Konkurs na Dyrektorów Szkół

Zarządzenie nr O/64/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia
z dnia 3 czerwca 2013 r.

konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czubrowicach, konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Przegini 

dowiedz się więcej
03-06-2013 - Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY
Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach ogłasza nabór w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013

na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2013 r.
Okres zatrudnienia: 01.07.2013 do 31.12.2013 r.
więcej informacji tutaj

dowiedz się więcej
03-06-2013 - Podsumowanie pokazu ćwiczeń strażaków z OSP
Podsumowanie pokazu ćwiczeń strażaków z OSP

Z okazji 1 czerwca (Dnia Dziecka) został zorganizowany pokaz ćwiczeń strażaków - ratowników z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Dzieci oraz młodzież szkolna mogła obserwować zmagania druhów - ochotników podczas trzech założeń z jakimi na co dzień mogą spotkać się podczas prowadzenia akcji.

Ćwiczenia poprowadził st. kpt. Zbigniew Głąb - Zastępca Dowódcy JRG 5 w Krakowie. Ćwiczeniom przyglądali się także: Prezes ZG OSP RP - Adam Piaśnik, Komendant Gminy OSP z terenu Gminy - Jerzy Adamczyk. Po zrealizowaniu założeń, nastąpiło omówienie wykonanych ćwiczeń. Dzieci oraz młodzież szkolną wraz z opiekunami zaproszono na poczęstunek (grillowana kiełbaska), a następnie do zapoznania się ze sprzętem, który został wykorzystany podczas ćwiczeń.

dowiedz się więcej
28-05-2013 - Podsumowanie Jurajskiego Pikniku w Sąspowie
Podsumowanie Jurajskiego Pikniku w Sąspowie

„Jurajski Piknik Rodzinny” w Sąspowie rozpoczął się „Dniem Sportu” przy Szkole Podstawowej. Dzieci mogły wziąć udział w następujących konkurencjach sportowych: tenis stołowy, rzut piłką do kosza, rzut woreczkiem do celu, tor przeszkód, rzut piłeczką do piramidy, rzut lotką do tarczy, rzut ringiem, wyścig w workach, slalom z piłką na czas, rzut piłeczką do celu (pajacyk), wyścig zaprzęgów. Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki, które ufundował Jan Krzystanek – sołtys miejscowości Sąspów.

Tuż przed godziną 17. rozpoczęła się oficjalna część imprezy. Licznie przybyłych Gości przywitał Wójt Gminy Adam Piaśnik. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in. Starosta Powiatu Krakowskiego - Józef Krzyworzeka, Sekretarz Powiatu Krakowskiego - Mirosław Golanko, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego – Tadeusz Nabagło, Ksiądz Dziekan Leszek Kołczyk, Ksiądz Mariusz Górszczyk, Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach – Maciej Woszczyna, Radni Gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz Sołtysi. 

dowiedz się więcej
28-05-2013 - Ćwiczenia PSP i OSP w Racławicach
Ćwiczenia PSP i OSP w Racławicach

W miejscowości Racławice, 27 maja 2013 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe jednostek PSP (JRG 5). Do ćwiczeń zostały również zaproszone OSP Racławice (gospodarze) oraz OSP Jerzmanowice i Przeginia. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zabytkowym drewnianym kościele parafialnym w Racławicach. Nasi druhowie - ochotnicy godnie reprezentowali Gminę i razem z kolegami z JRG 5 w Krakowie wykonali założenia przeprowadzonych ćwiczeń. Kierownikiem ćwiczeń był mł. bryg. Jacek Kukuła - Dowódca JRG 5 w Krakowie.

dowiedz się więcej
1
. . .
326 327 328
. . .
330
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie