Aktualności

31-08-2013 - Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic cd.
Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic cd.

MIESZKAŃCY/ WŁAŚCICIELE GRUNTÓW SOŁECTW CZUBROWICE i RACŁAWICE
Z A P R O S Z E N I E

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Rada Gminy oraz Sołtysi sołectw Czubrowice i Racławice zapraszają na spotkania w dniach:

5 września 2013r. w Czubrowicach w Szkole Podstawowej
oraz
6 września 2013r. w Racławicach w Budynku Wielofunkcyjnym.

Spotkania odbędą się od godziny 18:00 do 20:00. Tematem spotkania będzie scalenie gruntów. W czasie spotkania będzie można wyrazić zgodę na objęcie gruntów zabiegami urządzeniowo-rolnymi. W tym celu należy okazać tytuł prawny do gruntu określający powierzchnię i numer ewidencyjny działki/ek. Ze względu na zbliżający się termin wystąpienia o środki zewnętrzne na ten cel prosimy o podjęcie w miarę szybko decyzji. 

dowiedz się więcej
16-08-2013 - Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic
Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic

MIESZKAŃCY/ WŁAŚCICIELE GRUNTÓW SOŁECTW
CZUBROWICE i RACŁAWICE

Z A P R O S Z E N I E

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Rada Gminy oraz Sołtysi sołectw: Czubrowice i Racławice zapraszają na spotkanie konsultacyjne, dnia 23 sierpnia 2013 r. (najbliższy piątek po południu) które rozpocznie się o godzinie 17:00 w Czubrowicach w Szkole Podstawowej i o godzinie 18:00 w Racławicach w Budynku Wielofunkcyjnym.

Tematem spotkania będzie scalenie gruntów, jako narzędzia przebudowy i rozwoju obszarów wiejskich ze wskazaniem korzyści wynikających z jego procesu.

Konsultacje będą prowadzić przedstawiciele : Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Gminy.
W czasie konsultacji będzie możliwość dokonania podpisu w kwestii wyrażenia zgody na objęcie gruntu scaleniem. Celem dokonania podpisu należy okazać tytuł prawny do posiadanego gruntu.(np.akt notarialny, zaświadczenie z księgi wieczystej).

Ze względu na ważność sprawy, prosimy o uczestnictwo w spotkaniach. 

dowiedz się więcej
12-08-2013 - Podsumowanie obchodów 70. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Łazy
Podsumowanie obchodów 70. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Łazy

W dniu 14 lipca 2013r. odbyły się uroczystości upamiętniające jakże smutne wydarzenie w historii miejscowości Łazy. Terror wojsk niemieckich na mieszkańcach oraz bestialski mord kilku z nich za pomoc partyzantom, którzy operowali w pobliskich lasach. Ku pamięci tych bohaterskich ludzi został wzniesiony pomnik, który ma przypominać o tych wydarzeniach sprzed lat. Od wielu lat również odbywa się uroczystość upamiętniająca te smutne wydarzenia. W tym roku była to okrągła 70 rocznica.

Obchody rozpoczął przemarsz spod budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach na boisko sportowe gdzie odbyła się uroczysta msza św. polowa. Kompanię honorową Wojska Polskiego z 6 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski w Krakowie wraz z pocztem sztandarowym oraz gminne jednostki straży pożarnej z pocztami sztandarowymi poprowadziła na Mszę Świętą Orkiestra Dęta z Przegini pod batutą Lecha Wnuka. Licznie przybyli druhowie z wszystkich OSP z terenu gminy a także zaproszona jednostka OSP Będkowice. Obecne były panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Łaz ,Czubrowic, Szklar oraz Gotkowic także sołtysi: sołtys Czubrowic – Marian Dziwak, Jerzmanowic – Jan Szlachta, Łaz – Marek Tucharz, Szklar – Edward Papiż, Sąspowa – Jan Krzystanek oraz Przegini – Roman Rogóż.

Warto również dodać iż wielkim zaangażowaniem w zorganizowanie uroczystości pod pomnikiem jak i samej imprezy jubileuszowej wykazał się prezes OSP Łazy p. Janusz Chochół oraz Sołtys Łaz p. Marek Tucharz.

dowiedz się więcej
30-07-2013 - Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) - Zał. Nr 3 tab. Nr IV.

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B 

dowiedz się więcej
23-07-2013 - Podsumowanie Święta Baby w Racławicach
Podsumowanie Święta Baby w Racławicach


Tradycyjnie już od kilku lat w Racławicach organizowane jest Święto Baby, było to już dziewiąte spotkanie z tą imprezą. Pomysłodawcą i inicjatorem tego święta jest Pan Jan Hrabia – sołtys Racławic. Pomysł odwzorowano z Racławic miechowskich, w których odbywa się rok rocznie Święto Chłopa. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie już dyskoteką dla najmłodszych. Następnie odbyła się uroczysta parada Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic pod batutą Mariusza Mazura. Publiczność powitała orkiestrę gromkimi brawami. Tuż po godzinie siedemnastej Sołtys miejscowości Racławice Jan Hrabia wraz z Wójtem Gminy Jerzmanowice – Przeginia Adamem Piaśnikiem powitali licznie przybyłych gości oraz mieszkańców. Po słowach powitania sołtys oficjalnie otworzył imprezę życząc wszystkim uczestnikom dobrej zabawy a w szczególności Paniom.

 

dowiedz się więcej
23-07-2013 - Podsumowanie Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach
Podsumowanie Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach


Noc Świętojańska (inaczej Noc Kupały lub sobótki) obchodzona jest w krajach słowiańskich już od setek lat. W Jerzmanowicach natomiast od lat 3. Symbolika tego święta wiąże się z paleniem ognia, skakaniem przez ognisko oraz dobrze znanym obrzędem puszczania wianków po wodzie. Tegoroczna Noc Świętojańska w Jerzmanowicach miała inny charakter niż zwykle, a mianowicie ekologiczny. Odmienny charakter imprezy wiąże się z tym, że 1 lipca, każdego z nas czekają niemałe zmiany, związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Dnia 1 lipca 2013r. wchodzi w życie Ustawa Śmieciowa. Więcej na temat ekologii i ochrony środowiska opowiedzieli, zaśpiewali i wytańczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy, którzy przedstawili programy związane z ekologią i gospodarką śmieciami. Zaprezentowali również swoje pomysły, umiejętności oraz znajomość tematu biorąc udział w dwóch konkursach: na plakat i ulotkę promującą wejście w życie ustawy, a także ekologii. Dla laureatów konkursów organizatorzy przygotowali nagrody – również EKOLOGICZNE!

dowiedz się więcej
1
. . .
196 197 198
. . .
202
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec