Aktualności

10-06-2015 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi (...)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi (...)

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: IR.6220.4.2015.RKR z dnia 09.06.2015r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jerzmanowice i Sąspów, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, wydanego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Inwestor: Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B.
Pełnomocnik Inwestora: Leszek Jarosz, Pro-Plan Inżynieria ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B, pok. 124, w godzinach pracy urzędu (tel. 12 3895 247 wew. 124).

Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

dowiedz się więcej
09-06-2015 - "Jerzmanowice na szlaku ostańców" - gra terenowa dla gimnazjalistów
"Jerzmanowice na szlaku ostańców" - gra terenowa dla gimnazjalistów

Gra terenowa odbyła się 29 maja. Jej celem było propagowanie wiedzy o losach mieszkańców  Jerzmanowic w czasie II wojny światowej  oraz ukazanie atrakcyjności naszej Gminy.  W tym roku obchodzimy rocznicę lokacji Jerzmanowic (między 1325 a 1335) oraz 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę niewiele osób wie,  jakie wydarzenia miały tutaj miejsce podczas wojny i mało osób o tym pamięta.

Bardzo dużo czasu zajęła nam organizacja tego przedsięwzięcia. Zdecydowaliśmy, że udział w niej wezmą uczniowie klas pierwszych  gimnazjum. Nasi młodsi koledzy podzielili się  na cztero lub pięcioosobowe zespoły. Było czternaście grup. Natomiast my, jako organizatorzy podzieliliśmy się na sześć grup: sanitariuszki, żołnierze,  partyzanci, uciekinierzy, łączniczki i mieszkańcy i stanęliśmy na trasie. Nasze punkty umieściliśmy w miejscach znaczących w Jerzmanowicach np;
- przy krzyżu przydrożnym, który został wykonany z słupa granicznego (zabór rosyjsko-austriacki), a ramiona z łusek  pocisków z czasów II wojny światowej.
- przy skale Wyjrzoł, gdzie mieściła się radiostacja (łączniczki)
- przy skałkach, na których uprawiana jest wspinaczka (partyzanci)
- na terenie gospodarstwa rolnego "mieszkańcy" zajmowali się   pracami polnymi.

dowiedz się więcej
03-06-2015 - Podsumowanie Jurajskiego Pikniku Rodzinnego w Sąspowie 2015
Podsumowanie Jurajskiego Pikniku Rodzinnego w Sąspowie 2015

W piękną słoneczną niedzielę 31 maja 2015 w pełnej zieleni Dolinie Sąspowskiej odbył się po raz kolejny Rodzinny Piknik Jurajski. Wydarzenie to na trwałe wpisało się już w życie kulturalne naszej gminy. Jak co roku wspólny udział dzieci i młodzieży wraz z rodzicami w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach, pozwolił na zacieśnienie zarówno więzi rodzinnych, jak i integrację środowiska lokalnego.

Obchody rozpoczęły się uroczystym powitaniem zaproszonych gości i mieszkańców przez wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnika oraz sołtys wsi Sąspów Elżbietę Kanasiuk, następnie mikrofon przejęła Ewa Rogóż, która poprowadziła część artystyczną Pikniku. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki oraz uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie, jak zwykle zachwycając publiczność swoim pokazem. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały również dzieci ze Studia Ruchu SK-ART. W międzyczasie odbywał się Dzień Sportu na boisku przy szkole, gdzie wszyscy chętni mogli wziąć udział w konkursach przygotowanych przez tutejszych nauczycieli. Po występach młodzieży przyszła kolej na koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa pod batutą Franciszka Pastuszaka. Następnie pokaz umiejętności wokalnych dały panie z Grupy Śpiewaczej Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały również poczęstunek dla uczestników Pikniku - był pyszny żurek, chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz domowe wypieki. Specjały te, przygotowane własnoręcznie przez sąspowskie gospodynie, cieszyły się ogromnym powodzeniem. Część artystyczną zakończył występ zespołu "Sokoły" pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka, z entuzjazmem przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród dla laureatów konkursów. Zwycięzcy przyjęli gratulacje i upominki z rąk wójta Pana Adama Piaśnika. Na zakończenie wszyscy chętni mogli wziąć udział w zabawie tanecznej, do której przygrywał zespół "LIDER".

W trakcie trwania całej imprezy jej uczestnicy korzystali z licznych atrakcji zapewnionych przez organizatorów. Były wśród nich m.in. kiermasz prac dzieci z miejscowej szkoły, karuzela, dmuchana zjeżdżalnia, kule wodne, zjazd na linie, stoiska z zabawkami i słodyczami. Można było również posilić się przy grillu i w sklepiku, oferującym przekąski i napoje. W zgodnej opinii mieszkańców i gości Jurajski Piknik Rodzinny został uznany za niezwykle udaną imprezę, podczas której każdy uczestnik znalazł dla siebie coś atrakcyjnego.

dowiedz się więcej
01-06-2015 - Senior z pasją
Senior z pasją

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie SENIOR Z PASJĄ-promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce.

SENIOR Z PASJĄ to kompleksowe przygotowanie do pełnienia wolontariatu w organizacjach pozarządowych, to szansa na przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami, wiekiem, podołaniem nowym zobowiązaniom; to nabycie nowych umiejętności i znajomości; to sposób na aktywnie spędzony czas.

Więcej informacji na stronie: http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/senior-z-pasja/

REKRUTACJA TRWA DO 10 lipca 2015r.
Do udziału w projekcie można zapisać się:
mailowo: rodacka@wolontariat.org.pl
wysyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając formularz zgłoszeniowy do Biura
projektu: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
 

dowiedz się więcej
28-05-2015 - Dyżury Przedszkoli Publicznych w okresie wakacji
Dyżury Przedszkoli Publicznych w okresie wakacji

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przegnia informuję, że podczas tegorocznych wakacji przedszkola na terenie naszej Gminy będą otwarte. Dyżury przedszkoli będą zorganizowane w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach w miesiącu lipcu w godzinach 8.00 – 15.00 (tj. 7 godzin) oraz w Przedszkolu Samorządowym w Przegini w miesiącu sierpniu w godzinach 8.00 – 15.00 (tj. 7 godzin).
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przegnia informuję, że będą zorganizowane po 1 oddziale liczącym do 25 dzieci (pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek). Uruchomienie dyżuru przedszkola odbędzie się w przypadku deklaracji chęci udziału co najmniej dziesięcioro dzieci.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w sekretariacie Zespołu Szkół w Jerzmanowicach oraz w sekretariacie Zespołu Szkół w Przegini w terminie do 12 czerwca br. Po tym terminie zostanie podana informacja czy przedszkole będzie funkcjonować w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 r.
Opłata za wyżywienie wynosić będzie:
- w przypadku grupy 10-15 osobowej – 8 zł. /dzień
- w przypadku grupy powyżej 15 osób – 5 zł./ dzień

Pięciogodzinna realizacja podstawy programowej przedszkola nie podlega opłacie. Dzieci zgłoszone na czas powyżej podstawy obowiązuje opłata za czesne:
W miesiącu lipcu:
- 2 godz. dziennie – 46 zł. / miesiąc
- 1 godz. dziennie – 23 zł. / miesiąc
W miesiącu sierpniu:
- 2 godz. dziennie – 42 zł. / miesiąc
- 1 godz. dziennie – 21 zł. / miesiąc

Wpłaty za żywienie i czesne należy dokonać do 30 czerwca 2015 r.
- w Przedszkolu Samorządowym w Jerzmanowicach lub na wskazany numer rachunku: 71 8589 0006 0150 0450 1980 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie/oddział w Jerzmanowicach Zespół Szkół w Jerzmanowicach 32-048 Jerzmanowice 366. W przypadku płatności przelewem należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj odpłatności (np. za czesne) oraz kwotę. Odpłatność musi być rozbita osobno za czesne i osobno za żywienie.
- W Przedszkolu Samorządowym w Przegini lub na wskazany numer rachunku:
43 8589 0006 0150 0450 1993 0003 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie/oddział w Jerzmanowicach Zespół Szkół w Przegini 32-049 Przeginia 403. W przypadku płatności przelewem należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj odpłatności (np. za czesne) oraz kwotę. Odpłatność musi być rozbita osobno za czesne i osobno za żywienie.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie będzie możliwości odpisów.

Dane kontaktowe do sekretariatu Zespołu Szkół w Jerzmanowicach:
tel. 12 3890960, 12 3895006
e-mail: gimnazjum@szkolajerzmanowice.pl

Dane kontaktowe do sekretariatu Zespołu Szkół w Przegini:
tel. 12 3898025; 12 3898014
e-mail: sp@zsprzeginia.pl

dowiedz się więcej
1
. . .
166 167 168
. . .
210
CPK
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec