Aktualności

18-07-2014 - Wakacje z ekologią
Wakacje z ekologią

Wakacje z Ekologią realizowane przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia w ramach Programu pn. "Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia". Program finansowany jest ze środków krajowych w ramach Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

dowiedz się więcej
17-07-2014 - Przedszkole "LOKOMOTYWA" w Czubrowicach
Przedszkole "LOKOMOTYWA" w Czubrowicach

Przedszkole "LOKOMOTYWA" zaprasza dzieci już 1 września 2014 roku!

Projekt "Lokomotywa - niepubliczne przedszkole w Czubrowicach" realizowane jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na zasadach określonych w Projekcie. 

dowiedz się więcej
17-07-2014 - 71. rocznica Pacyfikacji Wsi Łazy
71. rocznica Pacyfikacji Wsi Łazy

W niedzielę, 13 lipca 2014 roku, odbyły się w Łazach uroczystości związane z 71. rocznicą pacyfikacji wsi przez Gestapo. O godz. 9.00 odprawiona została Msza Św. Rankiem 16 lipca 1943 roku niemiecka tajna policja wspierana przez hitlerowskie wojska rozpoczęła akcję pacyfikacyjną w Łazach. Bezpośrednim powodem działań były informacje, że wieś wspiera partyzantów operujących w okolicznych lasach. Mieszkańców podzielono na dwie grupy: kobiety z dziećmi oraz starców zamknięto w jednej ze stodół, resztę mieszkańców spędzono na plac i rozpoczęto przesłuchania. Leżeli w palącym słońcu od rana do wieczora; każdego kto tylko się poruszył bito i kopano; brutalnie katowano rzekomych podejrzanych o współpracę z partyzantami. W tym samym czasie przeprowadzana była rewizja w domach. W czasie pacyfikacji zakatowano cztery osoby. Niemcy nie znalazłszy żadnych dowodów potwierdzających oskarżenia zdecydowali o zakończeniu akcji i wieczorem zwolnili resztę mieszkańców Łaz. Pomimo brutalności hitlerowskich zbrodniarzy nikt z mieszkańców Łaz nie wydał partyzantów. Nawet w obliczu śmierci nikt nie odważył się zdradzić, kto i w jaki sposób wspierał partyzantów. O ofiarach tamtych wydarzeń przypomina pomnik zlokalizowany w centrum wsi naprzeciw schroniska młodzieżowego. Prawdopodobnie tylko dzięki odwadze mieszkańców Łaz akcja pacyfikacyjna nie skończyła się tak dużą tragedią, jak podobna, przeprowadzona kilka dni później w sąsiednich Radwanowicach, gdzie rozstrzelano 32 osoby.

Po zakończeniu Mszy Św. w kaplicy w Łazach, odprawionej w intencji pomordowanych w pacyfikacji, w obozach koncentracyjnych i na frontach II wojny światowej, przybyli na uroczystości rocznicowe goście i mieszkańcy Łaz przemaszerowali pod pomnik gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i uczczenie poległych minutą ciszy. Kwiaty złożyli: Józef Lassota - Poseł na Sejm RP, mł. brg. mgr inż. Stanisław Nowak - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Adam Piaśnik - Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Marek Tucharz - sołtys wsi Łazy, Janusz Chochół - Prezes OSP Łazy, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łaz, dr Czesław Żurowski z małżonką, który przeżył pacyfikację. Hołd poległym oddali także druhowie z Jednostek OSP z terenu Gminy.

Bezpośrednio po obchodach rocznicowych zgromadzeni przeszli do siedziby OSP Łazy gdzie nastąpiło przekazanie na wyposażenie sprzętu przeciwpożarowego dla wszystkich Jednostek OSP z terenu Gminy dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla środowiska - „BEZPIECZNY STRAŻAK”.  

dowiedz się więcej
17-07-2014 - Zbiórki publiczne po nowemu - zmiana od 18 lipca 2014 r.
Zbiórki publiczne po nowemu - zmiana od 18 lipca 2014 r.

Nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne - to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia - a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL. Nowa ustawa o zbiórkach publicznych została opublikowana 17 kwietnia 2014 r. i wejdzie w życie po 3 miesiącach. Portal ZBIORKI.GOV.PL ma ruszyć razem z nową ustawą.

Co się zmienia od 18 lipca 2014 r. ze zbiórkami?

  • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić bez żadnych dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany). Dzięki ograniczeniu formalności ułatwiony będzie rozwój crowdfundingu w Polsce.
  • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów – wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu, tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki. Wszystko to po to, by – nie tylko urzędnik –ale każdy obywatel miał łatwy dostęp do informacji, o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.
dowiedz się więcej
16-07-2014 - Trwa nabór do projektu "Pierwszy dzwonek"
Trwa nabór do projektu "Pierwszy dzwonek"

Mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia! Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.

Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/ opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/ opiekunów prawnych dzieci do 24 roku życia uczących się lub studiujacych i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o zgłoszenie się do GOPS w dniach 21-30 lipca 2014 roku

Wszelkich informacji udziela GOPS w Jerzmanowicach
tel. 12 38 95 247 wew. 121 lub bezpośrednio tel. 12 38 95 079
http://jerzmanowice.naszops.pl/

dowiedz się więcej
16-07-2014 - "Zintegrowany Plan Rozwoju Wsi" - Szansa na rozwój!
"Zintegrowany Plan Rozwoju Wsi" - Szansa na rozwój!

Od kilku miesięcy trwa przekonywanie mieszkańców Czubrowic i Racławic do pomysłu zgłoszenia ich wsi do „Zintegrowanego Planu Rozwoju Wsi, skrótowo zwanego programem scaleniowym. Odbyło się kilka spotkań informacyjnych, przeprowadzono dziesiątki rozmów, a mimo to wciąż jest jeszcze wiele pytań i niejasności, a na dodatek pojawiły się różne mity i plotki. W lipcowym numerze „Ostańca” ukazał się dodatek, z niezbędnymi informacjami, które publikujemy również tutaj.

Po co to komu…
Zacznijmy od rozróżnienia pojęć komasacja i scalenia. Komasacja to łączenie rozdrobnionych działek w większe areały blisko domów ich właścicieli. Scalenia natomiast wiążą się z wytyczeniem nowej sieci drogowej, stworzeniem efektywnej sieci rowów melioracyjnych, zagospodarowaniem poscaleniowym, rekultywacją terenu, porządkowaniem dokumentacji geodezyjnej oraz z możliwościami włączenia działań typowych dla komasacji. Wiele osób może zapytać po co robić „zamieszanie” skoro przez lata było jak jest i nikomu to nie przeszkadzało. No właśnie, czy aby na pewno obecna sytuacja jest „wygodna” dla wszystkich? Wielu właścicieli działek narzeka, że są one wąskie i strasznie długie, że nie sposób ich podzielić, bo części z dala od drogi nie będą miały dojazdu. Sytuację komplikują dodatkowo przeróżne przeszkody terenowe – parowy, skarpy, skałki. Zabudowa Czubrowic i Racławic w dolinie rzeki jest bardzo ciasna i praktycznie kończą się możliwości budowy kolejnych domów. Szansą na „nowe otwarcie”, stworzenie nowych perspektyw rozwoju jest przystąpienie do „Zintegrowanego Planu Rozwoju Wsi”. Jego istotą jest nowe zagospodarowanie terenów rolniczych, odnowa danej wsi, rozwój środowiska kulturowego, podkreślenie walorów krajobrazowych i uporządkowanie gospodarki wodnej (regulacja rzeki, melioracje). Wszelkie działania scaleniowe finansowe są ze środków zewnętrznych. Gmina, ani właściciele działek nie ponoszą żadnych kosztów. Dodatkowo, samorząd może się ubiegać o 50-procentowe dofinansowanie ze środków unijnych działań będących uzupełnieniem zagospodarowania poscaleniowego. Takie dofinansowanie można uzyskać m.in. na budowę chodników czy oświetlenie dróg.

dowiedz się więcej
16-07-2014 - Bezpieczny Strażak 2014
Bezpieczny Strażak 2014

13 lipca 2014 roku w Remizie OSP Łazy nastąpiło przekazanie 24 kompletów odzieży ochronnej dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w ramach programu "Bezpieczny Strażak". Zakupienie wyposażenia było możliwe dzięki dotacji jaką Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) w ramach zadania "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak". Wniosek, który został złożony przez Gminę w marcu 2014 roku i pozytywnie zaopiniowany zarówno przez WFOŚiGW jaki Wojewódzki Oddział ZOSP RP w Krakowie opiewał na kwotę 60.000,00 złotych. Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych (30.000,00 złotych), pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy (Rozdział: Ochotnicze Straże Pożarne). W ramach zadania zakupione zostały 24 komplety odzieży ochronnej - po trzy dla każdej Jednostki OSP. W skład zestawu wchodzi: ubranie specjalne, rękawice, kominiarka, hełm i buty. Odzież spełnia wszelkie wymagania związane z dopuszczeniem do użytkowania przez straż pożarną (certyfikaty). Wartość przekazanego wyposażenia dla każdej Jednostki OSP wyniosła 7.500,00 złotych.

Przekazanie wyposażenia odbyło się bezpośrednio po uroczystościach związanych z 71. rocznicą pacyfikacji wsi Łazy. W siedzibie Jednostki OSP Łazy, Wójt Gminy Adam Piaśnik podpisał protokoły przekazania z przedstawicielami Zarządów poszczególnych Jednostek OSP. Następnie wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Stanisławem Nowak, oraz przybyłymi na uroczystości rocznicowe Posłem na Sejm Józefem Lassota, dr Czesławem Żurowski z małżonką, który przeżył pacyfikację, podziękował za trud i ciężką pracę jaką wykonują strażacy - ochotnicy. Dodatkowo dla Jednostki OSP Jerzmanowice i OSP Przeginia Wójt Gminy przygotował dodatkowy komplet ubrania ochronnego z uwagi na fakt, że te jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i wymaga się od nich o wiele więcej, przy tym zaznaczając, że pozostałe sześć Jednostek OSP również wywiązują się wzorowo ze swoich zadań.

Zakup odzieży ochrony osobistej dla strażaków ratowników czynnie uczestniczących w działaniach ratowniczych z pewnością zapewni im bezpieczeństwo podczas prowadzenia akcji. Liczba wyjazdów na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia rokrocznie zwiększa się, a wachlarz zgłoszeń do których dysponowane są jednostki OSP jest coraz szerszy. W związku z tym aby w sposób sprawny, zgodny z wytycznymi i przede wszystkim w sposób bezpieczny strażak ochotnik mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczych musi posiadać odpowiednie wyposażenie ochrony osobistej - podsumował na zakończenie celowość zakupu Wójt Gminy. 

dowiedz się więcej
1
. . .
154 155 156
. . .
179
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec