Aktualności

01-07-2014 - WAKACJE 2014
WAKACJE 2014

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy na zajęcia wakacyjne w miesiącu lipcu i sierpniu 2014 roku, które realizowane będą przez:

 • Świetlicę "Nadzieja" Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego
 • Gminny Ośrodek Kultury
 • Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną

Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach Świetlicy "Nadzieja" Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach, w siedzibach GOK-u w Przegini, Racławicach i Sąspowie, w Bibliotekach w Jerzmanowicach, Przegini, Racławicach i Sąspowie.

Szczegółowy program zajęć wakacyjnych dostępny na stronach internetowych:
www.jerzmanowice-przeginia.pl
www.jerzmanowice.eu
www.bibliotekajerzmanowice.pl

Zapraszają:
Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Świetlica „Nadzieja” Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego
Gminny Ośrodek Kultury
Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna 

dowiedz się więcej
27-06-2014 - Jubileusz 60. lecia OSP Gotkowice
Jubileusz 60. lecia OSP Gotkowice

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotkowicach

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach

serdecznie zapraszają na

JUBILEUSZ 60. LECIA OSP GOTKOWICE
29 CZERWCA 2014

W programie m.in. Msza Święta i poświęcenie obrazu św. Floriana, prezentacja jednostki OSP Gotkowice, wręczenie odznaczeń dla zasłużonych druhów z OSP Gotkowice, program artystyczny przygotowany przez dzieci z Gotkowic, a na zakończenie zabawa taneczna na placu przy Remizie OSP (gra Zespół "DANCE TOP")

"Pamiętajcie, że ratując człowieka i ludzkie mienie z narażeniem życia,
macie swój udział w tej gotowości oddawania życia za braci,
dzięki której Chrystus dokonał naszego odkupienia" (św. Jan Paweł II)

dowiedz się więcej
27-06-2014 - Nabór "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 14-31 VII 2014
Nabór "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 14-31 VII 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 14-07-2014 r. – 31-07-2014 r.

dowiedz się więcej
27-06-2014 - Nabór tematyczny "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Nabór tematyczny "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – nabór tematyczny w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 14-07-2014 r. – 31-07-2014 r.
Niniejszy nabór jest naborem tematycznym i dotyczy realizacji wskaźnika
"liczba nowopowstałych gospodarstw agroturystycznych".

dowiedz się więcej
25-06-2014 - Rocznicowa pielgrzymka na Jasną Górę
Rocznicowa pielgrzymka na Jasną Górę

4 czerwca 2014 roku przypadły dwie historyczne rocznice - 35. lecie pielgrzymki na Jasną Górę św. Jana Pawła II oraz 25. lecie wolnych wyborów do Senatu i częściowo wolnych wyborów do Sejmu kontraktowego PRL. Mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia uczcili ten dzień w miejscu szczególnym w historii Polski i Polaków - na Jasnej Górze, przed Cudownym Obrazem Czarnej Madonny.

Pielgrzymka do Jasnogórskiego Sanktuarium odbyła się z inicjatywy Wójta Gminy Adama Piaśnika. Uczestniczyli w niej dzieci i młodzież z Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic, Zespołu „Mazureczek” i Świetlicy „NADZIEJA”, a także Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniorów. W sumie niemal 200 osób. Po przybyciu na Jasną Górę uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Apeli Obywatelskim i ogłoszeniu Memoriału Ruchu Społecznego Pro Publico Bono „Tutaj zawsze byliśmy wolni”, czemu towarzyszył wykład dr Leopolda Zgoda, etyka i filozofa współtwórcy Karty Solidarności. Apel Obywatelski to spotkanie ludzi, którzy żywią przekonanie w sens ofiarnej pracy w służbie Rzeczypospolitej, chcą brać przykład z wszystkich tych, których działalność na rzecz dobra wspólnego w okresie 25 lat naszej narodowej niepodległości zaowocowała rozwojem samorządności obywatelskiej i kultury solidarności. Obecność przedstawicieli Naszej Gminy na Apelu nie była przypadkowa. Nasza Gmina od pięciu lat aktywnie wprowadza w życie założenia Karty Solidarności - instytucji społecznej poprzez, którą w praktyce realizowany jest ideał samorządności obywatelskiej i kultury solidarności, wskazywany za wżór i promowany w myśl pedagogice społecznej św. Jana Pawła II. W ramach Karty Solidarności Gmina Jerzmanowice-Przeginia współtworzy m.in. regionalną strategię kultury pamięci czyli program „Kultura Pamięci - Tożsamość Małopolski”. Kolejnym punktem programu był występ w Jasnogórskim Wieczerniku Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic, Zespołu „Mazureczek” oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, dla uczczenia rocznic 4 czerwca. Na koniec pielgrzymi oddali hołd Częstochowskiej Pani, Królowej Polski, uczestnicząc w Apelu Jasnogórskim.

dowiedz się więcej
23-06-2014 - Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,76 zł.

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W przypadku mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest pod adresem: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco. Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.  

więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej http://jerzmanowice.naszops.pl/

dowiedz się więcej
18-06-2014 - Okaż kulturę i chroń naturę (...)
Okaż kulturę i chroń naturę (...)

Okaż kulturę i chroń naturę
- kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej
i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia

28 marca br. Gmina Jerzmanowice-Przeginia złożyła w konkursie dotacyjnym na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia. W ramach ww. konkursu do WFOŚiGW wpłynęły 122 wnioski na łączną kwotę wnioskowaną dotacji 5 405 878,77 zł (budżet konkursu: 604 823,70 zł). Do oceny zasadniczej, której zgodnie z regulaminem Konkursu, dokonała powołana do tego celu Komisja Konsultacyjna, przeszło 119 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie przyznano dla 23 zadań na łączną kwotę w wysokości 603 566,70 zł. Gmina Jerzmanowice-Przeginia na realizację wniosku Okaż kulturę i chroń naturę - kształtowanie ekologicznych nawyków i świadomości dzieci i młodzieży przedszkolnej i szkolnej z terenów Gminy Jerzmanowice-Przeginia otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 600,00 zł (100% kosztów realizacji wniosku). Adresatami projektu - realizowanego od 22 maja do 31 października br. – są dzieci przedszkolne i uczniowie szkól podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W jego ramach zaplanowano ekologiczne:

 • konkursy (plastyczny; techniczny; wiedzy; konstrukcyjny),
 • warsztaty (nt. papieru czerpanego; recyklingu; upcyklingu; downcyklingu; racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi; znaczenia wody i jej oszczędzania),
 • wycieczki (składowisko odpadów w Baryczy; Tatrzański Park Narodowy; oczyszczalnia ścieków w Żarach, ZOO),
 • otwarte wydarzenia plenerowe (m.in. Gminne Święto Ziemi – Sprzątanie Świata, warsztaty terenowe – sadzenie drzew, akcja Zamień śmieci na sadzonki; podsumowanie projektu – warsztaty, konkursy, promocja zdrowej żywności, wystawa prac ekologicznych, gry i zabawy),
 • wakacje z ekologią.

Cele projektu:

 • wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowanie ekologicznych nawyków (m. in. porządek, segregacja odpadów) i świadomości,
 • rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego,
 • kształtowanie szacunku do przyrody i poczucia odpowiedzialności oraz troski o nią,
 • wzrost wiedzy nt. zależności stanu środowiska od działalności człowieka, mechanizmów i skutków niepożądanych zmian,
 • wzrost wiedzy nt. wpływu cywilizacji na zdrowie i życie człowieka.
dowiedz się więcej
1
. . .
130 131 132
. . .
153
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec