Aktualności

29-05-2023 - Transmisja LX sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LX sesji Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 29.05.2023 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
26-05-2023 - Transmisja LIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
Transmisja LIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Dziś, 26.05.2023 o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się LIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 8.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
25-05-2023 - LX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

    Zawiadamiam, że LX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 29 maja 2023r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22 Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie...

dowiedz się więcej
25-05-2023 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 29 maja 2023 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Pismo Mieszkańców Domu Nauczyciela w Przegini.
 4. Pismo w sprawie punktowej zmiany MPZP.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

 

dowiedz się więcej
25-05-2023 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 (druk nr 401/2023).
 4. Pismo Rodziców uczniów klasy 6A w Jerzmanowicach.
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

 

dowiedz się więcej
25-05-2023 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  29 maja 2023 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Wyróżnienia „Zasłużony dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia” Panu Andrzejowi Adamczykowi (druk nr 406/2023).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (druk nr 405/2023).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 409/2023).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 410/2023).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotkowicach (druk nr 411/2023).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
24-05-2023 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 26 maja 2023 r. o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.   Porządek obrad: Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. Zapoznanie z porządkiem obrad....

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
306
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie