Aktualności

23-05-2024 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 (druk nr 5/2024).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 6/2024).
  5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury Sportu
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Stanisław Rogóż

dowiedz się więcej
21-05-2024 - II Sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia IX kadencji
II Sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia IX kadencji

Zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia IX kadencji odbędzie się 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22


Porządek obrad II sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia IX kadencji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 (druk nr 5/2024).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
3.2. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 6/2024).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
3.3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia (druk nr 7/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
3.4. ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania (druk nr 8/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
3.5. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2024 Nr LXVIII/446/2023 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2023 r. (druk nr 9/2024).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Grzegorz Seweryn

dowiedz się więcej
14-05-2024 - Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 maja 2024 r. - w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowania
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 maja 2024 r. - w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowania

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 13 maja 2024 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Jerzmanowice-Przeginia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 maja 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 1.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
§ 3
W dniu 16 maja 2024 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 3
- Nr 4.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Rafał Marek Sobczuk

dowiedz się więcej
14-05-2024 - Zapytanie Ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2024
Zapytanie Ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2024

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w Racławicach (Racławice 54, 32-049 Przeginia) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt. "Remont istniejącego ogrodzenia przy kościele parafialnym w Racławicach".

Link do postępowania: https://www.raclawiceparafia.pl

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia (tj. wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowania z RPOZ z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zamawiającemu).

Kontakt telefoniczny: ks. Jacek Miodek,   tel. 507 15 32 55

dowiedz się więcej
09-05-2024 - Transmisja - kontynuacja obrad I sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia IX kadencji
Transmisja - kontynuacja obrad I sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia IX kadencji

Dziś, 09.05.2024 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się kontynuacja obrad I Sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 17.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
07-05-2024 - Transmisja I sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia IX kadencji
Transmisja I sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia IX kadencji

Dziś, 07.05.2024 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się I Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 16.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
333
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie