Aktualności

17-07-2024 - Przedłużenie terminu na składanie dowodów potwierdzających opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków
Przedłużenie terminu na składanie dowodów potwierdzających opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków
Informujemy, że termin na składanie dowodów potwierdzających opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków został przedłużony do 31 lipca 2024 r.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do regularnego opróżniania  nieczystości ciekłych. Nowelizacja ustawy nałożyła na gminy obowiązek weryfikacji wykonywania tego obowiązku.
Dowody uiszczania opłat za usługę asenizacyjną (rachunki, faktury VAT, potwierdzenia przelewów) należy złożyć w Urzędzie w pokoju nr 120 lub 124.
Po upływie wyznaczonego terminu (31.07.2024 r.) mieszkańcy, którzy nie dostarczą dowodów, otrzymają wezwania do ich okazania.
Zachęcamy do skorzystania z przedłużonego terminu i jak najszybszego załatwienia formalności.
Dziękujemy za współpracę!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 123895247 wew. 124.
Dodatkowe informacje: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/zawiadomienie-dot-kontroli-oprozniania-zbiornikow-bezodplywow-ii.html
Dbanie o  regularny i zgodny z przepisami wywóz nieczystości ciekłych to nie tylko kwestia wypełniania obowiązków prawnych, ale przede wszystkim troska o środowisko naturalne. Pilnujmy tego dla siebie i przyszłych pokoleń.
 
dowiedz się więcej
17-07-2024 - Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.399.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia  informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia  zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy.

Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:

 •  posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych 
 • częstotliwości opróżniania zbiorników 
 • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Powyższe dokumenty należy okazać  w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w pokoju nr 120 i 124  w terminie od 16.07. do 31.07.2024 r.

W przypadku braku przedłożenia wymaganych dokumentów Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia wszczyna kontrolę w zakresie wykonania obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art.10 ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie wykonywanie  obowiązków  wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny wymierzonej  zgodnie z ustawą  z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawie wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1124).

Wykaz firm zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia:

Lp. Nazwa firmy Adres siedziby Kontakt
1 ASMOT Rafał Izdebski 32-049 Racławice 89 668 413 150
2 ASEN - WUKO Jolanta Mrozowska ul. Krakowska 65, 32-048 Jerzmanowice

(12) 389 53 43,

502 422 758
3 Usługi transportowe Noga Jerzy 32-049 Racławice 135

(12) 282 94 09

504 045 857
4 PUH MOSUR s.c. M.Moląg, Ł.Moląg, P.Moląg 32-064 Rudawa ul. Legionów Polskich 30

(12) 283 80 33

601 74 01 54
5 F.H.U. POLIMAX Paweł Orkisz

32-300 Olkusz,  Zawada 73

888 224 119
6 mToilet sp. z o.o.

ul. Toruńska 31,

03-226 Warszawa

Infolinia

800 000 800
dowiedz się więcej
01-07-2024 - Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.399.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia  informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia  zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy.

Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:

 •  posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych 
 • częstotliwości opróżniania zbiorników 
 • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Powyższe dokumenty należy okazać  w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w pokoju 124  w terminie od 01.07. do 15.07.2024 r.

W przypadku braku przedłożenia wymaganych dokumentów Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia wszczyna kontrolę w zakresie wykonania obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art.10 ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie wykonywanie  obowiązków  wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny wymierzonej  zgodnie z ustawą  z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawie wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1124).

  

Wykaz firm zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia:

Lp. Nazwa firmy Adres siedziby Kontakt
1 ASMOT Rafał Izdebski 32-049 Racławice 89 668 413 150
2 ASEN - WUKO Jolanta Mrozowska ul. Krakowska 65, 32-048 Jerzmanowice

(12) 389 53 43,

502 422 758
3 Usługi transportowe Noga Jerzy 32-049 Racławice 135

(12) 282 94 09

504 045 857
4 PUH MOSUR s.c. M.Moląg, Ł.Moląg, P.Moląg 32-064 Rudawa ul. Legionów Polskich 30

(12) 283 80 33

601 74 01 54
5 F.H.U. POLIMAX Paweł Orkisz

32-300 Olkusz,  Zawada 73

888 224 119
6 mToilet sp. z o.o.

ul. Toruńska 31,

03-226 Warszawa

Infolinia

800 000 800

 

Do pobrania:

Zarządzenie 162-2024

dowiedz się więcej
01-07-2024 - Zapytanie ofertowe „Konserwacja ratunkowa ołtarzy w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Przegini"
Zapytanie ofertowe „Konserwacja ratunkowa ołtarzy w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Przegini"

Zapytanie ofertowe
w ramach postępowania zakupowego nr 1/2024


Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela, Przeginia 352, 32-049 Przeginia, NIP 6772021815, Regon 040031506, tel. 12 389 80 07 , e-mail: 1parafiaprzeginia@gmail.com zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Konserwacja ratunkowa ołtarzy w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Przegini”.

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - ołtarze
 3. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie z wizji lokalnej - ołtarze
 4. Załącznik nr 3 - Ramowe postanowiena umowy - ołtarze-1
 5. Załącznik nr 4 - Przeginia_oltarze boczne_program prac
 6. Zalecenia konserwatorskie
dowiedz się więcej
27-06-2024 - Transmisja III sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia IX kadencji
Transmisja III sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia IX kadencji

Dziś, 27.06.2024 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III Sesja Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Obrady będą transmitowane na żywo. Przekaz będzie dostępny od godziny 16.00 po kliknięciu w poniższy link:


(sesja online)

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji.

dowiedz się więcej
27-06-2024 - Schody w kościele - Zapytanie Ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2024
Schody w kościele - Zapytanie Ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2024

Zapytania Ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2024

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Jerzmanowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt." Drewniane schody na chór muzyczny".

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Link do strony: https://parjerzmanowice.iap.pl/pl/9161/0/schody-w-kosciele.html

dowiedz się więcej
24-06-2024 - Nabór zgłoszeń dla mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników
Nabór zgłoszeń dla mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników

W związku z otrzymaniem od Samorządu Województwa Małopolskiego dofinansowania w kwocie 33 000,00zł  na zakup przez gminy kompostowników dla mieszkańców, Urząd Gminy informuje, że będzie prowadził nabór zgłoszeń od mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników.

Zgłoszenia od właścicieli nieruchomości będą przyjmowane w dniach od 25 czerwca od godz. 7:30 do 31 października 2024 roku do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub poczta tradycyjną na adres Urzędu: ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice

Ważne!

O kolejności wsparcia decyduje kolejność składana kompletnych i prawidłowo wypełnionych  wniosków oraz nie posiadanie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kompostowniki będą mieć pojemność 720 litrów i będą wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Kompostowniki zostaną przekazane w użyczenie właścicielom zamieszkałych nieruchomości (budynków jednorodzinnych) na okres 2 lat, po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.

Zasady przyznawania kompostowników:

Na jedną nieruchomość może być przeznaczony jeden kompostownik o pojemności 720 l,
Wnioskodawca po podpisaniu umowy użyczenia, odbierze we wskazanym terminie kompostownik do samodzielnego montażu,
Po podpisaniu umowy użyczenia i odebraniu kompostownika, odpady biodegradowalne nie będą odbierane z nieruchomości wyszczególnionej w umowie. Mieszkaniec będzie zobowiązany do zmiany deklaracji dot. odpadów w tym zakresie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia pok. nr 124, tel.: 12 389 52 47 w godzinach pracy urzędu.

Do pobrania:

 1. Wniosek na kompostownik
 2. Zarządzenie 141-2024
dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
337
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie