Aktualności

31-12-2013 - Podsumowanie Festiwalu "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie"
Podsumowanie Festiwalu "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie"

Pomyślnie zakończono pierwszą edycję Jerzmanowickiego Festiwalu Archeologicznego - festiwal, warsztaty, lokalna tradycja”. Organizatorami Festiwalu był Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Gminny Ośrodek Kultury Jerzmanowicach oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie wspólnie z firmą Eurokreator. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina, której Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest członkiem.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia znajduje się na terenie występowania prastarej kultury jerzmanowickiej z czego niewiele osób zamieszkujących te tereny zdaje sobie sprawę. Wójt Gminy - Adam Piaśnik od dłuższego czasu czynił starania, by ten jakże ważny zasób prehistoryczny trafił do szerszego grona odbiorców, a w szczególności do młodzieży, tak by świadomość kultury jerzmanowickiej trwała nie tylko w pamięci ekspertów. W myśl powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie”, dbając przede wszystkim o kultywowanie lokalnego dziedzictwa - tradycji i kultury zainicjował współpracę z Muzeum Archeologicznym w Krakowie czego owocem był Festiwal Archeologiczny.

Głównym celem tego Festiwalu było zwrócenie mieszkańcom, a w szczególności młodzieży szkolnej uwagi, na jakże cenne dziedzictwo wokół jakiego dorastają i wychowują się. Mają bowiem niebywałą okazję zamieszkiwać obszar Gminy na terenie której kilkadziesiąt tysięcy lat temu narodziła się odrębna kultura jerzmanowicka - uważana przez wielu specjalistów za jedną z ciekawszych kultur tamtej epoki.

dowiedz się więcej
16-12-2013 - Zarządzenie Nr O/202/2013
Zarządzenie Nr O/202/2013

Zarządzenie Nr O/202/2013
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 16.12.2013 r.

w sprawie (IR.6825.2.2013.RR, IR.6825.1.7.2013.RR): umieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz w BIP - kart i spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości.

 

dowiedz się więcej
09-12-2013 - Program "Na własne konto"
Program "Na własne konto"

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Z terenu Gminy w programie weźmie udział Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Krakowskiej z Jerzmanowic,
w którym w okresie ferii zimowych 2014 przeprowadzone zostaną zajecia z programu. 

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Podczas II semestru uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową -młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu "Na Własne Konto" jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program "Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.  

więcej szczegółów na stronie projektu: http://www.nawlasnekonto.pl/

dowiedz się więcej
26-11-2013 - Podsumowanie Wieczoru Niepodległości
Podsumowanie Wieczoru Niepodległości

11 listopada to symboliczna data dla nas Polaków, święto odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej, święto obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1939 roku. Po wojnie - Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny Grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.

Nie mniej ważne obchody tego święta odbywają się na teranie naszej Gminy Jerzmanowice-Przeginia, które wspólnie przeżywaliśmy już po raz piaty. W tym roku obchody tej uroczystości były połączone z 330. rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej i odbywały się w ramach programu FESTIWAL KULTURY PAMIĘCI. Uroczystość była realizowana w dwóch etapach.

dowiedz się więcej
25-11-2013 - Akcja ZIMA 2013/2014
Akcja ZIMA 2013/2014

DROGI GMINNE

Zarządca: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B,

dla miejscowości: Czubrowice, Gotkowice, Przeginia, Racławice
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg należy kierować do:
ARTBRUK Artur Żak z siedzibą 32-049 Przeginia 395C
tel. całodobowy 606 919 672

dla miejscowości: Jerzmanowice, Łazy, Sąspów, Szklary
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg należy kierować do:
AWAN-BUD Jan Krzystanek z siedzibą 32-048 Sąspów 162
tel. całodobowy 606 871 637

Telefon interwencyjny w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
w godzinach pracy Urzędu pn. 9-17:00, wt.-pt. 8-16:00
tel. 12 389 52 47 w. 123

dowiedz się więcej
20-11-2013 - Porozumienie
Porozumienie

W dniu 20 listopada 2013 r. zostało podpisane pomiędzy Gminą Jerzmanowice-Przeginia a spółką Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. porozumienie dotyczące możliwości korzystania przez spółkę z należącej do Gminy Jerzmanowice-Przeginia oczyszczalni ścieków w Żarach. Porozumienie zostało zawarte na 40 lat, a za możliwość korzystania z infrastruktury oczyszczalni ścieków w Żarach spółka Wodociągi i Kanalizacja zapłaciła 1 200 tys. zł. Środki te zabezpieczyła w budżecie Gmina Krzeszowice i przekazała spółce w formie wkładu gotówkowego na podwyższenie kapitału.

Negocjacje dotyczące warunków porozumienia pomiędzy Gminą Jerzmanowice –Przeginia a spółką Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Wcześniej od 2003 roku rozmowy na temat zasad i warunków udostępniania infrastruktury oczyszczalni ścieków w Żarach prowadzone były bezpośrednio z Gminą Krzeszowice.

Dzięki podpisanemu porozumieniu odprowadzanie ścieków z miejscowości Paczółtowice odbywać się będzie do oczyszczalni w Żarach. Rozwiązanie takie jest zarówno najbardziej uzasadnione ekonomicznie, jak również zgodne z zapisami rozporządzenia Wojewody Małopolskiego nr 53/06 z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jerzmanowice –Przeginia, zgodnie z którym aglomeracja ta obejmuje oprócz miejscowości w gminie Jerzmanowice – Przeginia także miejscowość Paczółtowice w gminie Krzeszowice.  (źródło: http://www.wikkrzeszowice.pl/)

dowiedz się więcej
1
. . .
315 316 317
. . .
326
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie