Aktualności

17-10-2013 - Podsumowanie Rodzinnego pożegnania lata w Sąspowie - Pieczone 2013
Podsumowanie Rodzinnego pożegnania lata w Sąspowie - Pieczone 2013

Już po raz szósty w Sąspowie RODZINNIE pożegnaliśmy lato w Gminie Jerzmanowice-Przeginia. Pod hasłem „PIECZONE 2013” - 6 października 2013 roku w Sąspowie odbyło się pieczenie ziemniaków na zakończenie sezonu. Aura dla organizatorów była sprzyjająca, jednak brak słońca wyraźnie dawał odczuć, że lato już się skończyło. Oferta programowa była skierowana głównie do rodzin. Program był bogaty w występy artystyczne, konkursy i inne atrakcje.

Podczas pikniku zorganizowano 8 konkursów adresowanych do rodzin, w tym:

 • konkurs rekreacyjno - sportowy „Slalom z ziemniakiem na łyżce”, „Rzut ziemniakiem do celu”, „Sadzenie i zbieranie ziemniaków”,
 • konkurs sportowy „Kulturysta”
 • konkurs plastyczny pod hasłem „Z Wadowic do nieba”,
 • konkurs wiedzy „Rozsypane przysłowia”,
 • konkurs „Rodzinne czytanie literatury polskiej utworów Trzech Wieszczów polskich: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego oraz utworów Karola Wojtyły”,
 • konkurs manualny „Lato z ptakami odchodzi”.

Wszystkie z nich cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

dowiedz się więcej
16-10-2013 - XIII Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Papież dialogu"
XIII Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Papież dialogu"

Dzisiaj obchodzimy Dzień Papieża Jana Pawła II. Jest to polskie święto obchodzone co roku 16 października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi - Polakowi Janowi Pawłowi II.

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, obchodzimy pod hasłem "Jan Paweł II – Papież Dialogu".

Zgłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Zmiana sposobu debaty, zarówno publicznej, jak i w wymiarze indywidualnym, jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. Dyskusja i polemika, jakkolwiek niejednokrotnie konieczne, nie zaspokajają potrzeby głębokiego spotkania pomiędzy ludźmi, na gruncie szacunku i zakładanej uprzednio dobrej woli dotarcia do prawdy o sobie nawzajem, o człowieku i jego miejscu w świecie, o sensie życia, wreszcie o możliwości spotkania Boga, a więc o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej. – podkreśla ks. Dariusz Kowalczyk w przygotowanej przez niego interpretacji hasła Dnia Papieskiego.

dowiedz się więcej
16-10-2013 - SZLACHETNA PACZKA w naszej gminie buduje Drużynę SuperW!
SZLACHETNA PACZKA w naszej gminie buduje Drużynę SuperW!

 

Mamy zaszczyt i przyjemność już po raz czwarty brać udział w projekcie SZLACHETNA PACZKA.

W Naszej gminie są rodziny, które potrzebują właśnie Twojej pomocy. To bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.superw.pl i zgłosisz się do projektu a podczas rejestracji wybierzesz rejon "Przeginia i okolice".
Na zgłoszenia czekamy do 19 października 2013 roku.
Gwarantujemy przyjemną atmosferę, miłą ekipę, a także rozwinięcie umiejętności i zdobycie doświadczenia.

Nie zwlekaj, zostań SuperW i zmieniaj świat na lepsze!
Drużyna SuperW z rejonu Przeginia i okolice
 

dowiedz się więcej
11-10-2013 - Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach 11-20 październiak 2013 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonywane za pomocą przynent zawięrających szczepionkę doustną, ktora zostanie zrzucowan w wyżej wymienionym okresie z samolotów.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleku kokosowoego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

 • nie wchodzić na teren lasu,
 • zachowywać ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przylesnych oraz w wąwozach i jarach,
 • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywac przynęty, gdyż znajduąca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa, a w razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
 • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.
 •  
dowiedz się więcej
10-10-2013 - Zajęcia dla osób współuzależnionych
Zajęcia dla osób współuzależnionych

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia w Jerzmanowicach działając w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

zaprasza w miesiącu październiku 2013 roku, w każdy poniedziałek w godzinach od godziny 1600 do 1800
w Przegini na I piętrze w GOK, będą się odbywać zajęcia dla osób współuzależnionych.

Współuzależnienie można opisać jako utrwaloną formę funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i niszczącej sytuacji związanej z zachowaniami uzależnionych osób bliskich. Jeśli żyjesz w pobliżu osób uzależnionych od alkoholu

 • na zajęciach poczujesz, że jesteś częścią grupy ludzi dla których Twoje problemy są ważne i chcą Cię wesprzeć,
 • nawiążesz kontakt z osobami o podobnych doświadczeniach,
 • uzyskasz wsparcie emocjonalne i społeczne,
 • uzyskasz wiedzę o chorobie alkoholowej,
 • uzyskasz wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • uzyskasz wiedzę o możliwościach uzyskania pomocy ze strony instytucji i przysługujących prawach,
 • jest możliwość podniesienia samooceny i odzyskania wiary we własne umiejętności.

W grupie możesz uczyć się:

 • bronić własnych praw,
 • wyrażać własne zdanie,
 • wyrażać uczucia,
 • odnajdywać własne mocne strony, które stanowią o Twoim poczuciu własnej wartości i godności osobistej.

Zrób pierwszy krok, dla siebie! Zajęcia są bezpłatne.

 

dowiedz się więcej
03-10-2013 - Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów” (nr umowy WND-POKL.09.01.02-12-140/12) który realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w Partnerstwie z Gminą Jerzmanowice-Przeginia - Zespół Szkół w Przegini roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, zapraszamy do złożenia ofert na:

Pełnienie funkcji Lidera Szkolnego Ośrodka Kariery
w projekcie „Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów”

dowiedz się więcej
1
. . .
306 307 308
. . .
315
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie