Aktualności

10-03-2014 - Podsumowanie II Mistrzostw w narciarstwie alpejskim o puchar Wójta
Podsumowanie II Mistrzostw w narciarstwie alpejskim o puchar Wójta

W dniu 26 lutego 2014 w Spytkowicach koło Rabki odbyły się drugie Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W zawodach uczestniczyło 72 zawodników w sześciu kategoriach wiekowych (kobiety/mężczyźni). Rozdano osiem kompletów medali, 10 pucharów oraz nagrody rzeczowe, które wręczone zostały prze Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika.

Po zakończeniu zmagań na stoku na każdego uczestnika czekał ciepły posiłek. Poniżej w załącznikach prezentujemy pełne tabele wyników. Dodatkową kategorią wprowadzoną na stoku była kategoriia rodzinna w której miejsca zajęli odpowiednio:
1. GAŁAK JULIA, KATARZYNA, MARCIN
2. SĘPEK ZUZANNA, IWONA, LESZEK
3. SZLACHTA OLA, HUBERT, DARIUSZ 

 
dowiedz się więcej
03-03-2014 - Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic - konsultacje
Zaproszenie dla mieszkańców Czubrowic i Racławic - konsultacje

MIESZKAŃCY/ WŁAŚCICIELE GRUNTÓW SOŁECTW CZUBROWICE i RACŁAWICE
Z A P R O S Z E N I E

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Radni Gminy, Radni Rad Sołeckich, Sołtysi Czubrowic i Racławic oraz Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zapraszają na spotkania konsultacyjne

w sprawie założeń do nowego urządzenia rolnego w tym nowego układu dróg

Konsultacje odbędą się w grupach w następującym porządku:

Czubrowice w Szkole Podstawowej

  • 6 marca 2014 roku od godz. 17 do 19.00 od numeru domu 1 - 50
  • 6 marca 2014 roku od godz. 19 do 21.00 od numeru domu 51 - 100
  • 7 marca 2014 roku od godz. 17 do 19.00 od numeru domu 101 - 150
  • 7 marca 2014 roku od godz. 19 do 21.00 od numeru 151 - wszystkie pozostałe

Racławice w Budynku Wielofunkcyjnym

  • 10 marca 2014 roku od godz. 17 do 19.00 od numeru domu 1 - 60
  • 10 marca 2014 roku od godz. 19 do 21.00 od numeru domu 61 - 120
  • 13 marca 2014 roku od godz. 17 do 19.00 od numeru domu 121 - 180
  • 13 marca 2014 roku od godz. 19 do 21.00 od numeru domu 181 - 240
  • 14 marca 2014 roku od godz. 17 do 19.00 od numeru domu 240 - 300
  • 14 marca 2014 roku od godz. 19 do 21.00 od numeru domu 301 - wszystkie pozostałe

Prosimy o uczestnictwo w spotkaniach oraz zabranie ze sobą tytułu prawnego do posiadanych gruntów.

dowiedz się więcej
28-02-2014 - 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

"Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny"

Lech Kaczyński

Określenie żołnierze wyklęci oznacza żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku, ostatni żołnierz wyklęty to Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

więcej informacji http://www.wykleci.ipn.gov.pl/

dowiedz się więcej
27-02-2014 - Edukacyjna Gmina Małopolski 2013 - ETAP II
Edukacyjna Gmina Małopolski 2013 - ETAP II

Miło nam zakomunikować, że zakończył się I etap plebiscytu w którym mieszkańcy Małopolski wybierają najciekawsze inicjatywy edukacyjne zeszłego roku. Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła Plebiscytu wybrała 9 projektów, a w tym Naszą Gminę z projektem pt. "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie".

W związ z tym apelujemy do mieszkańców o oddawanie głosów na ten projekt!
Głosowanie potrwa od 27 lutego do 20 marca 2014 roku.
Dziennie można oddać maksymalnie 5 głosów.
Głosujemy na stronie www.krakow.naszemiasto.pl

Zwycięzca Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2013” otrzyma film promujący zwycięską gminę, który zostanie wyemitowany w TVP Kraków w kwietniu 2014 r., a także dyplom, statuetkę i prawo do używania logo promocyjnego "Edukacyjna Gmina Małopolski". 

Regulamin Konkursu dostępny tutaj

 
dowiedz się więcej
25-02-2014 - Rekrutacja do Przedszkoli samorządowych 2014
Rekrutacja do Przedszkoli samorządowych 2014

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoliKarty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariatach szkół prowadzących przedszkola oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy www.jerzmanowice-przeginia.pl - załącznik do niniejszej informacji (informacja przez okres trwania naboru będzie widnieć również w dziale UWAGA! > Rektrutacja do Przedszkoli 2014)

Zapisy na rok szkolny 2014/2015 będą odbywać się w terminie 1.03-31.03.2014 r. Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5,6-letnie z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są bezpośrednio w sekretariacie placówki. W terminie 1.04-20.04. 2014 r. odbywać się będzie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, a do dnia 26.04.2014 r. wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Informacje dodatkowe:
Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz wypełnienia nowej karty w celu kontynuowania edukacji w naszych placówkach. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Przyjęcie dzieci do przedszkoli opiera się  o Regulamin Rekrutacji Dzieci w Przedszkolu Samorządowym danej placówki. Przy rekrutacji do przedszkoli nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH (ROK URODZENIA 2008)
W roku szkolnym 2014-2015 do szkoły pójdą już dzieci sześcioletnie, które urodziły się między styczniem, a czerwcem 2008 r. Dla dzieci 6- letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. Rok później czyli w roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej pójdą już wszystkie sześciolatki.


UWAGA RODZICE DZIECI 5-LETNICH (ROK URODZENIA 2009)
Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009 r.
 

dowiedz się więcej
24-02-2014 - Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic
Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic

Z dniem 21 lutego 2014 roku została oficjalnie włączona sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic. Sygnalizator zamontowano na ruchliwej drodze powiatowej K2129 Jerzmanowice - Szklary - Krzeszowice.

Analiza natężenia ruchu w centrum Jerzmanowic wykazała, iż jest on znaczny w porównaniu do innych miejsc na terenie Gminy. Droga powiatowa w centrum Jerzmanowic krzyżuje się z drogą krajową E94 i jest drogą tranzytową między autostradą Katowice – Kraków a drogą S7 Warszawa – Kraków (przez Gminy Iwanowice, Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice). Istotne jest również duże nagromadzenie w tym miejscu podmiotów gospodarczych i traktowania tej drogi przez przedsiębiorców jako ciągu tranzytowego (m.in. transport z pobliskiego kamieniołomu w Dubiu).

Dla bezpieczeństwa mieszkańców i gości przebywających na obszarze Jerzmanowic, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży i dzieci uczęszczającej do Zespołu Szkół w Jerzmanowicach (ponad 0,5 tys. uczniów) znajdującego się w bliskiej odległości od drogi powiatowej, Wójt Gminy Adam Piaśnik poczynił starania w kierunku polepszenia bezpieczeństwa poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej. Pozytywnie na inicjatywę zareagował Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza. Pomysł poparł także Tadeusz Nabagło - Przewodniczący Rady Powiatu, a zarazem Dyrektor jerzmanowskiego Zespołu Szkół.

W centrum Jerzmanowic poczyniono szereg prac związanych poprawą bezpieczeństwa i organizacją ruchu. W pierwszej kolejności wprowadzono ruch jednokierunkowy na drodze gminnej K600174, dzięki czemu wyeliminowano ryzyko niebezpiecznego włączania się do ruchu pojazdów na stromym podjeździe skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową niemalże przy samym Zespole Szkół. Kolejnym działaniem jest właśnie wprowadzenie w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych sygnalizacji świetlnej wzbudzeniowej. Jednocześnie prowadzone są dalsze analizy wprowadzenia dodatkowego oznakowania oraz rozwiązań, które w maksymalnym stopniu zwiększą bezpieczeństwo.

dowiedz się więcej
1
. . .
306 307 308
. . .
320
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
MPK
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie