Aktualności

02-11-2013 - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku ze śmiercią Tadeusza Mazowieckiego pierwszego premiera wolnej Polski zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 listopada 2013 r.
§ 2. W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.
§ 3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, nadawcy koncesjonowani oraz redakcje dzienników i czasopism uwzględniają w czasie trwania żałoby narodowej potrzebę uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

dowiedz się więcej
30-10-2013 - Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych

Podczas uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada 2013 roku) w pobliżu cmentarzy parafialnych na terenie Gminy w miejscowościach Szklary, Jerzmanowice, Sąspów, Przeginia i Racławice z pewnością wystąpią utrudnienia w ruchu. Z uwagi na wzmożony ruch pieszych i samochodów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!
Aby usprawnić poruszanie się przy cmentarzach druhowie z jednostek OSP z terenu naszej Gminy będą pomagać policji w kierowaniu ruchem. W związku z tym zwracamy się o szczególną ostrożność oraz stosowanie się do komunikatów wydawanych przez strażaków, tak by dzień zadumy przeżywać w spokoju i skupieniu. Przez cały dzień, teren cmentarzy i okolic będzie patrolowany przez policję! 
Jak co roku przy Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach zostanie zorganizowany dodatkowy parking.

dowiedz się więcej
28-10-2013 - Święto Administracji Wojskowej
Święto Administracji Wojskowej

W dniu 22 października 2013 roku w Klubie Garnizonowym 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie odbyły się główne uroczystości z okazji Święta Administracji Wojskowej. Obchody w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Krakowie rozpoczęły się od uroczystej zbiórki w auli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.  Następnie przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w Kościele Garnizonowym skąd udali się na główne uroczystości zorganizowane przez WSzW w Krakowie, podczas których wystąpił szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk mgr Janusza Kurzyna, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW ppłk mgr inż. Zbigniew Pustułka, który przedstawił historię terenowej administracji wojskowej na terenie dzisiejszego Małopolski w latach 1918 – 2013. 

Po przedstawieniu historii Administracji Wojskowej na terenie województwa małopolskiego wręczono odznaczenia państwowe i medale resortowe, podziękowania za współpracę na rzecz obronności Państwa. Rozkazem Nr Z-201, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik otrzymał Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie.

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej zostało ustanowione na dzień 27 października przez Ministra Obrony Narodowej i w tym roku obchodzono je po raz pierwszy. 

dowiedz się więcej
25-10-2013 - Jubileusz "Złotych Godów"
Jubileusz "Złotych Godów"

"Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania." (Robert Poulet) - złote gody jerzmanowsko-przegińskich par małżeńskich - 50 wspólnie spędzonych lat to rzecz bezcenna, a co najmniej tyle przeżyli wspólnie tegoroczni Jubilaci, którzy z rąk Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika otrzymali medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy okolicznościowe, kwiat i upominki. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50. lecia pożycia małżeńskiego odbyło się 23 października 2013 roku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Jerzmanowicach odprawioną przez ks. Kazimierza Szczęsnego z Jerzmanowic i ks. Jacka Miodka z Racławic w intencji Jubilatów i ich rodzin. Po Mszy Św. nastąpiła część oficjalna w restauracji Chochołowy Dwór.

Serdeczne życzenia i gratulacje Jubilatom złożyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Piwowarczyk. Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik podkreślił, (...) że poprzez zawarcie związku małżeńskiego Jubilaci związali się ze sobą na dobre i na złe. Mówi się, że losy poszczególnych ludzi są odbiciem losów swojej ojczyzny. Jeżeli sięgnąć pamięcią wstecz - do owych ostatnich 50 lat to można być pewnym, że życie nie szczędziło Państwu gorzkich, a może i tragicznych doświadczeń. (...) Myślę, że Państwo macie niezwykłą satysfakcję, przyjemność spojrzeć wstecz i powiedzieć, że decyzja o złożeniu przysięgi przed ołtarzem, którą podjęliście ponad 50 lat temu okazała się decyzją trafną i słuszną. (...) Ojczyzna i rodzina są ze sobą nierozerwalnie powiązane naturalnymi więzami. Państwo otrzymaliście największy prezent od życia - to, że dane Wam jest być razem już ponad 50 lat, a przede wszystkim stanowić fundament Naszego narodu (...). Do życzeń przyłączył się również ks. Kazimierz Szczęsny z Jerzmanowic, życząc jubilatom przede wszystkim zdrowia, którego nie powinno zabraknąć Jubilatom.

Po oficjalnej części uroczystości, organizatorzy spotkania zaprosili Jubilatów na obiad. Był toast, symboliczna lampka szampana i pyszny tort. Uroczystość została zakończona wspólnym śpiewem. Przez cały czas trwania uroczystości Jubilatom umilał czas Zespół "Sokoły".

dowiedz się więcej
24-10-2013 - XII Małopolska Pielgrzymka Strażaków do Łagiewnik
XII Małopolska Pielgrzymka Strażaków do Łagiewnik

20 października 2013 roku odbyła się już XII Małopolska Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Gminę Jerzmanowice-Przeginia reprezentowali druhowie z Jednostek OSP Czubrowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia i Sąspów oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Adam Piaśnik. Łącznie z terenu Gminy w pielgrzymce uczestniczyło 50 osób.

Na uroczystą mszę świętą do sanktuarium przybyło w sumie około 5 tysięcy strażaków oraz 300 pocztów sztandarowych OSP z całego województwa małopolskiego, ale także śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Tradycyjnie strażacy dziękowali Bogu za opiekę w codziennej pracy oraz prosili bł. Jana Pawła II o wstawiennictwo.

Tegoroczna XII Pielgrzymka miała szczególny charakter, ponieważ uczestniczył w niej Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski obchodzący w tym roku 50-lecie swojej posługi kapłańskiej. Podczas uroczystości, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Dh Waldemar Pawlak oraz Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie Dh Edward Siarka wręczyli metropolicie krakowskiemu najwyższe odznaczenie Związku OSP RP Złoty Znak Związku OSP RP - za służbę dla Kościoła w Polsce. Prezes ZOW ZOSP RP Edward Siarka podziękował Księdzu Kardynałowi za wieloletnią posługę u boku papieża Jana Pawła II, a także za wsparcie, jakie okazuje strażakom w ich służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W przemówieniu ks. kard. Dziwisz podziękował wszystkim za obecność, pracę i zaangażowanie w służbę bliźniemu, a także zachęcił strażaków do pomocy przy organizowaniu Światowych Dni Młodzieży, które odbędę się w Krakowie w 2016 roku.

Więcej zdjęć z pielgrzymki można znaleźć na portalu www.krakow112.pl

 
dowiedz się więcej
18-10-2013 - Bezpłatny wyjazd studyjny do Ilkowic
Bezpłatny wyjazd studyjny do Ilkowic

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia organizują w dniu 28 października 2013r. o godzinie 9:00, bezpłatny wyjazd studyjny do miejscowości Ilkowice w gminie Żabno powiat Tarnów w celu obejrzenia efektów scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym zakończonym w bieżącym roku, które zostało w całości sfinansowane ze środków europejskich.

Chętnych na wyjazd prosimy o zgłaszanie się do Sołtysów sołectw Czubrowice i Racławice.
 

dowiedz się więcej
17-10-2013 - Ogłoszenie o złożonej ofercie przez Stowarzyszenie Mazureczek
Ogłoszenie o złożonej ofercie przez Stowarzyszenie Mazureczek

Tryb bezkonkursowy realizacji zadań publicznych
W związku ze zmianą oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie „Mazureczek” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 234 poz. 1536), publikujemy nową ofertę złożoną przez niniejsze Stowarzyszenie.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa własna oferty: IX Cecylianka
Wszelkie uwagi dotyczące nowej oferty może zgłosić każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 24.10.2013 r. Uwagi należy zgłaszać na email: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

Oferta zamieszczona:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
- w Urzędzie Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń
- na stronie internetowej www.jerzmanowice-przeginia.pl
 

dowiedz się więcej
1
. . .
305 306 307
. . .
315
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie