Aktualności

21-02-2023 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 27 lutego 2023 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.  

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
  2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 110 m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Czubrowice 180B, na okres 3 lat (druk nr 386/2023).
  4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Kazimierz Baran

dowiedz się więcej
21-02-2023 - LVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LIV/2023 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Zatwierdzenie protokołu nr LV/2023 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 110 m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Czubrowice 180B, na okres 3 lat (druk nr 386/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
5.2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2023 (druk nr 387/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 388/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5.4. zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 389/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
16-02-2023 - Konsultacje w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski
Konsultacje w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski

Trwa wdrażanie Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Organizacje pozarządowe są jednym z beneficjentów tego Programu. Obecnie trwają konsultacje projektu karty dla Szczegółowego Opisu Priorytetów (SZOP) dotyczącej Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+", która będzie częścią SZOP programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Dokumenty dostępne są na stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027/aktualnosci/wez-udzial-w-konsultacjach-zakresu-wsparcia-dotyczacego-budowania-potencjalu-partnerow-spolecznych-oraz-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-programie-fundusze-europejskie-dla-malopolski-2021-2027

dowiedz się więcej
16-02-2023 - Rusza kolejna edycja konkursu grantowego Małopolska Lokalnie
Rusza kolejna edycja konkursu grantowego Małopolska Lokalnie

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze już po raz dziewiąty zapraszają małopolskich społeczników na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego Małopolska Lokalnie. Konkurs skierowany jest do zwykłych mieszkańców, którzy mają interesujący pomysł na działanie w swojej społeczności ale nie mają pieniędzy, żeby go zrealizować oraz do młodych organizacji pozarządowych, które szukają wsparcia na początku swojej działalności.

dowiedz się więcej
16-02-2023 - Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!
Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 będą zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

dowiedz się więcej
16-02-2023 - Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych
Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.

 

dowiedz się więcej
15-02-2023 - W marcu rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
W marcu rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice mogą składać w sekretariatach poszczególnych placówek od 1 do 24 marca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 11 kwietnia 2023r.

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
302
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie