Aktualności

07-09-2023 - Zamknięcie ul. Granicznej w Jerzmanowicach
Zamknięcie ul. Granicznej w Jerzmanowicach

W związku z układaniem nawierzchni asfaltowej ul. Graniczna w Jerzmanowicach w dniu 08.09.2023r. (piątek) będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Wschodnią do skrzyżowania z ul. Jurajską.

W dniach 11-12.09.2023r. (poniedziałek i wtorek) zamknięcie od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Wschodnią. Prace będą prowadzone w godzinach 7-17. Prosimy o wcześniejsze wyprowadzenie pojazdów poza remontowany zakres.

dowiedz się więcej
30-08-2023 - Zebrania wiejskie
Zebrania wiejskie

 

Fundusz sołecki. Harmonogram zebrań

W sołectwach odbędą się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy zdecydują na jakie inwestycje czy też zadania przeznaczą środki w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.

5 sołectw, tj. Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Czubrowice i Sąspów ma do dyspozcji po 54 731,40 zł, Szklary 42 964,15 zł, Łazy 41 048,55 zł, a Gotkowice 36 560,58 zł, co daje łącznie 394 230,28 zł.

 

Harmonogram zebrań przedstawia się następująco:

 

10 września (niedziela)

Łazy, remiza OSP, godz. 10:00

Przeginia, Szkoła Podstawowa, godz. 13:00

Jerzmanowice, remiza OSP, 16:00

 

17 września (niedziela)

Gotkowice, remiza OSP, godz. 16:00

Szklary, remiza OSP, godz. 17:30

 

24 września (niedziela)

Czubrowice, Szkoła Podstawowa, 10:30

Racławice, Wiejski Dom Kultury, 12:00

Sąspów, remiza OSP, 13:30

 

Fundusz sołecki  jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to pieniądze wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia na mocy ustawy o Funduszu Sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku.

 

Procedura wymaga aby wniosek, zanim zostanie złożony do Wójta, uchwalony został na zebraniu wiejskim, które zwoływane jest przez Sołtysa.

 

Trzeba pamiętać, że pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które w myśl Ustawy – spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Kto może złożyć wniosek pod głosowanie mieszkańców na zebraniu wiejskim?

 

Uprawnionym do jego złożenia, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim jest Sołtys, ale również cała Rada Sołecka, jak również mieszkańcy. Ci ostatni muszą podeprzeć swój wniosek podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców, aby mógł on być głosowany na zebraniu wiejskim.

 

Każde sołectwo, a konkretnie w jego imieniu Sołtys, może złożyć tylko jeden wniosek do Wójta, o którym decydują mieszkańcy na wspomnianym zebraniu wiejskim. Nie oznacza to jednak, że w ramach funduszu sołeckiego realizowane jest tylko jedno zadanie. Na wniosku może być wyszczególnionych kilka przedsięwzięć do realizacji. Zadania te muszą być realizowane na terenie danego sołectwa w ciągu jednego roku. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy, nie data wystawienia faktury) na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

dowiedz się więcej
29-08-2023 - W dniu 30.08.2023r również zamknięty będzie odcinek ul. Granicznej w Jerzmanowicach
W dniu 30.08.2023r również zamknięty będzie odcinek ul. Granicznej w Jerzmanowicach

„W dniu 30.08.2023r (środa) od 7.00 do 16.00 również zamknięty będzie odcinek ul. Granicznej w Jerzmanowicach od skrzyżowania z ul. Wschodnią do ul. Jurajskiej. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i kierowanie się objazdami”

dowiedz się więcej
28-08-2023 - W dniu 29.08.2023r zamknięty odcinek ul. Granicznej w Jerzmanowicach
W dniu 29.08.2023r zamknięty odcinek ul. Granicznej w Jerzmanowicach

„W dniu 29.08.2023r (wtorek) od 7.00 do 16.00 zamknięty będzie odcinek ul. Granicznej w Jerzmanowicach od skrzyżowania z ul. Wschodnią do ul. Jurajskiej. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i kierowanie się objazdami”

dowiedz się więcej
1 2 3 4
. . .
315
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Wybory do Izb Rolniczych 2023
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie