Aktualności

07-05-2013 - Obchody 3 Maja na terenie Gminy
Obchody 3 Maja na terenie Gminy

Z okazji 222. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Orkiestry Dęte działające na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia odegrały świąteczny, trzeciomajowy repertuar muzyczny.

Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic pod dyrekcją Mariusza Mazura zagrała podczas uroczystego przemarszu przez Racławice i Czubrowice. Początek koncertu nastąpił o godzinie 13:00 przy budynku WDK w Racławicach, a następnie wymarsz. Zakończenie miało miejsce około godziny 14:15 przy remizie w Czubrowicach. Trzeciomajowy przemarsz uświetniły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Czubrowic i Racławic, Górników z Czubrowic i Racławic, sołtysów z tych miejscowości, a także Panie z Zespołu Czubrowiacy i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Racławic. Przemarsz odbył się w asyście Policji z Krzeszowic.

Orkiestra Dęta z Przegini pod dyrekcją Lecha Wnuka grała podczas uroczystego przemarszu przez Przeginię 
od godziny 14:00. Trasa przemarszu przebiegała od Domu Ludowego drogą krajową, powiatową i gminną w kierunku nowej remizy OSP. Przemarsz zakończył się około godziny 14:40 na placu przy nowej remizie, gdzie orkiestra odegrała koncert. Przemarsz w Przegini także odbył się w asyście Policji z Krzeszowic.

dowiedz się więcej
07-05-2013 - Ankieta
Ankieta

Zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu informacji do pracy licencjackiej pt. "Współczesne determinanty rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia" dla studentki III roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

ankieta dostępna jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1atXHUWBBmXQYHjujDYFPCfd2XgNYM4WbPRbvAplAtDQ/viewform

dowiedz się więcej
07-05-2013 - Przypominamy!
Przypominamy!

Informacja w sprawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw:

  • ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – z dnia 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.
  • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – z dnia 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.
dowiedz się więcej
02-05-2013 - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami: 1 maja – Świętem Państwowym (Świętem Pracy) i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

15 października 2003 r. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m. in. Dzień Flagi RP. Co wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki, m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

dowiedz się więcej
26-04-2013 - "Sprzątanie rzek 2013"
"Sprzątanie rzek 2013"

19 kwietnia 2013 roku druhowie z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych aktywnie włączyli się w "Sprzątanie rzek". Akcja rozpoczęła się z inicjatywy Wójta Gminy w 2007 roku jako lokalne „sprzątanie” połączone z obchodami „Sprzątania świata”, które jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska "Clean up the World" wywodzącego się z Australii. Głównym celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej całej społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego. Przede wszystkim promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w głównej mierze w zakresie rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych, a w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów, oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Corocznie sprzątane są rzeki: Będkówka, Szklarka, Racławka stanowiące lewobrzeżne dopływy Rudawy, oraz Sąspówka będąca prawobrzeżnym dopływem Prądnika.

dowiedz się więcej
25-04-2013 - Obwieszczenie Nr 1/2013 Dyrektora RZGW w Gliwicach
Obwieszczenie Nr 1/2013 Dyrektora RZGW w Gliwicach

OBWIESZCZENIE Nr 1/2013
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

zawiadamiam o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

dowiedz się więcej
1
. . .
279 280 281
. . .
282
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie