Aktualności

25-05-2023 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 (druk nr 401/2023).
 4. Pismo Rodziców uczniów klasy 6A w Jerzmanowicach.
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący

Komisji Oświaty Kultury Sportu

Zdrowia i Pomocy Społecznej

Grzegorz Seweryn

 

dowiedz się więcej
25-05-2023 - Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych
Posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych, które odbędzie się  29 maja 2023 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Wyróżnienia „Zasłużony dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia” Panu Andrzejowi Adamczykowi (druk nr 406/2023).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (druk nr 405/2023).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 409/2023).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 410/2023).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotkowicach (druk nr 411/2023).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                     Przewodniczący
                                                                             Komisji Budżetowej i Spraw Organizacyjnych

                                                                                                   Damian Niedziółka

dowiedz się więcej
24-05-2023 - Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie 26 maja 2023 r. o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.   Porządek obrad: Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. Zapoznanie z porządkiem obrad....

dowiedz się więcej
22-05-2023 - LIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22


Porządek obrad LIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (druk nr 408/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
18-05-2023 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 22 maja 2023 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice, ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.
4. Sporządzenie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
5. Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie projektów uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2022.
- udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2022.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał (pkt.5)
7. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Barbara Mosurek

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
307
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie