Aktualności

22-05-2023 - LIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22


Porządek obrad LIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (druk nr 408/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
18-05-2023 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 22 maja 2023 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice, ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.
4. Sporządzenie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
5. Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie projektów uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2022.
- udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2022.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał (pkt.5)
7. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Barbara Mosurek

dowiedz się więcej
09-05-2023 - Bezpłatne szkolenia „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”
Bezpłatne szkolenia „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”

Szanowni Państwo,

 Pragniemy poinformować, że na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie realizujemy cykl bezpłatnych szkoleń pt. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż".

I. Naszą grupą docelową są wyłącznie:

  1. Rolnicy
  2. Domownicy rolników
  3. Małżonkowie rolników
  4. Osoby zatrudnione w rolnictwie
  5. Właściciele lasów
  6. Wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników"

II. Organizacja szkoleń:

Szkolenia są jednodniowe w godzinach 09:00 – 15:45. Podczas szkoleń zapewniamy wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat oraz profesjonalną kadrę dydaktyczną. Szkolenia jesteśmy w stanie zorganizować w większości miejsc na terenie województwa po uprzedniej weryfikacji sali szkoleniowej. Dla Firm lub szkół jest możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu pracy/nauki jeśli posiada salę szkoleniową, jeśli nie my zajmiemy się wynajmem obiektu. Terminy szkoleń oraz lokalizację dla pełnej grupy 25/30 osobowej jesteśmy w stanie ustalić indywidualnie.  Pierwszy termin odbędzie się  22 maja w Krakowie w Hotelu Polonia ul. Basztowa 25.

 III.  Forma zgłoszenia

W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy, którego uzupełnienie oraz odesłanie jest warunkiem zgłoszenia. Formularz należy odesłać w formie skanu albo zdjęcia dobrej jakości na adres mail - astachyra@pir.pl lub ekoczwara@pir.pl

IV. Cel szkoleń

Głównym celem szkoleń jest poprawa funkcjonowania gospodarstw oraz poznania nowych i skutecznych technik uprawy wszelkich zbóż. Poznanie czynników mających szczególny wpływ na lepsze oraz efektywniejsze uprawy, w jaki sposób dobierać zboże i pielęgnować od momentu zasiewu do przechowywania pozbiorowego.

Do pobrania:

  1. Zaproszenie ARIMR_PIR
  2. Plan Dnia
  3. Formularz_zgloszeniowy_ARIMR
dowiedz się więcej
08-05-2023 - XIV EKO Rowerowa Familiada
XIV EKO Rowerowa Familiada

KKS Jura Moto Sport i Stowarzyszenie „Homini et Terrae" organizują w dniu 13 maja (sobota) 2023 r. XIV EKO Rowerową Familiadę. Start do imprezy nastąpi o godzinie 11.00 przy schronisku „Brandysówka" w Dolinie Będkowskiej". Rodzinna Rowerowa Familiada jest imprezą rekreacyjno-sportową o charakterze rodzinnego rajdu rowerowego. Nie obowiązują na niej limity czasowe pokonania trasy jak i limity wiekowe uczestników. Do udziału w niej zapraszamy całe rodziny. Tempo poruszania się po trasie będzie uzależnione od możliwości uczestników. Trasa Familiady wynosi około 15 kilometrów i prowadzi drogami asfaltowymi i duktami leśnymi ze schroniska „Brandysówka", poprzez Dolinę Będkowską do Łaz, urokliwą pętlą z metą w schronisku. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymują numery startowe, dyplomy oraz okolicznościowe gadżety, na mecie będzie czekał na nich poczęstunek, wezmą także udział w fieście sportowo-ekologicznej z nagrodami. Najmłodszy i najstarszy zawodnik, a także najliczniej reprezentowana rodzina i najliczniej reprezentowana szkoła otrzymują nagrody specjalne.

Opłaty startowe wynoszą: 10,00 zł od osoby, lub 20,00 zł od rodziny bez względu na liczbę osób, przy czym mieszkańcy gmin Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zabierzów są zwolnieni z wpisowego.

Zapisy: biuro KKS Jura Moto Sport, 32-080 Zabierzów, ul. Cmentarna 6, pon - pt w godz. 8,00 – 14,30, tel. 12/283-96-72, e-mail: biuro@juramotosport.pl, www.imprezyjurajskie.pl a także na miejscu w dniu imprezy. Zapraszamy.

dowiedz się więcej
08-05-2023 - Informacja RDOŚ w Krakowie
Informacja RDOŚ w Krakowie

W związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na obszarze województwa małopolskiego, ognisk zjadliwej grypy ptaków tzw. ,,ptasiej grypy" (HPAI) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz.768) oraz prosi o zgłaszanie do odpowiednich służb np. do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, właściwych terytorialnie Nadleśnictw czy Powiatowych lekarzy weterynarii wszelkich informacji o ewentualnych zaobserwowanych w większych ilościach, padłych okazach dzikiego ptactwa. Działanie to jest istotne ze względu na to, że główne przyczyny rozprzestrzeniania się wirusa ,,ptasiej grypy" są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa małopolskiego. Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.

Apelujemy, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków.

Do pobrania:

Pismo RDOŚ w Krakowie w sprawie ptasiej grypy

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
306
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie