Aktualności

22-03-2023 - LVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji
LVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji

Zawiadamiam, że LVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VIII kadencji odbędzie się 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.


Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VIII kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LVI/2023 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. przyjęcia sprawozdania za rok 2022 z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny (druk nr 390/2023).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2023 roku” (druk nr 391/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości pod paczkomaty Inpost. (druk nr 392/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych w Sąspowie - kontynuacja drogi Poręba (druk nr 393/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.5. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej w Sąspowie – dojazd do zbiornika wody Bukowiec (druk nr 394/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej w Jerzmanowicach – działka nr 1353/1 (druk nr 397/2023).
Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
4.7. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2023 Nr LIII/364/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 r. (druk nr 395/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
4.8. zmiany uchwały Nr LIII/365/2022 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2023-2033 (druk nr 396/2023).
Opinia: Komisja Budżetowa i Spraw Organizacyjnych
5. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Robert Bąbka

dowiedz się więcej
13-03-2023 - 16 marca odbierane będą gabaryty oraz elektrosprzęt
16 marca odbierane będą gabaryty oraz elektrosprzęt

W Gotkowicach, Przegini, Sąspowie i Szklarach w najbliższy czwartek, tj. 16 marca odbierane będą gabaryty oraz elektrosprzęt.
 Przypominamy, odpady powinny zostać wystawione do godz. 6.00 w dniu zbiórki.
  Co zalicza się do odpadów gabarytowych można sprawdzić pod linkiem ?? https://tiny.pl/wwvmm

dowiedz się więcej
08-03-2023 - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jerzmanowice-Przeginia, przeznaczonych do zamiany i oddania w dzierżawę.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jerzmanowice-Przeginia, przeznaczonych do zamiany i oddania w dzierżawę.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w Jerzmanowicach, ul. Rajska 22 32-048 Jerzmanowice został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jerzmanowice-Przeginia, przeznaczonych

  • do zamiany  działka nr 567/2 o powierzchni 0,0128 ha , nr 577/2 o powierzchni 0,0089 ha, nr 577/4 o powierzchni 0,0124 ha, nr 577/5 o powierzchni 0,0016 ha,  w Szklarach
  • do zamiany  fragment działki nr 618/1 nie stanowiącej drogi o powierzchni około 20-30m2 (za działki 656/3 o powierzchni 0,0065 ha i nr 656/4 o powierzchni 0,0019) w Jerzmanowicach
  • do wydzierżawienia :

- około 16 m2 z działki nr 510/2 w Jerzmanowicach

- około 12 m2 z działki nr 605/4 w Racławicach

- około 26 m2 z działki nr 882/11 w Przegini

- około 6 m2 z działek nr 755/9 i nr 755/3 w Sąspowie

- około 10 m2 z działki nr 455 w Czubrowicach

Wykaz dostępny pod linkiem:

Wykaz

dowiedz się więcej
1 2 3
. . .
302
CPK
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Otulina Podkrakowska
Solidarni
WYBORY
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Covid - 19
Powszechny Spis Rolny 2020
Wspieraj lokalnie
Dofinansowania ze środków NFOŚiGW i NFOŚi GW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie