Terminy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

Dostępne są już terminy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości na 2018 rok. Poniżej z podziałem na miejscowości można pobrać harmonogramy.

 

CZUBROWICE
WERSJA TEKSTOWA

PRZEGINIA
WERSJA TEKSTOWA 
GOTKOWICE
WERSJA TEKSTOWA 
RACŁAWICE
WERSJA TEKSTOWA 
JERZMANOWICE
WERSJA TEKSTOWA 
SĄSPÓW
WERSJA TEKSTOWA 
ŁAZY
WERSJA TEKSTOWA 
SZKLARY
WERSJA TEKSTOWA

 

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec