Radni VII kadencji


RADNI RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA VII KADENCJI (2014-2018)

Przewodniczący Robert BĄBKA Okręg Nr 9 radny.babka@jerzmanowice-przeginia.pl
Z-ca Przewodniczącego Jan HRABIA Okręg Nr 14 radny.hrabia@jerzmanowice-przeginia.pl
Z-ca Przewodniczącego Grzegorz SEWERYN Okręg Nr 4 radny.seweryn@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Maria ADAMCZYK Okręg Nr 2 radny.adamczyk@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Kazimierz BARAN Okręg Nr 10 radny.baran@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Mieczysław DRATWA Okręg Nr 7 radny.dratwa@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Stanisława GZYL Okręg Nr 3 radny.gzyl@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Jacek MITKA Okręg Nr 13 radny.mitka@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Barbara MOSUREK Okręg Nr 11 radny.mosurek@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Grażyna SKOTNICZNA Okręg Nr 12 radny.skotniczna@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Grażyna SYNOWSKA Okręg Nr 6 radny.synowska@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Marcin SZKLARCZYK Okręg Nr 5 radny.szklarczyk@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Wojciech SZWAJCOWSKI Okręg Nr 8 radny.szwajcowski@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Przemysław WADOWSKI Okręg Nr 15 radny.wadowski@jerzmanowice-przeginia.pl
Członek Rady Piotr ZĄBCZYŃSKI Okręg Nr 1 radny.zabczynski@jerzmanowice-przeginia.pl

 
Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec