Kolejny etap prac budowlano – wykończeniowych w budynku remizy OSP w Czubrowicach.

8 lutego 2018 r. przekazano plac budowy na wykonanie dalszych prac, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa oraz dostosowanie obiektu remizy OSP w Czubrowicach na cele wiejskie”. Po przeprowadzeniu stosownej procedury, zadanie to zostało zlecone firmie Zakład Remontowo – Budowlany Maciej Knutel, ul. Barbary 14/67, 30-838 Kraków. Zakres prac będzie obejmował wykonanie sanitariatów w pomieszczeniach druhów OSP Czubrowice jak również wykonanie podestu na zewnątrz dla niepełnosprawnych.

Prace rozpoczynają się w tym roku dość wcześnie, aby już niebawem oddać budynek do użytkowania aby służył lokalnej społeczności a przede wszystkim mieszkańcom Czubrowic.

Aktualne inwestycje
Środki zewnętrzne
Sport
Kultura
Portal mapowy
Akcja Zima
Plan zagospodarowania
Ostrzeżenia meteo
Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju gminy
Program rodzina 500+
Magazyn Ostaniec